"negligent" - Unkarinkielinen käännös

EN

"negligent" unkariksi

EN negligent
volume_up
{adjektiivi}

negligent (myös: derelict, forgetful, inattentive, indolent)
volume_up
hanyag {adj.}
He flicked the gun around in an increasingly negligent manner.
Növekvően hanyag mozdulattal kört írt le a revolverrel.
The wilful and negligent handling of food and feed must not be punished with trivial penalties.
Az élelmiszer és a takarmány szándékos hanyag kezelését nem triviális büntetésekkel kell sújtani.
With a negligent toss, he threw his gauntlet into the dust of the road in front of the Thalesian king.
Azzal hanyag mozdulattat az út porába dobta a kesztyűt, a thalesiai király elé.
negligent (myös: blithe, careless, inadvertent, incautious)
It is nice to see that Parliament has fulfilled its task in this discharge procedure and has sent out a clear signal against negligent mismanagement.
Jó látni, hogy a Parlament teljesítette feladatát ebben a mentesítési eljárásban, és világos jelzést küldött a gondatlan, rossz vezetés ellen.
In the dioxin scandal, we have seen how easily they can be undermined, if individual 'black sheep' behave in a very negligent way.
A dioxinbotrány esetében már láthattuk, hogy az előírásokat milyen könnyű aláaknázni, ha egyes "fekete bárányok” nemtörődöm módon cselekszenek.
negligent (myös: cursory, futile, scratchy, slipshod)

Esimerkkejä "negligent"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishA negligent wiggling of his fingers sent silk fibers drifting to the table top.
Egyik kezének elegáns mozdulatával lesimította a zakója vállából kiálló szálakat.
EnglishIt would have been politically negligent to engage in intellectual hair-splitting in public.
Politikai baklövés lenne ezt nyilvánosan szellemi boncolgatásnak alávetni.
EnglishEven Mona had felt negligent, and Michael had quickly apologized.
Még Mona is figyelmetlennek érezte magát, és Michael gyorsan bocsánatot kért.
EnglishThe dead candles before the saints seemed negligent and evidence of grave sins.
A szentek előtt a kialudt gyertyák mintha bűnös hanyagságról és súlyos vétkekről tanúskodtak volna.
EnglishHowever, let us not undermine this industry's capacity for recovery by being lax and negligent.
Ne engedjük azonban, hogy a lazaság és nemtörődömség aláássa az iparág fellendülési képességét.
EnglishThe European Social Fund has to pay for this negligent state of affairs.
Az Európai Szociális Alap fizet meg ezért a hanyagságért.
EnglishHolmes strolled round the house with his hands in his pockets and a negligent air which was unusual with him.
Holmes zsebre vágta a kezét, hozzá nem is illő nemtörődömséggel járta körül a házat.
EnglishWe believe that it would be extremely negligent not to take certain control mechanisms into consideration.
Meggyőződésünk, hogy rendkívüli hanyagság lenne, ha nem mérlegelnénk bizonyos ellenőrzési mechanizmusokat.
EnglishAny innocent, or simply negligent, way that stuff could have left the ministry in photocopy form?
Elhagyhatta-e ennek az anyagnak a lefotózott másolata a minisztériumot bármiféle ártatlan formában vagy egyszerű hanyagság miatt?
EnglishThis I consider politically unreasonable, even negligent, and I therefore recommend that the compromise found be accepted.
Ezt politikailag ésszerűtlennek, sőt akár hanyagnak tartom, és ezért azt ajánlom, hogy a kompromisszumot fogadjuk el.
EnglishIn any event, under the directive, death caused by a negligent act should continue, to be covered by a minimum liability.
Az irányelv értelmében a gondatlansággal okozott halál mindenképpen megmaradna, és minimális felelősség tartozna hozzá.
EnglishThe curse of age, he'd decided, was distraction, and he couldn't afford the luxury of negligent thinking.
Arra a következtetésre jutott, hogy az öregedés átka elvonja a figyelmét, és ő nem engedhette meg magának, hogy elterelje a gondolatait.
EnglishWhen confronted with so many regions that have been affected, it would be negligent not to establish an intermediate category.
Amikor ilyen nagy az érintett régiók száma, közönyösséggel lenne egyenlő, ha nem hoznánk létre egy köztes kategóriát.
EnglishWe have indeed been negligent.
Valóban, egy kicsit visszavonultunk, kapitány.
EnglishWhen Kalten reached the wall, he took up a torch and flipped it into the structure with a negligent-appearing toss.
A lovagok visszarohantak a falra, ahol Kalten felkapott egy égő fáklyát, és egy laza csuklómozdulattal behajította az építmény belsejébe.
EnglishIt is downright negligent if someone omits a Schengen Information System check to make the work easier.
Nagy gondatlanságnak számít az, ha valaki nem könnyíti meg mások munkáját azzal, hogy ellenőrzi a Schengeni Információs Rendszerben a kérelmező adatait.
EnglishVisbhume made a negligent gesture.
Englishto be negligent in one's work
EnglishThey were negligent.
EnglishI was negligent.