"to make clear" - Unkarinkielinen käännös

EN

"to make clear" unkariksi

EN to make clear
volume_up
{verbi}

Esimerkkejä "to make clear"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI shall make it clear now that nobody is interested in regulating the internet.
Egyértelművé kívánom tenni, hogy senki sem érdekelt az internet szabályozásában.
EnglishFirstly, we need to make it clear that climate change is still a major priority.
Először is világossá kell tennünk, hogy az éghajlatváltozás továbbra is fő prioritás.
EnglishThey thereby make it clear that they have not learnt anything at all from history.
Ezzel egyértelműen bizonyítják, hogy a világon semmit sem tanultak a történelemből.
English(NL) Mr President, I challenge the Commission and the Council to make clear choices.
(NL) Elnök úr, felszólítom a Bizottságot és a Tanácsot, hogy válasszon világosan.
EnglishOur response to the text for the negotiations is to make two very clear points.
A tárgyalásokra vonatkozó szövegre reagálva két nagyon határozott megjegyzésünk van.
English(PT) Madam President, I am sorry if I did not make myself sufficiently clear.
Elnök asszony, sajnálom, ha nem sikerült teljesen világosan kifejeznem magam.
EnglishSometimes when you are alone with the Holy Mother, she can make things clear to you.
Amikor az ember kettesben marad a Szent Anyával, néha megvilágítja a dolgokat.
EnglishIt is important that we make clear to them as well the horrors of both regimes.
Fontos, hogy velük szemben is világossá tegyük ennek a két rendszernek a szörnyűségeit.
EnglishI would like to make this very clear: the changes that have now been made are not enough.
Szeretném nagyon világossá tenni: a most végrehajtott változások nem elegendőek.
EnglishLet me make myself clear: that was a smart move by the Council - a very smart move.
Hadd legyek őszinte: ez igen okos lépés volt a Tanács részéről - rendkívül okos lépés.
EnglishAnd, I must make this clear, I will always stand up to protect my home country, Hungary.
És, ezt meg kell mondanom, a hazámat és Magyarországot mindig meg fogom védeni.
EnglishI just want to make that clear to a number of colleagues who have made that point.
Csak tisztázni szeretném ezt azon képviselőtársak előtt, akik ilyen megjegyzést tettek.
EnglishThis is unfair on both sides; and that is why we should make this clear.
Ez mindkét fél szempontjából méltánytalan, és ezért ezt egyértelművé kell tennünk.
EnglishMake that clear to them, Rene concluded, setting the phone down and breaking the contact.
Értesse ezt meg velük - tette le a telefont és szakította meg a kapcsolatot René.
English(MT) Let me make it clear that the European Popular Party is in favour of this agreement.
(MT) Hadd tegyem egyértelművé, hogy az Európai Néppárt támogatja a megállapodást.
EnglishOtherwise, and I would like to make this quite clear, it is a Hungarian affair.
Más tekintetben - és ezt szeretném teljesen egyértelművé tenni - ez Magyarország belügye.
EnglishI would like to make it quite clear that I am relying on the power of facts.
Szeretném teljesen egyértelművé tenni, hogy a tények erejére támaszkodom.
EnglishIf we want to be a leading force, we should make it absolutely clear.
Ha vezetők kívánunk lenni ezen a területen azt egyértelműen kell kommunikálnunk.
EnglishWe need to make it quite clear to Russia that aggression does not pay.
Nyilvánvalóvá kell tennünk Oroszország számára, hogy az agresszió nem kifizetődő.
EnglishWell, make it clear to them that the American people demand some sort of amends.
Nos, tegye világossá nekik, hogy az amerikai nép jóvátételt szeretne.