EN near
volume_up
{adjektiivi}

It is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
Nem csak az oroszok tekintenek ezekre az országokra úgy, mint "közeli szomszédokra”.
I do not expect this to be possible in the near or distant future.
Számításaim szerint erre sem a közeli, sem a távoli jövőben nem lesz lehetőség.
All I got from this Saint... was a series of near-death experiences.
Ennek a Szentnek,.... csak halál-közeli helyzeteket köszönhetek.
near (myös: close, confined, cramped, serried)
volume_up
szoros {adj.}
A fire had been lit behind the barn, and they were huddled near it as if they were cold.
Tüzet gyújtottak az istálló mögött, és szoros gyűrűben körbeülték, mintha fáznának.
Then he looked in the nearest sink: he saw the gobs of lather, he saw the whiskers rimming the bowl.
Akkor nézett bele a legközelebbi mosdóba és megpillantotta a szőrös borotvahab labdacsokat.
near (myös: close, correct, dead, exact)
volume_up
pontos {adj.}
'It runs thus in the Common Speech,' said Aragorn, 'as near as I can make it.
- A Közös Nyelven így hangzanék - mondta Aragorn -, már amennyire a fordítás pontos:
near (myös: -like)
The two arrived at one of Frostpile's expansive outer yards to find a scene of near-chaos.
A Fagyerőd tágas külső udvarára érve erősen káosz-szerű állapotokat találtak.
2 General Products hull: a cylinder three hundred feet long and twenty feet through, pointed at both ends and with a slight wasp-waist constriction near the tail.
2-es típusú Általános Művek hajótest volt: kilencven méter hosszú, hat méter átmérőjű henger, mindkét végén csúcsos, a farok közelében enyhe darázsderék-szerű szűkülettel.
near (myös: not far to seek)
On the one hand, islands near one another might become combined into a single political unit.
Egyrészt az egymáshoz közel fekvő szigetek alkothatnak egyetlen politikai egységet.
Maps were being used in the law library to make certain neither Percy nor Ricky was corresponding with men who appeared to live near one another.
A jogi könyvtár térképeit használták segédeszközül, nehogy Percy és Ricky egymáshoz közel fekvő településeken élőkkel levelezzenek.
near (myös: avaricious, mean, mingy, miserly)
volume_up
fukar {adj.}
near (myös: chary, close, miserly, shabby)
near (myös: close, committed, devoted, faithful)
volume_up
{adj.}
to keep faith, as near as might be, with both sides.
Mert mi mást is tehetne, hogy maradjon, amennyire lehet, mindkét félhez?
near (myös: close, mean, mingy, miserly)
The skirts of the forest and the scar were familiar, near the conch and the shelters and sufficiently friendly in daylight.
Az erdő pereme és a nyiladék ismerős, meghitt helyek voltak, bármikor el lehetett érni a kagylót és a kunyhókat, nappali fényben eléggé barátságos környezet volt.
near (myös: familiar)
volume_up
intim {adj.}
near (myös: mock, prosthetic, imitation)
volume_up
mű- {adj.}
near (myös: mock)
ez bennünket igen közelről érintő dolog
near (myös: scabby)
volume_up
smucig {adj.}

Esimerkkejä "near"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishShe opened the window near her and uncovered her typewriter and put paper in it.
Kinyitotta a közelében levő ablakot, kitakarta az írógépét, és papírt tett bele.
English'On a research trip, Priscilla saw Mithraic statues in caves near those cities.'
- Priscilla egy útja során Mithrasz-szobrokat látott a környékbeli barlangokban.
EnglishLeodegranz was seated near, though not in the inner ring of those around Arthur.
Leodegranz a közelben ült, bár nem a legbelső körben, Arthur közvetlen közelében.
EnglishMartinsson gestured to an electrical junction box on the wall near the ceiling.
Martinsson egy elektromos csatlakozódobozra mutatott a falon, a mennyezet alatt.
EnglishThe Treloar Building was, and is, on Olive Street, near Sixth, on the west side.
A Treloar-ház ott állt az Olive Streeten, a 6. utca közelében, a nyugati oldalon.
EnglishThen she sat near her, holding her hand, not troubling the sick woman with words.
Aztán leült mellé, fogta a kezét, de nem fárasztotta szavakkal a beteg asszonyt.
EnglishLook in the frozen north beyond the last of the woodlands near the western sea.
Keresgélj a fagyos északon az utolsó erdőkön is túl, a nyugati tenger közelében.
EnglishDraws a connector that starts with a circle and bends near a connection point.
Az elején körrel nyíló, egy kapcsolódási pontra mutató összekötő vonalat rajzol.
EnglishHe saw a tiny drone, small and grey-white, near one of the windows of the house.
Észrevett egy kis drónt, szürke-fehér színűt, a ház egyik ablakának közelében.
EnglishFurther, you will not be allowed to ride your horse, nor even go near the stables.
Továbbá nem ülhetsz fel a lovad hátára, sőt még az istálló közelébe sem mehetsz!
EnglishI hated to be near him, but I was afraid for my mother, and I begged not to go.
Utáltam a közelében lenni, de féltettem anyámat, és könyörögtem, hadd maradjak.
EnglishHe was certain his name would appear in the paper again in the very near future.
Egészen biztosra vehető, hogy a neve hamarosan ismét megjelenik az újságokban.
EnglishSudden illumination revealed the pair, engaged in uneven struggle near the door.
A fényárban már világosan látta az ajtó közelében egymást gyömöszölő alakokat.
EnglishMitch followed the years down the sidewalk until he stopped near the wheelchair.
Mitch követte az évszámokat a járda mentén, és a tolókocsi közelében állt meg.
EnglishThe vines bulged oddly near the corner, and something glinted within the bulge.
A saroknál a szőlőtőkék fura alakot öltöttek, és a kupacban valami megcsillant.
EnglishTo the Palais-Royal, she said to the coachman; stop near the Theatre-Francais.
- A Palais-Royalhoz - szólt az asszony a kocsishoz -, a Thé(tre-Fran(ais mellé.
EnglishDraws a connector that starts with an arrow and bends near a connection point.
Az elején nyíllal nyíló, egy kapcsolódási pontra mutató összekötő vonalat rajzol.
EnglishThe human sounds that had been audible for some time were suddenly near at hand.
A távolból már jó ideje hallátszó lármás beszéd most egész közelről hangzott.
EnglishGuard her-and if anyone wearing a mask comes anywhere near, scream your head off.
Vigyázz rá, és ha erre jönne egy álarcos alak, sikíts, ahogy a torkodon kifér!
EnglishAnother thief uttered a gurgling scream from somewhere near the head of the stair.
- Egy másik tolvaj okozott gurgulázó sikolyokat valahonnan a lépcső teteje felől.