EN pale
volume_up
{substantiivi}

pale (myös: enclosure, fence, palisade)
volume_up
kerítés {subst.}
It distressed her a little, and she was quite glad to find herself at the gate in the pales opposite the Parsonage.
Kissé zavarba jött, és örült, amikor már a kerítés kapujához értek, szemben a paplakkal.
The garden sloping to the road, the house standing in it, the green pales, and the laurel hedge, everything declared they were arriving.
Az út felé lejtő kert, a középen álló ház, a zöld kerítés és a babérsövény - mind arra vallott, hogy megérkeztek.
pale (myös: ambit, competence, competency, orbit)
pale (myös: bollard, peg, pile, post)
volume_up
cölöp {subst.}
pale (myös: border, bound, end, frontier)
volume_up
határ {subst.}
'Paler's up here at the north end of the lake - just across the Pelosian border.
Ez itt Paler, a tó északi partján, a pelosiai határ túloldalán.
The park paling was still the boundary on one side, and she soon passed one of the gates into the ground.
Egyik oldalon a park kerítése volt a határ, s nemsokára elhaladt az egyik kapu mellett, amely a parkba nyílott.
pale (myös: crampon, peg, picket, pile)
volume_up
karó {subst.}
pale (myös: peg, picket, pin, spike)
volume_up
cövek {subst.}
pale (myös: planking)
pale
pale
pale (myös: palisade, plank, planking)
volume_up
palánk {subst.}
pale
pale

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "pale":

pale

Esimerkkejä "pale"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAll three wore old church robes from the same choir, pale green with gold trim.
Mindhárman egyazon templomi kórus aranyszegélyű, halványzöld köpenyét viselték.
EnglishYou can't talk like that about my mother, she yelped, getting pale with rage.
Nem beszélhet így az anyámról! vágta oda a lány a haragtól valósággal elsápadva.
EnglishTony, his cheeks as pale as glass, turned to Sandy and gave him a little nod.
Tony, akinek az arca fehér volt, mint a fal, Sandy felé fordult, és biccentett.
EnglishPale, twisted, defeated once again, after centuries, buried without a marker-
Sápadtan, gyűrötten, ennyi évszázad után ismét legyőzötten, jeltelen sírban...
EnglishThe beast lay huddled on the pale beach and the stains spread, inch by inch.
Az állat összehúzódzkodva hevert a homokban, körülötte lassan nőttek a vérfoltok.
EnglishOnly one stick was lit, and a pale-blue ribbon of fragrant smoke curled upward.
Csak egy égett közülük, illatos füst halványkék szalagját bocsátva a mennyezet felé.
EnglishSephrenia came up to the breastwork beside him, and her face was deathly pale.
Sephrenia is előmerészkedett, halottsápadt arccal állt a fegyvernök mellett.
EnglishAt one side of the room a door stood open into a pale blue tiled bathroom.
A szoba egyik oldalán nyitva állt a halványkék csempés fürdőszobába vezető ajtó.
EnglishThere was a pale green rough wool dress of the pull-on type, with half sleeves.
Halványzöld, nyersgyapjú ruhája volt, bebújós szabású, háromnegyedes ujjal.
EnglishThere was something peculiar about the three faces, very pale in the aurora-light.
Volt valami furcsa az arcukban, talán a halotti sápadtságuk a sarki fényben.
EnglishHer pale hair cascaded down her back between rapidly beating gossamer wings.
Szőke haja lágyan omlott a hátára ritmusosan verdeső, hártyavékony szárnyai között.
EnglishTen minutes later, Wakefield stormed into his office, very disturbed and pale.
Tíz perccel később Wakefield rontott be az irodájába, nagyon zaklatottan és sápadtan.
EnglishButts and flakes of Morton's pipe tobacco scattered on the pale-green nylon rug.
Csikkek szóródtak szét a halványzöld padlószőnyegen, és a Morton pipájából kivert hamu.
EnglishSuddenly, after a few blocks, on my left, the Conservatoire, pale in the night.
De hirtelen, alig néhány háztömb után, balra, sápadtan az éjszakában: a Conservatoire.
EnglishSybyl started shaking her head, then her eyes widened, and her face went pale.
Sybyl csóválni kezdte a fejét, aztán a szeme hirtelen elkerekedett, az arca elsápadt.
EnglishStella was stiff with fear and already pale by the time she reentered the courtroom.
Stella már eleve a félelemtől dermedten, halálsápadt arccal lépett a terembe.
EnglishAs the night began to pale toward morning, Viviane rose and took a tiny lamp.
Amint az éjszaka világosodni kezdett, Viviane fölkelt, s kis mécsest fogott.
EnglishBehind stood her maid Ermelgart, grooming Sollaces great masses of fine pale hair.
Mögötte állt Ermelgart, a szobalánya, és Sollace hajával foglalatoskodott.
EnglishBut even as he looked, even as he scooted forward and up, the lights began to pale.
De közben is, ahogy kúszott, felfelé, előre, látta, hogy a fények egyre halványodnak.
English. . a gown of pale moonglow, to match the tatters streaming across the sky overhead.
A ruhája a hold fényében játszott, mintha csak az aláhulló sugarakból készült volna.