"made him" - Unkarinkielinen käännös

EN

"made him" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "made him".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "made him" unkariksi

made adjektiivi
to make verbi

Esimerkkejä "made him"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd devout men took order for Stephen's funeral and made great mourning over him.
Istvánnak az istenfélő emberek megadták a végtisztességet, s nagyon megsiratták.
EnglishHis father Lancelet's, or that of the King who has made him heir to his kingdom?
- Az apja, Lancelet oldalán, vagy a királyén, aki a királysága örökösévé tette?
EnglishHis smile exaggerated the crinkles around his eyes and made him look more rugged.
Mosolya hangsúlyozta a szeme körül a szarkalábakat, és ez csak fokozta érdességét.
EnglishEugene was silent, the artless and sincere outpouring made an impression on him.
Eugène szótlan maradt, meghatotta az igaz érzésnek ez a naiv megnyilatkozása.
EnglishMartel's very good to begin with, and his madness made him all the more savage.
Martel egyébként is mesteri kardforgató, de az őrület még veszélyesebbé tette.
EnglishHis face was fevered with an ardent delirium which made him look even younger.
Arca lázasan csillogott lángoló elragadtatásában, és ettől még fiatalabbnak tűnt.
EnglishHis job was watching them piss on his country, which somehow only made him angrier.
Az ő dolga az volt, hogy végignézze, mint hugyoznak Oroszország Anyácska testére.
EnglishMarty looked away, disgusted; but a rhythmical thumping made him glance back.
Marty undorodva másfelé nézett, de valami ütemes dobogás visszahúzta a tekintetét.
EnglishShe wished him luck and made him promise that he would see her again before he left.
Szerencsét kívánt, és megígértette a fiúval, hogy elköszön tőle, mielőtt elmenne.
EnglishNaively enough he'd believed that the touch of the Nuncio had made him immortal.
Milyen naiv volt, amikor azt hitte, hogy a Nunció érintése halhatatlanná változtatta!
EnglishFor the act of criticizing heightened his sense of importance, made him feel larger.
Mert maga a bírálat ténye növelte fontosságérzetét, nagyobbnak érezte magát ettől.
EnglishIt made him wonder automatically if anything bad was growing inside himself.
Automatikusan tépelődni kezdett azon, hogy nem növekszik-e benne valami rossz.
EnglishBut Gerasimov didn't rise, and this time Ryan made him wait for a few beats.
De Geraszimov nem állt fel, és azúttal Ryan néhány pillanatig várakoztatta is.
EnglishAbruptly he grinned, chasing away the remote smile that made him look so young.
Gwydion hirtelen elvigyorodott, eltűnt a mosoly, amelytől annyira fiatalnak látszott.
EnglishThe Director's threats had actually elated him, made him feel larger than life.
Az igazgató fenyegetései valósággal felvillanyozták, úgy érezte, szinte megnőtt tőlük.
EnglishI felt danger emanating from him, and made a conscious effort to veil my thoughts.
Éreztem a belőle áradó veszélyt, és tudatosan próbáltam elfátyolozni a gondolataimat.
EnglishAnd adore ye him that made heaven and earth, the sea and the fountains of waters.
Boruljatok le az ég és a föld, a tenger és a vízforrások alkotója előtt!"
EnglishThe food made him feel worse instead of better, and he left the rest of it alone.
De az ételtől még rosszabbul érezte magát, ezért a nagy részét otthagyta.
EnglishWashing down the high south facade, it made him think of the old palazzi of Italy.
Ahogy lefolyik a déli magas homlokzaton, muszáj a régi olasz palazzókra gondolni tőle.
EnglishWorse, it made him consider anew the fact that he still lacked anyone to succeed him.
És ami még rosszabb, ismét szembe kellett néznie a ténnyel, hogy nincs utóda.

Muita sanoja

English
  • made him

Suomi-englanti sanakirjasta löydät lisää käännöksiä.