"outstretched" - Unkarinkielinen käännös

EN

"outstretched" unkariksi

EN outstretched
volume_up
{adjektiivi}

outstretched (myös: extended)
His acolytes came forward, slashing at his outstretched wrists with their ceremonial knives.
Szerpapjai hozzásiettek, és felmetszették kinyújtott csuklóit szertartási késükkel.
He greeted Victoria with a warm smile and an outstretched hand.
Meleg mosollyal és kinyújtott kézzel üdvözölte Victoriát.
Her clenched hand similarly outstretched, Kiakimé followed.
Hasonlóképpen kinyújtott kézzel Kiakimé követte.
outstretched (myös: spread)
He rose before me, the granite angel of darkness, wings outstretched.
Kitárt szárnyakkal emelkedett föl előttem a sötétség gránitangyala.
He came towards me on twinkling, patent-leather shod feet with outstretched hands.
Fényes lakkbőrpapucsában, kitárt karral jött oda hozzám.
I lay on the floor of the church, arms outstretched as priests do when they are ordained.
Kitárt karokkal feküdtem a templom kőpadlóján, mint felszenteléskor szoktak a papok.
outstretched (myös: spread)
What he wore on each shoulder was a small eagle with wings out-stretched.
Mert mindkét vállán egy-egy kiterjesztett szárnyú sast viselt.
They swung into the wind, bright wings outstretched, then somehow they changed the curve of their feathers until they had stopped in the same instant their feet touched the ground.
Kiterjesztett, fényes szárnyukkal szembefordultak a széllel, aztán valahogyan megváltoztatták tollaik ívét, s mozgásuk pontosan abban a pillanatban szűnt meg, amikor lábuk talajt ért.
outstretched

Esimerkkejä "outstretched"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI recalled dancing, my hands outstretched in memory to clasp the hands of others.
Táncra emlékeztem, amelyben kitártam karjaimat, hogy más kezekbe kapaszkodhassak.
EnglishThen Lucia suddenly caught sight of Poirot and went to him with outstretched hands.
- Monsieur Poirot - mondta -, nem is tudom, hogy köszönjem meg, amit értünk tett.
EnglishGording hit ground and came at him again, face calm, hands outstretched for murder.
Gording felugrott és újra nekitámadt, nyugodt arccal, kezével meg akarta ölni.
EnglishHis arms were outstretched, as if in the midst of grabbing after something, or someone.
Karját előrenyújtva tartotta, mintha meg akart volna ragadni valamit, vagy valakit.
EnglishArlena Marshall was lying face downwards on the shingle her arms outstretched.
Arlena Marshall széttárt karokkal s arccal a földnek feküdt a fövenyen.
EnglishThey turned, eyes lifting to follow the line of her outstretched arm as it pointed skyward.
Õk megfordultak, pillantásuk követte a romanó lány ujját, amely az égre mutatott.
EnglishFire burst from the Valeman's outstretched hand, but this time the Reaper was too quick.
Az Arató hamuszürke árnyként, nesztelenül vágódott feléje a félhomályon át.
EnglishElminster almost ran into the fire, arms outstretched to embrace-nothing.
Elminster legszívesebben a tűzhöz rohant volna, hogy átölelje a... semmit.
EnglishHe quickly climbed to his feet to do as she bid, but was stopped by an outstretched hand.
Udinász gyorsan talpra ugrott, s már ment is volna, de Uruth megállította.
EnglishSister was beckoning to me, from the dance floor, her two arms outstretched, urging.
Hugi biccentett nekem a táncparkettről, két karját hívogatón kitárta.
EnglishA million finches soared, the brilliant sun flitting on their tiny outstretched wings.
Egymillió pintyőke csapkodott parányi szárnyával, amelyek visszaverték a ragyogó napfényt.
EnglishI know. ) -and with his arms outstretched, he contemplates Christ on the Cross.
... kitárja a karjait, és elmélkedik a megfeszített Krisztusról.
EnglishHis hands were outstretched; she did not know, perhaps he was praying.
Arthur keze ki volt nyújtva; Morgaine nem tudhatta, de talán imádkozott.
EnglishWithout even a cry of warning, the harpy launched herself at Lyra, claws outstretched.
A hárpia se szó, se beszéd kimeresztett karommal nekiesett Lyrának.
EnglishHis only action was to convulse his outstretched fingers closed into fists.
Mindössze annyit tett, hogy kimeresztett ujjait ökölbe szorította.
EnglishGlasgian was staring at something to Kham's left and holding one hand outstretched.
Glasgian egyik kezét kinyújtotta, és valahová Kham mellé bámult.
EnglishI sprang to my feet and stared at my white hands outstretched before me.
Felpattantam, kinyújtottam a karomat, bámultam kezemnek fehérségét.
EnglishHe stood straight, arms outstretched and palms raised to beseech aid.
Kihúzta magát, karjait előrenyújtotta, és tenyerét feltartva emelt hangon beszélni kezdett.
EnglishI was too startled for a moment to move, to take the outstretched hand she offered me.
A név hallatára úgy megzavarodtam, hogy mozdulni is alig bírtam.
Englishthe Guardian said as Sorak indicated the fallen balls with his outstretched hand.
- Ezzel? - kérdezte az Oltalmazó, miközben Sorak a labdákra mutatott.