"on the square" - Unkarinkielinen käännös

EN

"on the square" unkariksi

EN on the square
volume_up

on the square
So he had plenty of speed and hit the rail square.
Mindenesetre jókora gázzal, derékszögben ment neki a korlátnak.
on the square
- Én megpróbálom az ügyet nyíltan és becsületesen megítélni.
Én becsületesen nyertem meg ezt a versenyt.
becsületesen jár el

Esimerkkejä "on the square"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn the middle of the hollow square was a stone post with iron rings fixed to it.
A homorú négyszög közepén egy kőoszlop állt, amelyhez vaskarikákat erősítettek.
EnglishThree years and two children later, we raised this 50,000-square-foot lace net.
Három évvel és két gyerekkel később elkészültünk egy 4654 négyzetméteres hálóval.
EnglishThey trundled the tank down a corridor and into a hundred-foot square padded room.
A tartályt legörgették a folyosón egy harminc négyzetméteres, párnázott szobába.
EnglishOnce out of the square, and into the backwaters of the monastery, he took a breath.
Miután kiért a térről és eltűnt a melléképületek között, végre levegőhöz jutott.
EnglishI know every rock and tree and stream for ten square miles back where were goin.
Ismerek minden sziklát és fát és folyót amerre megyünk, vagy tíz mérföld körzetben.
EnglishClick where you want to place a corner of the square, and drag to the size you want.
Kattintson a négyzet egyik kívánt sarokpontjára, és húzza ki megfelelő méretűre.
EnglishHe went to the dresser and took his Polaroid Square Shooter out of the top drawer.
A fiókos szekrényhez ment, és elővette a Polaroid fényképezőgépet a felső fiókból.
EnglishRAINBOW SIX asked, sitting still in his personal car not far from Red Square.
Mi a fene! morogta Szivárvány hat az autójában ülve, nem messze a Vörös tértől.
EnglishThe prison was a hollow square of conventional, two-story military barracks.
A börtön hagyományos, kétszintes katonai kaszárnyabarakkok mély négyszöge volt.
EnglishShe parked illegally in Jackson Square, near a Cajun restaurant favored by cops.
Ahogy a bejárathoz értek, Harker lépett ki az étteremből, kezében egy nagy csomaggal.
EnglishA square room with a brown carpet, very little furniture and that not inviting.
Négyzet alakú szoba, barna szőnyeg, nagyon kevés, nem éppen hívogató bútor.
EnglishBut what could I buy you on Army pay that would be like your square emeralds?
De mit vehetnék én neked a zsoldomból, ami a nagy négyszögű smaragdjaiddal fölérne?
EnglishOver it, in a gleaming chromium frame, was a big square of parchment - a poem.
S a kandalló fölött csillogó krómkeretben nagy, négyszögletes pergamen: valami vers.
EnglishMark off the map with that spot in the centre and prepare for a square search.
Jelölje meg a térképen ezt a helyet, húzzon kört köréje, és fésüljék át a környéket.
EnglishThe view of this open square was interrupted by only one building: a neat red barn.
A terep egységét csak egyetlen épület, a takaros vörös istálló bontotta meg.
EnglishThe square block was still cordoned and by now an enormous crowd had gathered.
A tömböt még kordon vette körül, és mostanára már a tömeg is összeverődött.
EnglishHis face was square and tanned, his eyes intelligent, his hair bleached by the sun.
Barnára sült, szögletes arcú, napszítta hajú, értelmes tekintetű ember volt.
EnglishHe took her chin in his great square hand and looked closely into her face.
Battle nagy, szögletes tenyere közé vette lánya arcát, és mélyen a szemébe nézett.
EnglishIt's killing her, she was embarrassed as a guy caught naked in Times Square.
Szegény annyira zavarban volt, mintha meztelenül sétált volna ki a Times Square-re.
EnglishFinally I came to Mr Bradley and the Municipal Square Buildings in Birmingham.
Majd beszámoltam Mr. Bradleyről és a birminghami Municipal Square Házakról.