"made it clear" - Unkarinkielinen käännös

EN

"made it clear" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "made it clear".

Esimerkkejä "made it clear"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI thought that I'd made that clear, Adler said two hours into the current session.
Úgy vélem, ezt világosan kifejtettem mondta Adler az ülés második órája tájékán.
EnglishThat is made very clear in the report by Mrs Ayala Sender, which I welcome.
Ezt Ayala Sender asszony jelentése igen egyértelművé teszi, amit én üdvözlök.
EnglishWe made a clear decision on Russia at the Conference of Presidents last week.
Múlt héten az Elnökök Értekezletén világos határozatot hoztunk Oroszország kérdéséről.
EnglishHarry's spread hands made it clear that he expected an answer this time.
Harry széttárt keze világossá tette, hogy az ork ezúttal választ is vár kérdésére.
EnglishYou made it clear that freedom of movement was obviously very desirable.
Világosan kimondták, hogy a mozgás szabadságát valóban kívánatos dolognak tartják.
EnglishCertainly he had made it clear enough that it was death to go into the Hollows.
Elég félreérthetetlenül közölte, hogy aki lemegy a Katlanba, az meghal.
EnglishOn what we said about India, Prime Minister Singh has made it clear he is very committed.
Ami Indiát illeti, Singh miniszterelnök világossá tette, hogy nagyon elkötelezett.
EnglishOh, yes, I think so, Rauthur replied, in tones that made it clear he was issuing an order.
- Igen, az lenne a legjobb - mondta Rauthur, de a hangja parancsolón csengett.
EnglishIt should be made quite clear that this is not a case of European law over-regulating.
Egészen egyértelművé kell tenni, hogy nincs szó európai túlszabályozásról.
EnglishHis polished accent and careful pronunciation made it clear that he came from the city.
Választékos hanghordozása és jó modora arra utaltak, hogy a városból jött.
EnglishHave I finally made that clear enough for even you to understand, you nonentity!
Elég világosan beszéltem, hogy még egy ilyen kis SENKI is megértse?
EnglishUnfortunately, the incidents that set the process in motion made it clear.
Ezt sajnálatos módon azok a folyamatot elindító események mutatták meg.
EnglishPresident Barroso, you have just made a clear statement.
(NL) Elnök úr, Barroso elnök úr az imént egyértelmű kijelentést tett.
Englishwere his first words; Grete's appearance must have made everything clear to him.
- Mi történt? - ezek voltak az első szavai; Grete arckifejezése mindent elárult.
EnglishYou have made it clear that this is not about surveillance or spying.
Ön egyértelműen jelezte, hogy nem megfigyelésről vagy kémkedésről van szó.
EnglishThe handwritten message from the Chairman had made that clear enough.
De a biztonság egyben azt is jelentette volna, hogy vége a karrierjének.
EnglishThe Minister, Mr Turk, and Commissioners Verheugen and Almunia have just made this clear.
Turk miniszter úr, Verheugen és Almunia biztos urak ezekre rámutattak.
EnglishI made that clear last week, but so far, it has failed to act accordingly.
Ezt múlt héten világossá tettem, de a Tanács mind ez idáig nem tett ennek megfelelő lépéseket.
EnglishI am a young, inexperienced officer, as you have already made quite clear.
Jómagam fiatal, tapasztalatlan tiszt vagyok, mint ezt már Ön egyértelművé tette megjegyzésével.
EnglishShe had resented and mistrusted him; she had made that clear enough.
Amberle nem rejtette véka alá, hogy haragszik rá, és nem bízik benne.

Muita sanoja

English
  • made it clear

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.