"made possible" - Unkarinkielinen käännös

EN

"made possible" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "made possible".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "made possible" unkariksi

made adjektiivi
to make verbi
possible adjektiivi
Hungarian

Esimerkkejä "made possible"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThat is not so in this case, thanks to the colleagues who have made it possible.
Ebben az esetben ez nincsen így, hála képviselőtársainknak, akik ezt lehetővé tették.
EnglishConcrete action has been made possible by the Parliament's financial support.
A Parlament pénzügyi támogatásának köszönhetően konkrét fellépésre kerülhetett sor.
EnglishThis manoeuvre made it possible to keep alive a report that was in fact dead.
Ez a manőver életben tarthatta a jelentést, amely valójában már halott volt.
EnglishIt should be made possible for them to vote in their original place of residence.
Számukra lehetővé kell tenni, hogy az eredeti lakóhelyükön szavazhassanak.
EnglishTo ensure this, it should be made possible to carry out checks on funding.
Ennek biztosításához lehetővé kell tenni a finanszírozás ellenőrzésének elvégzését.
EnglishTheir valuable contribution has made it possible to achieve agreement at first reading.
Értékes hozzájárulásuk lehetővé tette, hogy első olvasatban megállapodásra jussunk.
EnglishIn addition, welfare ambitions should also be made possible for others.
Emellett, tegyük a jóléti törekvések megvalósítását mások számára is lehetővé.
EnglishIt must also be made possible for women to aspire to the highest academic posts.
Azt is lehetővé kell tenni, hogy a nők a legmagasabb szintű tisztségekre is pályázhassanak.
English(RO) I too would like to thank all those who have made this debate possible.
(RO) Én is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik lehetővé tették ezt a mai vitát.
EnglishThis protection can be made possible through the deployment of the UN-AU hybrid force.
E védelem az ENSZ és az Afrikai Unió "hibrid” haderejének felállításával valósítható meg.
EnglishAnyway, their shape, and the roads, and the wheel trees coming together all made it possible.
Szóval az alkatuk, az utak meg a kerékfák mind kellettek ahhoz, hogy itt tartsanak.
EnglishInquiries would be made, and it was possible some useful information might come to light.
Utána kell nézni, lehetséges, hogy hasznos információ is napfényre kerül.
EnglishThis has been made possible by the Treaty of Lisbon, which grants the EU a legal personality.
Ezt az EU számára jogi személyiséget biztosító Lisszaboni Szerződés tette lehetővé.
EnglishThis conference made it possible to trace the outline of a new partnership involving:
Ez a konferencia tette lehetővé, hogy meg lehessen határozni az új partnerség főbb irányait:
EnglishThe tactic succeeded and made possible their various promotions.
A taktika bevált, és mindannyiuk számára különböző előléptetéseket eredményezett.
EnglishI am in favour of as much data as possible being made accessible on the Internet.
Én a mellett vagyok, hogy az interneten tegyük elérhetővé a lehető legnagyobb mennyiségű adatot.
EnglishIt is therefore essential for every necessary effort to be made in every possible way.
Ezért létfontosságú, hogy minden szükséges erőfeszítést megtegyenek minden lehetséges módon.
EnglishShe knew the hatred and all the love that had heated it, made it possible.
Csak azt tudta, hogy a gyűlölet és a szeretet mondatta vele ezeket.
EnglishHe was wobbly, but the walking cast on his leg made a limping shuffle possible.
Ingatagon állt a lábán, de a járókötése engedélyezett számára valamiféle idétlen, bicegő csoszogást.
EnglishEfforts to adapt to climate change must be made as soon as possible.
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáson a lehető leghamarabb el kell kezdeni dolgozni.

Muita sanoja

English
  • made possible

Enemmän käännöksiä Suomi-englanti sanakirjassa.