"made a mistake" - Unkarinkielinen käännös

EN

"made a mistake" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "made a mistake".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "made a mistake" unkariksi

made adjektiivi
to make verbi
a artikkeli
a-
Hungarian
mistake substantiivi
to mistake verbi

Esimerkkejä "made a mistake"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOne of our guys made a mistake, got too close, so the little meeting broke up.
Az egyik emberünk hibát követett el, ezért a megbeszélésük félbeszakadt.
EnglishThis means I have made a mistake, and therefore I apologise to those involved.
Ez azt jelenti, hogy hibát követtem el, elnézést kérek az érintettektől.
EnglishGeorge Lomax had made one mistake - there was a weak spot in his preparations.
Jól krikettezett, erős golfjátékos volt, és a modora kifogástalan volt.
EnglishCan you allow a man who's made one mistake into a position where he may make another?
Kapitány, visszaenged a kormányhoz olyasvalakit, aki ott már elkövetett egy súlyos hibát?
EnglishWhy not admit that he'd made a mistake and chuck the whole business?
Miért ne láthatná be, hogy hibázott, és miért ne hagyná az egészet a csudába?
EnglishIt was a little-known fact that someone had made a mistake with the Ohio-class of boomers.
Kevesen tudták, hogy valaki hibát követett el az Ohio osztály tervezésekor.
EnglishAll right, all right, said Doctor Morris, you're saying that I could have made a mistake.
- Értem, értem - mondta dr. Morris -, azt akarja ezzel mondani, hogy én is tévedhetek.
English476 TOM CLANCY Vatutin blanched, and made a mistake: Who told you?
Vatutin elfehéredett, és óriási hibát vétett, amikor így szólt: Ki mondta meg?
EnglishIn my time there was a recorded voice to tell you you had made a mistake.
Az én időmben egy automata hang közölte veled, hogy hibát követtél el.
English'You mean, someone made a mistake and typed the wrong information into the computer?'
- Úgy érti, valaki véletlenül téves adatokat gépelt a számítógépbe?
EnglishAs a matter of fact, now that I consider the matter, Caligula made a mistake here, did he not?
Valójában most, hogy meggondoltam a dolgot, Caligula itt ugyebár hibázott.
EnglishIf they made a mistake that time, they wouldnt want it found out now.
Ha annak idején hibát követtek el, nem szeretnék, ha ez most kiderülne.
EnglishI couldn't believe it, and I said she must have made a mistake, but she stuck to it.
El sem akartam hinni, és azt mondtam, hogy biztosan téved, de ő kitartott amellett, amit mondott.
EnglishCaptain Leicester made a mistake and set us down here, but it's all the same to us.
Leicester kapitány hibázott, aminek következtében itt tett ki bennünket, de ez nekünk édesmindegy.
EnglishSo, the next time he was back, he'd be up against the same captain, and this one had made a mistake.
Már alig várta, hogy bebizonyíthassa, méltó tanítványa volt a hős Marko Ramiusnak.
EnglishHe was more than ever convinced that he had made a mistake in enlisting Virginia's aid.
Egyre élesebben látta, hogy nagy baklövést követett el, amikor Virginiát bevonta ebbe az ügybe.
EnglishThen he made a mistake: trying to look behind him, he slipped and put a foot into the water.
Aztán elvétette a lépést: hátrapillantott, megcsúszott, és fél lábbal beletoccsant a vízbe.
EnglishBlore said sullenly: I only suggested the doctor had made a mistake.
Csak fölvetettem, hogy a doktor esetleg tévedett jelentette ki Blore.
EnglishAnd still, you know, at the back of my mind, was the feeling that Meredith might have made a mistake.
De a lelkem mélyén még mindig ott bujkált az érzés, hogy hátha Meredith téved.
EnglishThat's a lie, the marshal cried again, and made the mistake of trying to get his gun out.
Ez hazugság! kiáltotta megint a sheriff, és elkövette azt a hibát, hogy előkapta a pisztolyát.

Muita sanoja

English
  • made a mistake

Vieläkin enemmän käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.