"opening and closing" - Unkarinkielinen käännös

EN

"opening and closing" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "opening and closing".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "opening and closing" unkariksi

opening substantiivi
to open verbi
and konjunktio
Hungarian
to close verbi
close substantiivi
close adjektiivi

Esimerkkejä "opening and closing"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishDoors all have their own pace and rhythm, their own way of opening or closing.
Az ajtóknak megvan a saját üteme, mindegyik a maga módján nyílik-csukódik.
EnglishFrom inside he could hear the zipper opening and closing, opening and closing.
Hallotta, ahogy odabent a cipzár kinyílik és bezárul, kinyílik és bezárul.
EnglishThe rattle of the gate accordioning back, the bump of the doors opening and closing.
A rácsos kapu zörögve kinyílt, aztán kinyíltak és becsukódtak az ajtók.
EnglishPlace the text cursor in front of an opening or closing bracket, and then click this icon.
Helyezze a szövegkurzort a nyitó vagy a záró zárójel elé, és kattintson erre az ikonra.
EnglishThe grating and rattling of the elevator-door opening and closing came from the corridor.
A liftajtó nyikorgó, kattanó zaja behallatszott a folyosóról.
EnglishThere was a distant sound as of the front door opening and closing.
Egy kapu nyílásának és csukódásának távoli hangja szűrődött be.
EnglishSomewhere close by, he heard a door opening and closing, the door of the antechamber beyond the steam room.
Hallotta, hogy valahol a közelben nyílik és csukódik egy ajtó, a szauna előszobájának ajtaja.
EnglishShe bent over the basin, her mouth opening and closing like the mouth of a fish, and lunged into that mossy wellhead perfume.
A mosdó fölé hajolt, tátogva, mint a hal, és belevetette magát abba a mohos forrásillatba.
EnglishThe child's mouth was opening and closing, forming an appeal Lori could not read from lips alone.
A gyerek szája kinyílt, aztán becsukódott megint, valamilyen kérést formált vele, de Lori nem tudta leolvasni, mit mond.
EnglishThe poundings... the opening and closing of the drawer.
A kopogások... a fiók kinyílása és becsukódása.
EnglishBut the girl was trying to wake, her hands opening and closing, and her eyelids beating like birds' breasts.
Ám ekkor a lány ébredezni kezdett, kinyitotta, majd összezárta kezét, szemhéja remegni kezdett, mint egy madár begye.
EnglishShe could see his hand opening and closing.
A nő látta, hogyan nyílik-csukódik az ökle.
EnglishBoth of them are opening and closing doorways.
Mindkettő nyílódó és bezáruló kapu.
EnglishThen car doors opening and closing.
EnglishThe top half twitched and juddered on the floor, its toothy, black-lipped mouth opening and closing, its black-and-golden pop-eyes goggling at them.
Felsőteste rángott és remegett a földön, telifogú, fekete ajkú szája tátogott, fekete-aranyszín gülüszeme rájuk meredt.
EnglishAnd when I listen to her moving about this house, I not only hear her footsteps: I hear the opening and closing of drawers and cupboards, too.
És amikor hallgatom, hogy mászkál a házban, nemcsak lépteket hallok ám: fiókokat és szekrényajtókat is hallok nyílni és csukódni.
EnglishSchmendrick the Magician, tiny and pale, kept opening and closing his mouth at her, and she knew what he was shrieking, though she could not hear him.
Schmendrick, a varázsló, kicsi és sápadt alak, valamit tátogott felé, ő pedig tudta, mit kiált, bár hallani nem hallotta.
EnglishThe servants in that giant gingerbread castle walked dutifully from room to room, opening and closing doors, and climbing stairs.
Ebben a hatalmas, talmi fényű kastélyban a szolgák lépcsőket másztak, és kötelességtudóan jártak szobáról szobára ajtókat csukogatva és nyitogatva.
EnglishSandy thought of Ennis and had an image, very brief but very clear, of the Buick's trunk-lid opening and closing like a hungry mouth.
Sandy Ennisre gondolt, és egy kép ugrott az agyába, nagyon rövid, de nagyon világos látomás, ahogy a Buick csomagtartófedele kinyílik, és becsukódik, mint egy éhes száj.
EnglishTHE BUCKLE SHALL BE CAPABLE OF WITHSTANDING REPEATED OPERATION AND , BEFORE THE DYNAMIC TEST REFERRED TO IN 2.7.8 , SHALL UNDERGO 500 OPENING AND CLOSING CYCLES .
A csatnak ki kell bírnia az ismételt működtetést, és azt a 2.7.8. pontban említett dinamikus vizsgálat előtt 500 nyitási és zárási ciklusnak kell alávetni.

Muita sanoja

English
  • opening and closing

Lisää käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.