EN majority
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

majority (myös: great mass)
volume_up
többség {subst.}
The next 34 percent are your early majority, your late majority and your laggards.
Aztán 34 százalék a korai többség szintén 34 százalék a késői többség és a lusták.
You have a two-thirds majority in parliament and it is a legitimate majority.
Ön kétharmados többséggel rendelkezik a parlamentben, és ez legitim többség.
Real democracy listens to everyone, but reflects the majority view.
A valódi demokrácia mindenkit meghallgat, de a többség véleményét tükrözi.
majority
The deadline which resulted from the majority vote was 31 December 2018.
A szavazattöbbség eredményeképpen 2018. december 31. lett a határidő.
No EU law should be passed without a visible voting majority both in this Parliament and in the Council.
Sem a Parlamentben, sem a Tanácsban nem szabadna látható szavazattöbbség nélkül európai törvényt elfogadni.
majority

2. Armeija

majority

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "majority":

majority

Esimerkkejä "majority"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe majority of them are women, most of whom have had their hours and wages cut.
Ezek többsége nő, akik csökkentett munkaidőben, csökkentett fizetésért dolgoznak.
EnglishIn a century and a half, it would be the language of the majority of humankind.
Másfél évszázaddal később a földön élő összes ember többségének ez lesz a nyelve.
EnglishThrough this system of majority voting, though, Socrates was condemned to death.
A többségi szavazási rendszeren keresztül ítélték azonban halálra Szókratészt.
EnglishThe cemetery was ancient, the majority of its wooden crosses listing from decay.
A temető ősrégi volt, fakeresztjeinek többségét olvashatatlanná rágta az idő.
EnglishI am also very grateful that this report was adopted today with a large majority.
Én is nagyon örülök annak, hogy ezt a jelentést ma nagy többséggel elfogadtuk.
EnglishThis is happening in my country, as it is in the majority of EU Member States.
És ez nemcsak az én hazámban van így, hanem az uniós tagállamok többségében is.
EnglishI am disappointed that Amendments 1 and 2 were adopted by a majority in Parliament.
Csalódott vagyok, hogy a Parlament többsége megszavazta az 1. és 2. módosítást.
EnglishWhat should we tell those Hungarians who are not part of the two-thirds majority?
Mit mondjunk azoknak a magyaroknak, akik nem tagjai ennek a kétharmados többségnek?
EnglishThis resolution is another example of the hypocrisy of the majority of Parliament.
Ez az állásfoglalás ismét jól példázza a Parlament többségét jellemző képmutatást.
EnglishI welcome the adoption, by a clear majority of votes, of the EU budget for 2011.
Üdvözlöm az EU 2011-es költségvetésének egyértelmű többséggel történő megszavazását.
EnglishThe vast majority of the EU Member States want to lift these useless sanctions.
Az EU tagállamok döntő többsége meg akarja szüntetni a hasztalan szankciókat.
EnglishWomen, for the first time this year, became the majority of the American workforce.
A nők, először a történelem során, többségbe kerültek az amerikai munkaerő piacon.
EnglishToday's written declaration 10 has been passed with a strong and positive majority.
A mai írásbeli, 10. számú nyilatkozatot határozott és nagy többséggel fogadták el.
EnglishThis position was accepted by a majority in the Committee on Transport and Tourism.
Az álláspontot a Közlekedési és idegenforgalmi Bizottság többséggel elfogadta.
EnglishThe majority of them referred to the limitations of the budget and its structure.
A felszólalók többsége a költségvetés korlátaira és szerkezetére reflektált.
EnglishThe majority represent projects which in fact are of no particularly great benefit.
A nagy többségük olyan projekt, amely valójában nem hoz jelentősebb eredményt.
EnglishInfant mortality is three to four times greater than the majority population.
A gyermekhalandóság háromszor-négyszer nagyobb, mint a többségi lakosság esetében.
EnglishWe therefore voted by a majority against the final proposal, which was rejected.
Így a többségünk a végső javaslat ellen szavazott, és ezt nem fogadták el.
EnglishI also sincerely believe that a majority in Parliament is in favour of this agreement.
Őszintén hiszem azt is, hogy a Parlament többsége támogatja ezt a megállapodást.
EnglishI believe that we can only do that if we seek out a broad majority together.
Úgy gondolom, hogy ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha a nagy többséget megnyerjük.