EN overwhelmingly
volume_up
{adverbi}

overwhelmingly (myös: depressingly)
She was overwhelmingly erotic -- her voluptuous figure exaggerated and cocked this way and that way as she teetered on high-heeled, golden
Nyomasztóan erotikus volt, érzéki idomai hol itt, hol ott domborodtak és csúcsosodtak ki, ahogy magas sarkú, arany tánccipőjében billegett.
overwhelmingly (myös: irresistibly)
What a melancholy beauty she had, grand and remote, yet reminiscent of warmth as if it had once been there, naturally, overwhelmingly.
Micsoda borongós, magasztos, távoli szépség áradt ebből a fából, mégis minden ága a szeretet melegét őrizte, természetesen, ellenállhatatlanul.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "overwhelmingly":

overwhelmingly

Esimerkkejä "overwhelmingly"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf I can, said Marius gently, though suddenly he looked overwhelmingly hesitant.
Ha tehetem szólt Marius szelíden, bár hirtelen borzasztóan elbizonytalanodott.
EnglishIn the event, the people of Spain voted overwhelmingly to support the plans.
Ettől független az a tény, hogy Spanyolország népének túlnyomó többsége az ő terveit támogatta.
EnglishThank you for having overwhelmingly signed this Written Declaration.
Köszönöm, hogy az elsöprő többség aláírta ezt az írásbeli nyilatkozatot.
EnglishIn January, the South Sudanese overwhelmingly voted for their independence in a referendum.
A januári népszavazáson a dél-szudániak elsöprő többsége a függetlenség mellett szavazott.
EnglishMr President, what is happening in Zimbabwe is remarkably sad and overwhelmingly atrocious.
Tisztelt elnök úr, ami Zimbabwében történik, az rendkívül szomorú és elképesztően gyalázatos.
EnglishThe Irish people overwhelmingly said that Ireland's place lies at the heart of the European Union.
Az írek túlnyomó többséggel úgy nyilatkoztak, hogy Írország helye az Európai Unióban van.
EnglishSo why did we so overwhelmingly vote to appoint these nominees?
Akkor mégis miért szavaztuk meg olyan elsöprő többséggel ezeknek a jelölteknek a kinevezését?
EnglishA man of good height, my height, but not overwhelmingly tall like you.
Jó magas, olyan, mint én, de nem olyan szálas, mint te.
EnglishIt is overwhelmingly women who have to take on this role.
Ezt a szerepet egyre gyakrabban a nőknek kell magukra vállalniuk.
EnglishNow, this should not overshadow that overwhelmingly; it works well, but there are abuses.
Ennek azonban nem szabad az egész tevékenységet beárnyékolnia; a rendszer jól működik, de vannak visszaélések.
EnglishWhen I produced my patient mobility report in this Parliament, it was overwhelmingly accepted.
Amikor ebben a Parlamentben elkészítettem jelentésemet a betegek mobilitásáról, a túlnyomó többség elfogadta.
EnglishThe evidence was overwhelmingly in favor of the state's position.
Ehhez bőséges bizonyíték állt a vád rendelkezésére.
EnglishFinally, I was pleased that we overwhelmingly voted that the budget be maintained at least at the 2013 level.
Végül örültem, hogy elsöprő többséggel szavaztunk amellett, hogy a költségvetés legalább a 2013-as szinten maradjon.
EnglishOne of these is climate change - something that has been overwhelmingly caused by the industrialised nations of the West.
Ezek közé tartozik az éghajlatváltozás, amelyet túlnyomórészt a nyugati iparosodott nemzetek idéztek elő.
EnglishThe odds are overwhelmingly in your favor.
Az esélyek mindenképpen maga mellett szólnak.
EnglishThat is why our Parliament must vote overwhelmingly in favour of these amendments to the European Refugee Fund.
Ez az oka annak, hogy a Parlament nagy többséggel az Európai Menekültügyi Alap e módosításai mellett kell, hogy szavazzon.
EnglishHere, overwhelmingly, was the guilty person.
Íme, kétségkívül megvan a bűnös, gondoltam.
EnglishOn that basis I hope that the Irish population turn out and vote overwhelmingly 'yes' to the Treaty of Lisbon.
Éppen ezért remélem, hogy az ír lakosság megjelenik majd az urnáknál, és nagy arányban igent mond a Lisszaboni Szerződésre.
EnglishThe overwhelmingly positive vote in the Committee on Budgets confirms that this is a good measure.
Az a tény, hogy a Költségvetési Bizottságban az igen szavazatok voltak döntő többségben, megerősíti, hogy helyes intézkedésről van szó.
EnglishBut whilst we have an overwhelmingly vivid visual understanding of space, we have no sense of what space sounds like.
De miközben roppant élénk képi értelmezésünk van a világűrről, addig semmi érzetünk nincs arról, hogy milyen a világűr hangja.