"made her way to" - Unkarinkielinen käännös

EN

"made her way to" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "made her way to".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "made her way to" unkariksi

made adjektiivi
to make verbi
her pronomini
Hungarian
way substantiivi
to prepositio

Esimerkkejä "made her way to"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishShe made her way back down the hall and stood in the doorway looking at him.
Megindult vissza az előtéren át, majd megállt az ajtónyílásban, a férfit figyelve.
EnglishShe got out of bed, stepped into her slippers, and made her way to the bathroom.
Felkelt az ágyból, belebújt papucsába és elindult a fürdőszoba irányába.
EnglishShe had made her way in the world not by her charm but by sheer efficiency.
Érvényesülését az életben nem női vonzerejének köszönhette, hanem a rátermettségének.
EnglishHelen D'Agustino elbowed the senior agent in the ribs and made her way to the elevator.
Helen D'Agustino oldalba bokszolta felettesét, aztán a lift felé indult.
EnglishShe covered her computer and made her way up toward the lab, a warm smile on her elfin face.
Letakarta a számítógépet és huncut arcán kedves mosollyal elindult felfelé a laborba.
EnglishA thin, black-haired girl stepped forward, then slowly made her way across the floor.
Egy sovány, feketehajú kislány lépett elő és lassan átment a termen.
EnglishThenwithout looking around at the rest of the classshe made her way to the door.
Cuki az asztalra tette a tollakat meg a ceruzákat, a munkafüzetet és a dolgozatot pedig odaadta neki.
EnglishSo Candy made her way up the street, against the flow of the crowd.
Így hát Cuki végigverekedte magát a tömeggel szemben, az úton felfelé.
EnglishLeaning against the wall, she made her way up to the corner of the short hallway.
A falba kapaszkodva elérte a rövid folyosó kanyarulatát.
EnglishAnd she made her way to the lady and told her that she must surely go.
És megkereste az úrnőt, és megmondta, hogy immár mennie kell.
EnglishShe turned to her right and made her way slowly along the edge of the high bank.
Jobbra tért s óvatosan haladt a magas töltés szélén.
EnglishShe replaced the receiver and made her way back to Rutherford Hall.
Letette a hallgatót, és elindult visszafelé Rutherford Hallba.
EnglishVictoria made her way downstairs, encountering Marcus Tio on the terrace between the two buildings of the hotel.
Victoria lement, s a szálloda két épülete közötti teraszon találkozott Marcus Tioval.
EnglishNot meeting the eyes of her fellow Letherü, Seren stepped round the chair, then made her way outside.
Szerén kerülte lether honfitársai tekintetét, miközben a széke mögé lépett, s kivonult a teremből.
EnglishSeren Pedac set her pack down and made her way along the path.
Szerén Pedak letette a zsákját, majd elindult az ösvényen.
EnglishShe made her way sadly up to the room in the adamant tower, where the orderly offered to bring her some food and coffee.
Leverten indult őrtoronybeli szobájába, ahol a tisztiszolga ételt, kávét ajánlott.
EnglishNight was falling, but, although Morgaine was hungry and weary, she made her way at once toward the Lady's house.
Esteledett, s bár Morgaine éhes és fáradt volt, egyenesen az úrnő háza felé vette az útját.
EnglishShe turned, and made her way to the bottom of the steps.
Carys meghallotta, megfordult és elindult a lépcső felé.
EnglishJulie made her way through the ferns and potted trees and took her place at the table opposite Ramses.
Julie utat tört magának a páfrányok és a cserepes törpefák között, majd leült az asztalnál, Ramszesszel szemközt.
EnglishWith quiet even steps she made her way into the hallway, painfully aware of the sound of her own labored breathing.
Halk, egyenletes lépésekkel kiment az előtérbe, abban a kínos tudatban, hogy fűrészelve kapkodja a levegőt.

Muita sanoja

English
  • made her way to

Tutustu bab.la:n Suomi-englanti sanakirjaan.