"made a request" - Unkarinkielinen käännös

EN

"made a request" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "made a request".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "made a request" unkariksi

made adjektiivi
to make verbi
a artikkeli
a-
Hungarian
request substantiivi
to request verbi

Esimerkkejä "made a request"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI would have made the request more demanding if I thought the situation urgent.
Félreérthetetlenül jeleznem kellett volna, ha sürgetőnek találom a helyzetet.
EnglishI made a request that you should change your oral explanation into a written explanation.
Azt kértem, hogy a szóbeli indokolás helyett válassza az írásbeli indokolást.
EnglishMonsieur Poirot, she began again, last night I made a request to you.
- Monsieur Poirot - folytatta Lucia reszkető hangon -, én tegnap este kértem öntől valamit.
EnglishThe Chief himself called the director of K Branch and made his request.
A főnök maga hívta föl a "K" igazgatóját, és előadta a kérését.
EnglishThe P.M. made a request, a very strong request, on behalf of herself and the President of the U.S.A.
Nagyon nyomatékosan kérte a folytatást, mind a maga, mind az Egyesült Államok elnöke nevében.
EnglishFurther, the Warlock King has made a request of me, that I give my sons to him for a singular task.
Emellett a máguskirály kért tőlem valamit azt, hogy adjam neki a fiaimat egy különleges feladat elvégzéséhez.
EnglishNo other group chair made that request.
Egyetlen másik képviselőcsoport vezetője sem kérte ezt.
EnglishHe then made a request for funds either of silver or of gold, in quantity adequate to his needs, which he described as large.
Végül megnevezte a kiadásai fedezéséhez szükséges arany vagy ezüst összegét, amely összeg igen magas volt.
EnglishThe Commissioner merely replied that the Commission would give some thought to what it would do if Parliament made this request.
A biztos úr csak annyit válaszolt, hogy a Bizottság meg fogja ezt gondolni, ha ilyen felkérést kap a Parlamenttől.
EnglishYou made a request based on Rule 145, which is personal, so you will have a chance to speak after the debate, which is now.
A 145. cikkre hivatkozva kérte, hogy személyes nyilatkozatot tehessen, ily módon a vita után kap lehetőséget a felszólalásra, és ennek most jött el az ideje.
EnglishAs for the agricultural sector, I cannot give you any further information as the Greek Government has not yet made any request.
Ami a mezőgazdaságot illeti, ezzel kapcsolatban nem tudok további információkkal szolgálni, mivel a görög kormány még egyáltalán nem nyújtott be kérelmet.
EnglishHowever, on 10 April Italy made a request for technical experts who could support the country in analysing the stability of buildings damaged by the earthquake.
Április 10-én azonban Olaszország műszaki szakértőket kért, hogy a földrengésben megsérült épületek stabilitásának elemzésével támogassák az országot.
EnglishSejanus knew Tiberius too well not to realize that he had made the request prematurely-he had only written at all because Livilla had pressed him-and had given considerable offence.
Sejanus eléggé ismerte Tiberiust ahhoz, hogy rájöjjön, túlságosan korán hozakodott elő a kéréssel csak Livilla sürgetésére írt , és Tiberius megbántódott.
EnglishI should like it minuted that Mr Brons made a request for the floor, on a point of order, because he felt he had been alluded to in some of the words uttered by Mr Martin.
Szeretném, ha jegyzőkönyvbe vennék Brons úr ügyrendi felszólalásra vonatkozó kérését, mert úgy érezte, hogy Martin úr bizonyos szavai az ő személyére tettek utalást.
EnglishPreston made his request and was told he would be called back as soon as the answer came from Washington, probably in five to six hours, bearing in mind the time difference.
Preston elmondta a kérését, és azt a választ kapta, hogy majd visszahívják, mihelyt megérkezik a válasz Amerikából, föltehetőleg öt-hat órán belül, tekintettel az időeltérésre.

Muita sanoja

English
  • made a request

Suomi-englanti sanakirjasta löydät lisää käännöksiä.