"made the right" - Unkarinkielinen käännös

EN

"made the right" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "made the right".

Esimerkkejä "made the right"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishShe made her right hand a fist and struck herself in the mouth, bringing blood.
Ökölbe szorította jobb kezét, és saját szájába csapott: ajkából is eleredt a vér.
EnglishI am telling you this so that you will know that we made the right decision.
Azért mondom el Önnek, hogy tudja, hogy a helyes döntést hoztuk.
EnglishThe tremor in the elf's voice told him that he had made a right guess.
A tünde hangjának remegése elárulta, hogy Kham jól tippelt az előbb.
EnglishI think you made the right choice, and whatever happens, I'll be with you.
Szerintem jól választottál, és akármi történjék, veled tartok.
EnglishSometimes he'd made the right choice, sometimes not, but he'd hit the mark more often than he missed.
Néha ez sikerült is, de a férfi törődése mindenféleképpen jól esett Jillynek.
EnglishA senior operator behind him confirmed that he'd made the right selection.
Mögötte álló főnöke biztosította, hogy jól választott.
EnglishThe summit made a right analysis and agreed on a process.
A csúcson a megfelelő elemzést követően megállapodtak a folyamatról.
EnglishHoping he had made the right move, Sam glared at Glover.
Remélvén, hogy helyesen cselekedett, Sam Gloverre nézett.
EnglishGiven the information you had, I think you made the right choice.
A meglévő információidat tekintve jól döntöttél.
EnglishRen had made the right decisions, taken legitimate work, and still Beshaba, the goddess of ill-luck, had cursed him.
Ren jól döntött, amikor tisztességes munkát vállalt, Beshaba mégis kinevette és megátkozta.
EnglishCommissioner Kallas made the right decision in agreement with the EU transport ministers in the Member States.
Kallas biztos úr az EU tagállamainak közlekedési minisztereivel egyetértésben helyes döntést hozott.
EnglishSmaller, but it made his right leg tighten up.
Ez már egészen enyhe volt, de mégis megbénította a jobb lábát.
EnglishVraggen smiled and said, You've made the right decision.
Vraggen nem foglalkozott a cormyri harcossal.
EnglishDenton made a right chump out ofMr.Jennings.
EnglishThe individual countries made the right decision.
Az egyes országok helyes döntést hoztak.
English'I think you made the right decision.'
- Holnap estig azért megpróbálok hazajutni.
EnglishThey made a right turn, west, he figured, into a dark wooded street that climbed a hill and then descended.
Jobbra kanyarodtak, Michael érzése szerint nyugat felé, egy fákkal szegélyezett, sötét utcába, amely dombra kapaszkodott, majd leereszkedett.
EnglishA hundred and eighty yards farther up, he made another right and scooted the Suburban back down to this street's intersection with Route 2.
Száznyolcvan yardnyival följebb ismét jobbra fordult, és óvatosan végiggurult ezen az úton, a 2-es országúthoz.
EnglishHe made a right turn, then a left.
EnglishCrispin had made the right decision.

Muita sanoja

English
  • made the right

Vieläkin enemmän käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.