"to linger" - Unkarinkielinen käännös

EN

"to linger" unkariksi

EN to linger
volume_up
[lingered|lingered] {verbi}

Ki ifjú, elhull, s az öreg itt marad.
He completed the exercise, then lingered to see who left the chamber and who remained to practise on their own.
Befejezte az edzést, majd időzött még egy darabig, hogy lássa, ki rohan el, és ki marad gyakorolni.
She chanced one kiss on his naked shoulder, felt gently of the muscle in his upper arm, enough to drag her right into the bed if she lingered on it, and went out and shut the door.
Rowan csókot nyomott a csupasz vállára, gyöngéden megszorongatta felkarján az izmot, annyira, amitől az ágyba zuhant volna, ha még egy percig marad, aztán kiment és becsukta az ajtót.
to linger
to linger (myös: to pause, to sojourn, to stay, to while)

Esimerkkejä "to linger"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd treasuring the sensation, I let her fingers linger as she looked into my palm.
Minél tovább akartam érezni a lázat, amelyet kezemre kulcsolódó ujjai keltettek.
EnglishHe let the image of her eyes linger before him a moment more, then brushed it away.
Még egy pillanatig maga elé idézte Mareth szemét, azután ezt is elhessentette.
EnglishRemember this place if you would linger or come back; remem- ber its patterns.
Emlékezz erre a helyre, ha maradni akarsz, vagy vissza akarsz jönni; emlékezz a mintáira.
EnglishHe lingered at the door as the secretary came in, allowing his eyes to linger on Chai.
Míg a lányra várt, a nyitott ajtóban maradt, és Csajon legeltette a szemét.
EnglishAnd why does Elvis linger in Pico Mundo instead of in Memphis or Vegas?
És különben is, miért van Elvis Pico Mundóban, és nem Memphisben vagy Las Vegasban?
EnglishThe more I think about it—they will flood the area with assets if we linger too much.
El fogják árasztani az egész térséget specialistákkal, ha túl soká itt időzünk.
EnglishThere destroy them utterly, so that not even their last regrets linger in the flux.
Pusztítsd el őket teljesen, hogy az utolsó gondolatuk se maradjon meg!
EnglishI'm not very clear-headed tonight and I don't think I ought to linger around here too long.
Ma éjjel nem valami tiszta a fejem, és nem hiszem, hogy sokáig idétlenkedhetnék itt.
EnglishWhen night falls do not linger near this gate or in the old tunnel!
Ha leszáll az este, ne tébláboljatok itt a kapu környékén vagy az alagútban!
EnglishYou will forgive me if I dont linger over the details of that ashen place overmuch.
Remélem, megértik, hogy nem foglalkozom túl sokat a nyomasztó Pörkökkel, a nyúló árnyak szigetével.
EnglishElmara felt his fin-gers touch her lightly over each eye, and linger there .
- Ha megengeded. - mondta, majd hozzátette - Feküdj nyugodtan.
EnglishIt is blasphemy against the old gods that I linger this long.
Már azzal is káromolom a régi isteneket, hogy ilyen sokáig tartózkodom benne.
EnglishClark held up one linger, took a deep breath and bounded upwards.
Clark feltartotta egyik ujját, mély lélegzetet vett és felfelé lendült.
EnglishHe could not afford to linger and could do nothing for the boy in any event.
Nem ácsoroghat itt, és különben sem tehet semmit a fiúért.
EnglishHe didn't linger, just in case Jive saw the lie in his eyes, but turned and headed back into the hallway.
Kisietett a konyhából, mert tudta, Virgonc esetleg észreveheti rajta, hogy hazudik.
EnglishThe courtroom is perfectly still as his words linger, then slowly settle.
Szavai felröppennek a tárgyalóterem néma csendjében, majd a címzettek lassan felfogják a jelentésűket.
EnglishThey seem to disappear, but they linger, just out of sight.
Azt hihetnénk, nyom nélkül eltűnnek, de továbbra is itt ólálkodnak, csak nem látjuk őket.
EnglishHut so would i if avernus were not a place where to linger over a meal is to become a meal.
BÁR ÉN IS AZT TENNÉM, CSAKHOGY HA AVERNUSON SOKAT NYAMMOGSZ A KAJA FÖLÖTT, TE MAGAD VÁLSZ ELEDELLÉ.
EnglishGhosts linger because they have nowhere else to go and are disinclined to go sightseeing in any case.
A szellemek azért maradnak, mert nincs hová menniük, és amúgy sem szeretnek várost nézni.
EnglishNo, she said, with sure instinct, we dare not linger now.
- Nem - szólalt meg az asszonyból a megérzés -, nem maradhatunk tovább.