"made arrangements" - Unkarinkielinen käännös

EN

"made arrangements" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "made arrangements".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "made arrangements" unkariksi

made adjektiivi
to make verbi
arrangements substantiivi
arrangement substantiivi

Esimerkkejä "made arrangements"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt is possible to call one up in a hurry, but normally advance arrangements are made.
Ha gyorsan van rá szükség, lehet hívni őket, de jobb előre megbeszélni a dolgot.
EnglishYuri made his plane arrangements, packed his bags and went down to wait for the car.
Megrendelte a repülőjegyét, becsomagolt, és lement, hogy várjon az autóra.
EnglishI have not made these extraordinary arrangements to trade puppet's banter.
- Nem azért tettem meg egy sor különleges intézkedést, hogy általánosságokat halljak.
EnglishArrangements were made at a provincial press, about eighteen miles distant, for printing it.
Egy vidéki nyomdával, tizennyolc mérföldnyire lakhelyemtől, meg is állapodtunk.
EnglishWho provisioned the island and made all the necessary arrangements?
Ki gondoskodott a sziget élelmezéséről, és ki intézte el az elintéznivalókat?
EnglishMartel provided the poison, and Annias made arrangements to slip Arissa out of that cloister.
Martel beszerezte a mérget, Annias pedig kicsempészte Arissát a kolostorból.
EnglishWe have made all the arrangements to enable us to vote the week after next.
Minden előkészületet megtettünk annak érdekében, hogy a jövő hét utáni héten szavazni tudjunk.
EnglishLazensokov, I believe, foresaw his execution and made arrangements beforehand.
Lazenkov, azt hiszem, előre látta, milyen sors vár rá, és még időben megtette a szükséges lépéseket.
EnglishIt is high time that readmission arrangements were made a fixed element of agreements.
Rég ideje lenne, hogy a visszafogadási megállapodások a megállapodások kötelező elemét képezzék.
EnglishI have made some arrangements for myself, and I advise you to do the same.
Ami a magam ügykörét illeti: megtettem a szükséges intézkedéseket; ezt önöknek is melegen ajánlom.
EnglishIdentification made, arrangements were begun for her burial.
Az azonosítás megtörtént, akárcsak az előkészületek a temetési szertartásra.
EnglishI gave Irsa a split on my last week's pay, most joyfully, and made the necessary arrangements.
Odaadtam Irsának előző heti keresetem egy részét, és megtettem a szükséges intézkedéseket.
EnglishSome made arrangements to stay over a week or two with this or that branch of the family.
Voltak, akik meg is szervezték, hogy egy-két hetet töltenek ennél és ennél az ágánál a családnak.
EnglishThank you, Lodovik said, and Kallusin made the arrangements.
Kallusin bólintott, és nekilátott a hozzákapcsolódás előkészítésének.
EnglishThe resultant sterility had made for unusual social arrangements everywhere he had traveled.
A betegségből eredő terméketlenség volt az oka a mindenfelé tapasztalható szokatlan társas együttélési formáknak.
EnglishI've made arrangements to exchange her for the priest.
- Megszerveztem, hogy kicseréljük a feleségét a papra.
EnglishI made some special arrangements yesterday evening.
Tegnap este tettem bizonyos speciális óvintézkedéseket.
EnglishI have made certain arrangements, said Casmir.
- Megtettem a szükséges előkészületeket - mondta Casmir.
EnglishOutside the old established business of Bollard and Whitley in Bond Street the two girls made their final arrangements.
Az Old Bond Streeten, a Bollard és Whitley cég patinás üzlete előtt a két lány még gyorsan haditanácsot tartott.
EnglishAnd then, when it was decided that my evidence would not be needed, arrangements were made for me to go to school abroad.
Aztán mikor úgy döntöttek, hogy az én tanúvallomá somra nincs szükség, elintézték, hogy külföldön járjak iskolába.

Muita sanoja

English
  • made arrangements

Etsi lisää sanoja Suomi-englanti sanakirjasta.