"to prepare" - Unkarinkielinen käännös

EN

"to prepare" unkariksi

EN to prepare
volume_up
[prepared|prepared] {verbi}

If we are speaking of further education, does it really prepare people for the market; for the labour market?
Hogyha továbbképzésről van szó, akkor az valóban a piacra készít-e fel, a munkaerőpiacra készít-e fel.
The Commission has promised to prepare a report based on the social realities, with an analysis of social trends.
A Bizottság megígérte, hogy jelentést készít a szociális helyzetről, a társadalmi folyamatok elemzésével.
The Commission is preparing a new draft based on the 2.91% growth figure.
A Bizottság a 2,91%-os növekedési szám alapján új tervezetet készít.
to prepare
All this will happen after the great feast that Bianca will start preparing.
Aztán utazunk, hogy megvolt a lakoma, amelyre Bianca már készülődik.
Perhaps preparing for his marriage with Miss de~Bourgh, said Elizabeth.
- Talán a házasságra készülődik Miss de Bourghgal - felelte Elizabeth.
This is the climate in which the Philippines is preparing for the elections in May.
Ilyen légkörben készülődik a Fülöp-szigetek a májusi választásokra.
to prepare (myös: to curry, to do up, to fake, to finish)
to prepare (myös: to cook, to dispense, to do, to fix up)
to prepare (myös: to do up, to fit, to lay on, to train)
This is what is being prepared for in political terms in this report.
Ez az, amit e jelentés politikai szempontból előkészít.

Esimerkkejä "to prepare"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishJohnny Stevens and one of the southern volunteers rode ahead to prepare the way.
Johnny Stevens és az egyik déli önkéntes előrelovagolt, hogy előkészítse az utat.
EnglishAnd what a preposterous story, that he would prepare things for them in Cairo.
Az a nevetséges ürügy, hogy előremegy Kairóba, előkészíteni számukra a dolgokat.
EnglishGwenhwyfar excused herself with her ladies, the better to prepare for the feast.
Gwenhwyfar elnézést kért a hölgyek nevében, de készülniük kellett a lakomára.
EnglishIt is going to be taken into consideration when we prepare the victims package.
Figyelembe fogjuk venni mindezt az áldozatokkal kapcsolatos csomag kidolgozásában.
EnglishPrepare yourself for an announcement which will stupefy you with joy!”
Készüljön fel egy olyan bejelentésre, aminek hallatán meg fog némulni az örömtől!
EnglishThirty-six per century; step by step the knights prepare to converge on the Stone.
nchatan, lépésről lépésre megtesznek minden előkészületet, hogy felfedezzék a Követ.
EnglishMark off the map with that spot in the centre and prepare for a square search.
Jelölje meg a térképen ezt a helyet, húzzon kört köréje, és fésüljék át a környéket.
EnglishBut there was no way to prepare for the live television aspect of it, being on Oprah.
De arra semmiképp nem lehetett felkészülni, hogy élő adásban leszek Oprah-nál.
EnglishWhen she returned she silently began to prepare the bed in a corner of the room.
Visszajött a nő, és szó nélkül hozzáfogott ágyat vetni a szoba sarkában.
EnglishShe stayed with the other farmers to prepare for the Sand People's onslaught of revenge.
Õ a farmerekkel maradt, hogy előkészítse a védelmet a homoklakók bosszúja ellen.
EnglishThe European Union and the Member States must prepare for all eventualities.
Az Európai Uniónak és a tagállamoknak föl kell készülnie minden eshetőségre.
EnglishWhat defenses did ye prepare, then, before venturing into easy reach of my power?
- Mégis miféle védelemmel vértezted fel magad, mielőtt elém merészkedtél?
EnglishWe need to prepare for the proper and effective application of this clause.
Fel kell készülnünk ennek a záradéknak a megfelelő és hatékony alkalmazására.
EnglishThe other choice is to prepare to accept the consequences of your actions.
A másik lehetőség, hogy felkészülnek tevékenységük következményeinek elviselésére.
EnglishI see, he murmured. three demons, who, full of joy, prepare to seize that man.
- Három démont látok - mondta -, aki boldogan készül rá, hogy megragadja ezt az embert.
EnglishI'm so glad that I ordered the cook to prepare fried sole tonight, she said.
- Tudja, annyira örülök, hogy roston sült nyelvhalat készíttettem vacsorára - mondta.
EnglishWe should go into the city together and prepare slowly for our departure together.
Bemehetnénk együtt a városba, és szőrmentén előkészíthetnénk utazásunkat.
EnglishPrepare yourself for events both bitter and sweet, and of long duration!
Készülj az egyszerre keserű és édes szenvedésre, amely igen sokáig fog tartani!
English1 have two hours in which to eat, tend my wounds, and prepare a shelter.
Két órám van eszegetni, kötözgetni a sebeimet és fedelet eszkábálni a fejem fölé.
EnglishAnd he sent Peter and John, saying: Go, and prepare for us the pasch, that we may eat.
Ha tehát még az egészen kis dolgokban is tehetetlenek vagytok, mit aggódtok?