"naïve" - Unkarinkielinen käännös


Tarkoititko naive
EN

"naïve" unkariksi

EN naïve
volume_up
{adjektiivi}

naïve (myös: blithe, childlike, green, gullible)
volume_up
naiv {adj.}
The naive reasoning in this report would be disastrous to the global economy.
A jelentés naiv érvelése katasztrofális hatást gyakorolna a globális gazdaságra.
You may be naive about the world of books and publishing, but not that naive.
Lehet, hogy a könyvek meg a kiadók világában tájékozatlan, de ennyire azért mégsem naiv.
Immigration as a means of increasing population is a naive route to take.
A bevándorlás mint a népesség növelésének eszköze naiv lépés.
naïve (myös: harmless, ingenuous, innocent, white)
Candi was just so naive, so innocentso dumb! about some things.
Candi annyira naiv, olyan ártatlan bizonyos dolgokban.
[Beatboxing] Hip-hop was as young, naive, confused, sometimes innocent, and sometimes as mischievous as I was.
A hip-hop anyira fiatal, naív, zavaros, és ártatlan, és néha annyira gonosz volt, mint én.
naïve (myös: childlike, naive)
Ez a hang milyen gyermeteg volt, milyen naiv.
naïve (myös: credulous, green, gullible, naive)
She's as naive and trusting as a poor widow on a pension.
Õ olyan naiv és hiszékeny, mint egy nyugdíjból tengődő özvegyasszony.

Esimerkkejä "naïve"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMany people were naive and believed this, but the time for reflection has now come.
Sokan voltak olyan naivak, hogy elhiggyék ezt, de most eljött a kételkedés ideje.
EnglishNevertheless we should not be wide-eyed and naive as we watch these events develop.
Mindazonáltal nem szemlélhetjük tágra nyílt szemmel, naivan ezeket az eseményeket.
EnglishNow Ken and I are not naive, and we understand that you need to have rules.
Namost, Ken és én nem vagyunk naívak, és megértjük, hogy van szükség szabályokra.
EnglishIt would be naive to believe that Tehran would not be able to put pressure on Europe.
Naivság lenne azt hinni, hogy Teherán nem lenne képes nyomást gyakorolni Európára.
EnglishHowever, no one must be afraid of saying that Europe must not be naive.
Senki se féljen azonban kimondani azt, hogy Európának nem szabad naivnak lennie!
EnglishWe can no longer be naïve: the survival of our businesses and our jobs depends on this.
Nem lehetünk még mindig naivak: vállalataink és munkahelyeink túlélése függ ettől.
EnglishIt would be naïve to say that there were no illegal domestic workers in Europe.
Naivitás lenne azt állítani, hogy Európában nincsenek illegális háztartási alkalmazottak.
EnglishWe should not be so naïve as to leave the business of supervision to the Americans.
Nem lehetünk olyan naivak, hogy a felügyeletet az amerikaiakra hagyjuk.
EnglishSo I really do not see why we should stop being realistic and should be naive.
Szóval tényleg nem tudom, miért kellene kevésbé realistának lennünk és naivan viselkednünk.
EnglishThe witches are leagues from that, even at their most naive and ineffectual.
Még a legnaivabb, legtehetetlenebb boszorkány is ezerszer okosabb nála.
EnglishThis is absolutely crucial because, in this area, we appear naive and weak.
Ez alapvető fontosságú, mivel e területen naivnak és erőtlennek tűnünk.
EnglishWithout being protectionist, the line defended here may be described as less naïve.
Anélkül, hogy protekcionisták lennénk, az ebben megvédett irányvonal kevésbé számít naivnak.
EnglishThose who tell us that we must leave the market alone are naïve ideologists.
Azok, akik szerint csak hagynunk kéne a piacot, naivak és idealisták.
EnglishHowever, it is naive to think that there is a pan-European panacea.
Naivitás lenne azonban azt gondolni, hogy létezik egy páneurópai csodaszer.
EnglishAppearances deceived, of course; Koestenbaum had been in uniform too long to be naive about that.
A látszat persze csal; Koestenbaum már elég ideje volt rendőr, hogy ezt tudja.
EnglishBut in those times all written language seemed naive and touching to me.
Ám akkoriban naivnak és megindítónak találtam minden írott nyelvet.
EnglishI think we Christians have always been a little naive, D'Amour said.
Mi keresztények egy kicsit mindig is naivak voltunk - felelte D'Amour.
EnglishEurope must not be naive and must ensure that there is reciprocity.
Európának nem szabad naivnak lennie, és biztosítani kell a viszonosság elvének teljesülését
EnglishIn my defense, I'd say, as naive as this may sound, it's ultimately grounded in cynicism.
Mentségemre azt mondanám, amilyen naivan ez hangzik, ez végeredményben a cinizmusban gyökerezik.
EnglishHowever, it is naïve to think that we can solve these problems through food labelling.
Naivitás azonban azt gondolni, hogy ezeket a problémákat az élelmiszer-címkézéssel meg tudjuk oldani.