"on the slant" - Unkarinkielinen käännös

EN

"on the slant" unkariksi

EN on the slant
volume_up

on the slant
on the slant (myös: on the skew)
Tad's trucks were lined up neatly against the wall, slant-parking style.
Tad teherautói ott álltak ferdén és párhuzamosan egymás mellett a falnál.
The video display terminal was in the dashboard, mounted at a slant, facing up, so he didn't have to bend over to read it.
A képernyő a műszerfalban volt, kissé ferdén beépítve, így nem kellett lehajolnia, hogy le tudja olvasni.
The Trikkala was beginning to feel sluggish at the bows and though it was impossible to be sure in that turmoil, she seemed to have a definite slant for'ard.
A Trikkala orra érezhetően elnehezült, és igaz ugyan, hogy abban a zűrzavarban nem lehetett biztosan tudni, mégis mintha ferdén előredőlt volna.
on the slant (myös: on the skew)

Esimerkkejä "on the slant"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThey say El Greco had a stigmatism in his eyes that gave everything a visual slant.
Azt mondják, El Grecónak asztigmatizmusa volt, ezért mindent egy kicsit másképp látott.
EnglishIn fact, when you tell your story to the press, maybe you could slant it that way.
Amikor a sajtónak beszámolnak a történetről, akár kicsit errefelé is terelhetnék a történetet.
EnglishYou've all been working on your characters, each with his own slant.
Mindannyian dolgoztatok a szerepeteken, mindenki a saját felfogása szerint.
EnglishIf we slant them up right, we should be able to scramble up and then pull them after us.'
Ha a megfelelő szögben tesszük oda, fel tudunk rajta mászni, és utána magunk után húzzuk.
EnglishWell, the best thing I can tell you is, this car has a Chrysler slant-six engine.
Biztos, hogy nem fog lerobbanni, mihelyt kihajtunk a telepről?
EnglishThere was a Chinese immobility about her face, and an upward slant of the dark blue eyes.
Arcának kínai merevségét még csak elmélyítette, hogy kék szeme is kissé ferde metszésű volt.
EnglishAnd suddenly that new slant, that fresh angle, popped into his mind.
És akkor ötlött az agyába az a bizonyos új szempont, új megközelítés.
EnglishThe slant of the sun's rays piercing through the cracks in the wall told him it was about noon.
A fal résein beszivárgó napsugarak iránya dél körüli időt jelzett.
EnglishHe ran the trucks slowly back across the room, one by one, returning them to their slant-parked row.
Csak egyszer állt meg egy pillanatra, amikor csapódott a verandaajtó.
EnglishA Chevy Celebrity was parked in one of the slant spaces in front of Mr.
A Chevy Celebrity a fűrészfogas parkolóban állt a bolt előtt Mr. Gaunt ígéretéhez híven.
EnglishRemind the little slant-eyed fucks that they need us a shitload more than we need them.
Emlékeztetni azokat a ferde szemű pöcsöket arra, hogy kurvára nagyobb szükségük van ránk, mint nekünk órájuk.
EnglishThe afternoon sunshine was brilliant but now at a slant.
Még mindig ragyogott a délutáni nap, de már ferdék voltak a sugarai.
EnglishEvery now and then a car or a pick-up truck would park in one of the slant spaces in front of Needful Things.
Egy-egy kocsi vagy dobozkocsi minduntalan megállt a Hasznos Holmik fűrészfogas parkolójában.
EnglishShe was exotic by local standards; blonde hair piled up with a jade pin, slant black eyes.
A nő különlegesen szép volt, még itteni viszonylatban is: szőke, dús haját egy zefírberakásos hajtűvel rakta fel.
EnglishThere were four goblin-soldiers of greater stature, swart, slant-eyed, with thick legs and large hands.
Volt ott négy másféle kobold-katona, nagyobb termetű, füstös képű, ferde szemű, oszloplábú-sonkamarkú.
EnglishWho does that slant-eyed motherfucker think he is?
Azért, hogy a katonák úgy érezzék magukat, mint a filmekben...
EnglishAdds a slant shadow to the text in the selected object.
Ferde árnyékot ad a szöveghez a kijelölt objektumban.
EnglishWith regard to the second report, I consider the anti-Russian slant of Mr Saryusz-Wolski's report to be unfortunate.
A másik jelentés tekintetében szerencsétlennek tartom a Saryusz-Wolski-jelentés oroszellenes élét.
EnglishThe Americans took a different slant on things, and the contrast to his own organization's take was entertaining, at least.
Az amerikaiak sok mindent másképp láttak, néha egészen mulatságosan viszonyultak a dolgokhoz.
EnglishGreat room, Yugo said with a wry slant of his head.
- Remek szoba - közölte Yugo száraz biccentéssel.