"operated by" - Unkarinkielinen käännös

EN

"operated by" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "operated by".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "operated by" unkariksi

to operate verbi
by adjektiivi
Hungarian
by adverbi
by prepositio

Esimerkkejä "operated by"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe ancient weapon was single shot; a sliding bolt had to be operated to reload it.
Ez a régi fegyver egylövetű volt, a retesz segítségével lehetett újratölteni.
EnglishSome consulates had co-operated willingly, others had been extremely difficult.
Némelyik konzulátus készséggel állt a rendelkezésére, másokkal csak nehezen boldogult.
EnglishStreaker was the first large expedition ever commanded and operated by dolphins.
A Streaker volt az első nagyobb expedíció, amit delfinek irányítottak és hajtottak végre.
EnglishIf they have a remote-control detonator, it must be electronically operated.
Ha távirányított gyújtószerkezetük van, akkor azt biztos, hogy elektronika műűködteti.
EnglishThe ferry consisted of a rowing boat operated by two brothers, Will and George Barnes.
A komp egy evezős csónakból állt, amelyet két testvér, Will és George Barnes kezelt.
EnglishDuring that day the finest orthopedic surgeon in Kiev operated to set her broken femur.
A nap folyamán Kijev legjobb ortopéd sebésze megoperálta törött combcsontját.
English%1: Hubble Space Telescope, operated by STScI for NASA [public domain]
%1: Hubble űrteleszkóp, az STScI üzemelteti a NASA számára (szabad hozzáférésű)
EnglishOn some days she had actually operated until she could not stand upright any longer.
Voltak napok, amikor addig operált, amíg a szó szoros értelmében nem bírta tovább a lába.
EnglishThey operated strictly as a group, each man contributing his knowledge for the benefit of all.
Szigorúan testületként jártak el, mindenki a többiek javára használta a tudását.
EnglishWorse, it was financed by and operated mostly by rich Texas oil drillers.
Mi több, nagyrészt gazdag texasi olajcégek finanszírozták és működtették.
EnglishHe was employed by a law enforcement agency that at times operated by its own rules.
Egy bűnüldöző szervezet alkalmazásában áll, mely gyakorta a saját törvényei szerint jár el.
EnglishIn this way we could ensure that the service operated in a more equitable fashion.
Így biztosíthatnánk, hogy a szolgálat működése pártatlanabb legyen.
EnglishMail operated across the lines for three years into the 1860s Civil War.
Ez a fickó talán bízott a honfitársaiban, azért követte ezt a tradíciót.
EnglishIt is the same principle as certain types of acid-operated detonators.
Ugyanaz az alapelv, mint egyes savval műűködtetett gyújtószerkezeteknél.
EnglishThere was just something outrageous about how this country operated.
Van valami égbekiáltó abban, ahogy ez az ország működik, gondolta Nomuri.
EnglishI think it's because they're valve-operated , not electrical-based.
Azt hiszem azért van, mert elektroncső működteti őket és nem elektronika!
EnglishThe Indian government owned and operated all the TV stations.
Az indiai kormány működtette az össze Tv állomást, amelyeknek tulajdonosa is volt.
EnglishHe moved to the Bahamas and operated from an armed fortress at Lyford Cay.
A Bahamákra költözött, és Lyford Cayből, egy fegyverekkel védett erődből végezte az irányítást.
English'The name of the doctor who operated on Thad when he was a kid,' Alan said.
Annak az orvosnak a nevét, aki megoperálta Thadet gyerekkorában.
EnglishHe operated on them because he missed the mystery of surgery.
Nyilván azért operálta halálra őket, mert hiányzott neki a sebészet rejtélye.

Muita sanoja

English
  • operated by

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.