EN

nod {substantiivi}

volume_up
nod (myös: bow, pitching)
His nod was ambiguous, either in farewell or out of respect.
Kétértelmű bólintás volt, lehetett tiszteletteljes főhajtás, de búcsúzás is.
Takkata-Jim opened and closed his foodmouth diagonally, an emphatic nod.
Takkata-Jim kinyitotta, aztán becsukta a száját: együttérző bólintás.
It was a queer, confiding little nod - oddly pathetic.
Különös, bizalmas kis bólintás volt... furcsamód szánalmas.
nod (myös: wag)
A single nod of acknowledgement, then Moroch stepped to one side.
Egy biccentés köszönésképpen, s Morok kilépett oldalra.
Then, with a friendly little nod of the head, he had moved away.
Egy barátságos biccentés, s a férfi már ott sem volt.
A courteous nod followed by a businesslike observation: I caution you that time is short.
Udvarias biccentés következett, amit tárgyszerű megjegyzés követett: Figyelmeztetem, hogy rövid az idő.
Ijesztő, szórakozott mosolyok, oldalpillantások, pár fejbólintás.
Három heves fejbólintás volt a válasz.

Esimerkkejä "nod"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI looked at Poirot, full of my discovery, and he gave me an imperceptible nod.
Felfedezésemmel eltelve Poirot-ra néztem, aki erre alig észrevehetően bólintott.
EnglishTony, his cheeks as pale as glass, turned to Sandy and gave him a little nod.
Tony, akinek az arca fehér volt, mint a fal, Sandy felé fordult, és biccentett.
EnglishHe glanced at the passport, then at Monk, nod-ded, and gave a professional smile.
Ránézett Monkra, majd az útlevélre, bólintott, és rutinszerűen elmosolyodott.
EnglishThe man looked round, then gave a bashful nod of the head toward Doctor Roberts.
A férfi körbepillantott, majd fejével szégyenlősen dr. Roberts felé bökött.
EnglishThe customs man managed a friendly nod and placed the bottle beneath his table.
A vámos kipréselt magából egy barátságos biccentést, és eltette az üveget a pult alá.
EnglishHe gave an affable little nod and went slowly and precisely out of the room.
Barátságosan biccentett, majd lassú de határozott léptekkel kiment a szobából.
EnglishDurin acknowledged this comment with a short laugh of agreement and a reassuring nod.
Durin helyeslő, kurta nevetéssel, biztató bólintással válaszolt a megjegyzésre.
EnglishHe whispered something to Caligula, who was seen to nod in grateful relief.
Ezután valamit súgott Caligula fülébe, aki megkönnyebbülten és hálásan bólintott.
EnglishAt a nod from the neuropsychiatrist, Klein left the room to go and get Chris.
A neuropszichiáter egy bólintására Klein kiment a szobából, hogy előkerítse Christ.
EnglishW[ell], tomor[row] will be inter[esting], he told her, getting a sexy nod as a reply.
Holn[ap] izg[almas] nap[unk] lesz, mondta MP-nek, aki erre csábosan bólintott.
EnglishMadouc gave a thoughtful nod, as if Dhrun had addressed certain of her own suspicions.
Madouc elgondolkodva bólintott, mintha Dhrun megerősítette volna saját sejtelmeit.
EnglishGood evening, gentlemen, and lady, he said, with a condescending nod to Sheila.
Jó estét, uraim és hölgyem mondta és leereszkedően bólintott Sheila felé.
EnglishWith an almost imperceptible nod, he signaled for Goa, Dyyz, and Greedo to step forward.
Szinte észrevehetetlen biccentéssel jelezte Greedóéknak, hogy lépjenek előbbre.
EnglishCasmir looked him up and down, gave a curt nod and went to sit behind the table.
Casmir végignézett rajta, kurtát biccentett, majd leült az asztal mögé.
EnglishEl gave them a weary nod and stumbled forward, trying to look exhausted.
Elminster fáradtan bólintott és kimerültnek mutatva magát, botladozva elindult.
EnglishLady Ambrur gave him a nod and a smile as she let the ruined wand tumble from her hand.
Ambrur úrnő elismerően biccentett, és eldobta a használhatatlanná vált pálcát.
EnglishShe thought for a long second, and then gave me a solemn forgiving nod.
Merrick egy hosszú percig töprengett, aztán ünnepélyesen, megbocsátóan bólintott.
EnglishSilent as usual, she had given the conductor her special nod, and touched his hand.
Ó Evelyn csak bólintott, szokása szerint némán, és hálásan megérintette a vezető kezét.
EnglishHari had indeed forgotten the advice, but contented himself with a sage nod.
Hari valóban megfeledkezett az ügyről, de bölcs arckifejezéssel bólintott.
EnglishWith a final nod, the young guardsman turned and trudged off into the night.
Ren megfordult, még utoljára feléjük intett, majd elbotorkált a sötétben.