EN loot
volume_up
{substantiivi}

loot (myös: booty, capture, chase, haul)
The loot they'll get will more than pay for the digging.
A hullarablással gyűjtött zsákmány több mint elegendő fizetség lesz nekik.
This loot belongs to the Moonclaws, said one woman in a steely whisper, her eyes hard.
- Ez a zsákmány a Holdkaromé. - mondta az egyik nő acélos, suttogó hangon.
The Lear, the loot, the condo, the storage room, the accounts.
A Lear, a zsákmány, a lakás, a raktárhelyiség, a számlák.
loot (myös: looting, pillage, sack)
The first probing attacks came after about five days of looting.
Az első, tapogatózó jellegű támadások a fosztogatás ötödik napja után kezdődtek.
He's got criminal prosecution for piracy pending against you; piracy in space, murder and looting.
Bűnvádi eljárást indított ellened kalózkodásért; űrkalózkodás, gyilkosság és fosztogatás.
Only isolated, controlled incidents of looting and burning would occur there, merely for the sake of appearances.
Ott csak ellenőrzött fosztogatás és tűzgyújtás történne, a látszat kedvéért.
loot
volume_up
szajré {subst.} [slangi]
Jó adag szajré, nem mondom.
loot (myös: prize, trophy)
I could only pray that my slaves had sought some refuge, for if they hadn't they would soon be taken for loot.
Csak azért imádkoztam, hogy a rabszolgáim elbújtanak légyen valahova, mert ha nem, hamarosan elhurcolják őket hadizsákmány gyanánt.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "loot":

loot

Esimerkkejä "loot"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTo loot Sulcarkeep is the dream of every lordling and every pirate in this world!
A világ minden kalózának és gazemberének az az álma, hogy elfoglalja Sulcarkeepet.
EnglishWhen I think of the paintings I had through my hands, the objets d'art, the sheer loot.
Ha a festményekre gondolok, amelyek átmentek a kezemen, hát kész elvesztegetés.
EnglishThe thought of losing that beautiful bit of loot worries me even now.
Ha eszembe jut, hogy odaveszett az a gyönyörű darab, még ma is elfog a bosszúság.
EnglishAnd another thing, would they be likely to have much loot on them to be worth the taking ?
És ki gondolhatta, hogy lesz náluk valami drága holmi, amit érdemes elszedni?
EnglishBut I know this guy's got an ass full of loot... that he's ready to dump in our cars.
De tudom, hogy a csákó iszonyat mennyiségű zsét akar a kocsinkba rakni.
EnglishTheir loot was now safely guarded by the First Coast Bank of Panama.
A pénzük immár biztonságban van, a panamai First Coast Bankban vigyáznak rá.
EnglishBut they were all killed, supposedly by Dwarfs who had attempted to loot their family home.
De valamennyiüket lemészárolták, állítólag törpék, akik ki akarták rabolni otthonukat.
EnglishAll the loot of the tombs; things he had never even dreamed of in his time.
A sírokból származó tárgyak; olyan dolgok, amelyekről még álmodni sem lehetett az ő idejében.
EnglishWould I have sent the gleaners to the reefs, pre- pared to receive a chip fleet to loot it?
Vajon kiküldtem volna az embereimet a szirtre egy miniflotta fogadására?
EnglishWhat do you want to take part of the loot for when you can get it all?
Miért éri be a vagyon egy töredékével, amikor az egészet megkaphatja?
EnglishHe said: You wanted to get him out of the way before Jacobi came with the loot.
El akartad távolítani, mielőtt Jacobi megjön a zsákmánnyal.
EnglishHave you any idea of how much loot's available inside the wauls of Chyrellos?
Van róla fogalmad, mennyi érték van Chyrellos falai mögött?
EnglishThe heavy sacks of loot weighed her down, but she'd sooner have cut off her arm than lose them.
A súlyos zsákok húzták a vállát, de előbb vágta volna le a karját, minthogy otthagyja őket.
EnglishOur job now was to search the position and loot anything that was worth looting.
Most az volt a feladatunk, hogy átkutassuk a hadállást, és mindent szedjük össze, amit zsákmányolni érdemes.
EnglishAnd deep inside, the money is racked ready for pillage, rapine, loot.
S mélyen bent a teremben garmadába hányva irdatlanul sok pénz.
EnglishMuftak grabbed the two sacks of loot, shoving them into Kabe's hands.
Muftak felkapta a két teli zsákot, és Kabe kezébe nyomta őket.
EnglishWhen she detected nothing, they began gathering loot again.
K8LR félig gúzsba kötve követte őket, és fémes suttogással dicsérte választékos ízlésüket.
EnglishIt was another piece of loot from the von Furstenberg estate in Austria.
Ez is az ausztriai von Fürstenberg-birtokról származott.
EnglishThey always loot crash sites, looking for weapons.
Mindig felkutatják a lezuhanás helyszínét, azt hiszem fegyvereket kereshetnek.
EnglishBlack-beard himself roamed these islands and buried his loot.
Maga Fekete Szakáll randalírozott és fosztogatott ezen a szigeten.