"more" - Unkarinkielinen käännös

EN

"more" unkariksi

volume_up
many {subst.}

EN more
volume_up
{adverbi}

more (myös: yet, some more)
volume_up
még {adv.}
'One more summer,' we sang, one more chance, one more stab at romance.'
Azt énekeltük: "Csak még egy nyarat, még egy éjszakát, még egy kis szerelmet."
Of course, it is always possible to ask for more and to achieve more.
Természetesen mindig lehet még többet kérni és még többet elérni.
Another bomb scene, more bloody and dazed survivors, more smoke and chaos.
Aztán újabb bombázás, még több vér, lesújtott túlélők, gomolygó füst és még nagyobb káosz.
more (myös: several, some)
volume_up
több {adv.}
They should have more money, more respect and more dignity, once they have retired.
Miután nyugdíjba vonultak, több pénzt, több tiszteletet, több méltóságot érdemelnének.
And we're finding more and more and more gender differences in the brain.
És egyre több és több és több különbséget találunk a két nem agyában.
There are now many more poor people than there were a year ago, tens of millions more.
Ma sokkal több a szegény ember, mint egy évvel ezelőtt, több tízmillióval több.
more (myös: rather)
The more they feel that they are immune, the more their numbers will grow.
Minél inkább immunisnak érzik magukat, annál inkább nő majd az ilyen elkövetők száma.
I will limit myself to two comments which are somewhat more general and political.
Két, inkább általános és inkább politikai színezetű megjegyzésre korlátozom magam.
The more it has withdrawn, the more it has become encircled.
Minél inkább visszavonult, annál inkább bekerítették.
more
volume_up
jobban {adv.}
He gets more and more and more famous, except if you look in German.
Egyre jobban és jobban híres lett, kivéve, ha Németországban nézed.
That tries a man's nerves more than work, and more even than pleasure.
- Ez jobban megviseli az ember idegeit, mint a munka, sőt, jobban, mint a szórakozás.
The more I pushed them against the earth, the more they sank into it.
Minél jobban nyomtam a földet, ónnál jobban belesüllyedtem.
It depends on having more of a Europe and certainly not less of a Europe.
Attól, hogy Európa nyilvánvalóan ne kevésbé, hanem nagyobb mértékben érvényesüljön.
At the same time, these international organisations should work together more.
Ugyanakkor ezeknek a nemzetközi szervezeteknek nagyobb mértékben együtt kellene működniük.
Europe needs stronger and more Community-based economic governance.
Európának erős és nagyobb mértékben közösségi alapú gazdaságirányításra van szüksége.
more
volume_up
-ebb {adv.}
Given the EIB's capital base, no more money can be forthcoming.
Az EBB alaptőkéjének figyelembevételével nem biztosítható több pénz.
The EIB has signalled that more monies are available.
Az EBB jelezte, hogy további források is rendelkezésre állnak.
The investigative and preventative function of the EIB must play a more prominent role than it has done in the past.
Az EBB vizsgálati és megelőző funkciójának fontosabb szerepet kell játszania, mint eddig.
more
volume_up
-abb {adv.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "more":

more

Esimerkkejä "more"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishNevertheless, I believe it was impossible to achieve more at this point in time.
Mindamellett, úgy vélem, hogy ezen a ponton lehetetlen lett volna többet elérni.
EnglishLester was far more disturbed than the FBI's information about him had revealed.
Lester sokkal zavarodottabb volt, mint amit a róla szóló FBI-információ elárult.
EnglishMales are much more likely to die an accidental death in the prime of their life.
A férfiak sokkal nagyobb valószínűséggel halnak hirtelen halált életük teljében.
EnglishYou should show more patience with them, Morgause warned, and Morgaine shrugged.
- Türelmesebbnek kéne lenned velük - intette Morgause a húgát, de az vállat vont.
EnglishHis brother started abruptly, taking a step backward as if to avoid hearing more.
Öccse hirtelen megrezzent, hátrált egy lépést, mintha nem akarna többet hallani.
EnglishWere they more terrible than the cries surrounding Christ on the road to Calvary?
Csak nem szörnyűbbek annál a hangzavarnál, amely Krisztust kísérte a Kálváriára?
EnglishI would just point out once more that your Group was evidently not in agreement.
Ismét rámutatnék, hogy az Ön képviselőcsoportja nyilvánvalóan nem értett egyet.
EnglishHe is going to get more than the engagement: he is going to get us in codecision.
A részvételnél is többet akar elérni: rá akar venni bennünket az együttdöntésre.
EnglishWith regard to funding and simplification, there are more significant measures.
Ami a finanszírozást és az egyszerűsítést illeti, vannak fontosabb intézkedések.
EnglishHe could have descended the hill at a more reasonable pace, but seconds counted.
Mehetett volna normálisabb sebességgel is, de minden másodperc fontos lehetett.
EnglishWhat is more, it will only succeed if the Commission takes the lead politically.
Sőt, csak akkor sikerülhet, ha a Bizottság átveszi a politikai vezető szerepet.
EnglishI cannot see how it is possible to amend it now or to ask for more derogations.
Nem látom, hogyan lehetne azt most módosítani, vagy további mentességeket kérni.
EnglishThis again means a need for heavy investment, and that makes cars more expensive.
Ez ismét komoly beruházásokat tesz szükségessé, ami szintén drágítja az autókat.
EnglishThis Treaty equips the European Union of 27 for more effective decision-making.
Ez a Szerződés hatékonyabb döntéshozatallal ruházza fel a 27-ek Európai Unióját.
EnglishAs she spoke, two more zombies came stumbling out the door, heading toward them.
Miközben beszélt, két újabb élőholt botorkált ki az ajtón, s feléjük tartottak.
EnglishShe wrote that today, in Iran, this is far more serious than the nuclear issue.
Levele szerint Iránban ez ma sokkal komolyabb probléma, mint a nukleáris kérdés.
EnglishOnce more there was a bowl, and money was put in it, but for what I did not know.
Ismét előkerült egy tálka, és pénzt is tettek bele, de nem tudtam, milyen célra.
EnglishShe would earn more than the six lousy bucks an hour she got at the lamp factory.
Jóval többet fog keresni a vacak hatdolláros órabérnél, amit a lámpagyárban kap.
EnglishThis means we have to do more to deal with the consequences of these disasters.
Ez azt jelenti, hogy többet kell foglalkoznunk e katasztrófák következményeivel.
EnglishShe refilled her glass and drank and did some more of her semi-social belching.
Újra feltöltötte poharát, ivott, és ismét félig elfojtottan néhányat böffentett.