"made clear" - Unkarinkielinen käännös

EN

"made clear" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "made clear".

Esimerkkejä "made clear"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI thought that I'd made that clear, Adler said two hours into the current session.
Úgy vélem, ezt világosan kifejtettem mondta Adler az ülés második órája tájékán.
EnglishI am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.
Örülök annak, hogy Gurmai asszony jelentése a fenti témákra is rávilágított.
EnglishI believe that we have even made clear who, how and when these must be recognised.
Úgy gondolom, azt is világossá tettük, kinek, hogyan és mikor kell ezt elismernie.
EnglishIf there is any point which I have not made clear, pray question me about it.
Ha van valami, amit nem világítottam meg kellőképpen, kérem, faggasson ki róla.
EnglishThat is made very clear in the report by Mrs Ayala Sender, which I welcome.
Ezt Ayala Sender asszony jelentése igen egyértelművé teszi, amit én üdvözlök.
EnglishWe made a clear decision on Russia at the Conference of Presidents last week.
Múlt héten az Elnökök Értekezletén világos határozatot hoztunk Oroszország kérdéséről.
English(DE) Madam President, you have made a good, clear and concise speech, Mr Bildt.
). - (DE) Elnök asszony! Bildt úr, Ön világos és tömör beszédet tartott.
EnglishThis was made clear by the 31 January conclusions of the Foreign Affairs Council.
Ezt világossá tették a Külügyek Tanácsának január 31-ei következtetései.
EnglishHarry's spread hands made it clear that he expected an answer this time.
Harry széttárt keze világossá tette, hogy az ork ezúttal választ is vár kérdésére.
EnglishYou made it clear that freedom of movement was obviously very desirable.
Világosan kimondták, hogy a mozgás szabadságát valóban kívánatos dolognak tartják.
EnglishOn 23 September, we and other Quartet partners made our position quite clear.
Szeptember 23-án mi és a Négyes többi partnere elég egyértelművé tettük álláspontunkat.
EnglishCertainly he had made it clear enough that it was death to go into the Hollows.
Elég félreérthetetlenül közölte, hogy aki lemegy a Katlanba, az meghal.
EnglishWe have made it quite clear to these people that an infinite monkey cage is roomy.
Világosan elmagyaráztuk ezeknek az embereknek, hogy egy végtelen majom ketrec igen tágas.
EnglishThe debate has made one thing very clear: the very wide relationship of tension here today.
A vita egy dolgot nagyon világossá tett: az itt ma uralkodó feszült kapcsolatot.
EnglishIt should be made clear where the Commission can act and where the Commission cannot act.
Egyértelműen meg kell állapítani, hogy a Bizottság hol intézkedhet és hol nem.
EnglishI feel that this is not made clear, and consequently, I cannot support the motion.
Úgy érzem, hogy ez nem vált egyértelművé, ezért nem áll módomban támogatni az indítványt.
EnglishI would like to stress that once again and we have also made that change quite clear.
Ezt újfent szeretném hangsúlyozni, és ezt a változást teljesen egyértelművé is tettük.
EnglishOn what we said about India, Prime Minister Singh has made it clear he is very committed.
Ami Indiát illeti, Singh miniszterelnök világossá tette, hogy nagyon elkötelezett.
EnglishThe network has made it very clear that the kid stays out of the picture.
A csatorna egyértelműen kikötötte, hogy a srác nem lehet rajta a felvételen.
EnglishWe made a relatively clear statement on this at the end of the summit.
A csúcstalálkozó végén viszonylag egyértelmű nyilatkozatot tettünk e tárgyban.
Muita sanoja
English
  • made clear

Enemmän käännöksiä Suomi-englanti sanakirjassa.