EN leg
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

leg (myös: foot, stand, toe, dogs)
volume_up
láb {subst.}
He wore an Inheritor's belt and a leg pouch, needing nothing else.
Csak egy örökösövet és egy láb-zsebet viselt, másra nem is volt szüksége.
Leg irons would have been no more effective had Corbell thought of escaping.
A bilincsbe vert láb se téríthette volna el jobban a szökés gondolatától.
Fresh clothing covered the hideously thin leg I saw, the dried-up foot.
Tiszta ruha alól meredt elő az ocsmányul keszeg láb, a kiaszott lábfej.
leg (myös: shin)
volume_up
lábszár {subst.}
THE LOWER LEG CAN ROTATE REARWARDS ABOUT 120 * FROM THE STRAIGHT POSITION .
A lábszár körülbelül 120°-ot fordulhat el hátrafelé az egyenes helyzetből.
THE LOWER LEG STRUCTURE CONSISTS OF THREE COMPONENTS :
A lábszár szerkezete három részből áll:
The rest of the leg was behind the corner of the big safe.
A lábszár folytatását eltakarta a nagy páncélszekrény sarka.
leg (myös: carriage, horse, mount, mounting)
volume_up
állvány {subst.}
There was no problem with the tripod, anyway; the legs had been adjusted to the height of the windows in the shed's two roll-up doors for years.
Az állvány amúgy sem volt érdekes; a lábak hosszúságát már sok éve pontosan a garázsajtó ablaksorának magasságához méretezték.
High up on the scaffold, he sat down, his legs dangling, and merely looked at me as I stood beneath him, as if he didn't know who I was.
A Mester leült az állvány tetején, lógatta a lábát, és úgy nézett rám, aki alatta álltam, mintha nem tudná, ki vagyok.
leg (myös: beam, shaft, stalk, stem)
volume_up
szár {subst.}
leg (myös: bearer, tree)
volume_up
támfa {subst.}
leg (myös: carriage, frame, gantry, scaffold)
leg (myös: footing, plinth, foot)
volume_up
lábazat {subst.}
leg (myös: thigh, ham, haunch)
volume_up
comb {subst.}
TABLE 2 : MASS OF HEAD , NECK , TORSO , THIGH AND LOWER LEG .
2. táblázat: a fej, a nyak, a törzs, a comb és a lábszár tömege.
leg
leg
leg
leg (myös: pier, pillar, pivot, post)
volume_up
pillér {subst.}

2. Matematiikka

leg
volume_up
befogó {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "leg":

leg

Esimerkkejä "leg"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTHE LOWER LEG AND THIGHS ARE CONNECTED BY A TUBE ( 27 ) AND A TENSIONER ( 28 ) .
A lábszárat és a combot egy csővel (27) és egy feszítő elemmel (28) kötik össze.
EnglishTom, still looking at Spade, nodded doubtfully and withdrew his leg over the fence.
Tom Spade-re bámult, kétkedőn csóválta fejét, és visszahúzta lábát a kerítésről.
EnglishEventine slid to the edge of the bed and dropped one leg cautiously to the floor.
Eventine az ágy szélére csúszott, és egyik talpát óvatosan leeresztette a padlóra.
EnglishMenion Leah had not found the last leg of the journey to the Anar quite so simple.
MENION LEAH nem találta meg ilyen egyszerűen az Anarba vezető út utolsó szakaszát.
EnglishHe leaned casually against the corpse's leg, lit a cigarette and pointed with it.
Közömbösen a hulla lábára támaszkodott, cigarettára gyújtott, és azzal hadonászott.
EnglishHe cant bend his right leg at the knee, so he couldnt use the footbrake very handy.
A jobb térdét nem tudja behajlítani, így nem nagyon ügyesen használja a lábféket.
EnglishShe was freezing, and she clung to my leg as if she might be taken away by the wind.
Amikor mindenki elhelyezkedett, megfordultunk, és elindultunk vissza az út felé.
EnglishIt was severed at the ankle, and he walked on the stump as though it were a peg leg.
Bokából hiányzott a jobb lábfeje, és a csonkon úgy járt, mintha a műlába lenne.
EnglishThen he leaned back and pulled up one leg of his pants and smoked peacefully.
Aztán hátratámaszkodott, egyik nadrágszárát felhúzta, és békésen szivarozott.
EnglishBut he was a clumsy man, and one of his feet caught on the leg of the armchair.
De, mint tudjuk, ügyetlen volt, s ugrás közben egyik lába beleakadt a karszék lábába.
EnglishThe pain in his leg grew worse after he had walked a short distance from Shepheard's.
A fájdalom a lábában egyre erősödött, ahogy maga mögött hagyta a Shepheards-öt.
EnglishThis man clinging to your leg is looking up at you as though you were God, she said.
Ez az ember, aki a lábába kapaszkodik, úgy néz fel magára, mint az Istenre mondta.
EnglishHis right leg was slightly bent as though he'd just come to a halt in mid-step.
Jobb lábát kissé behajlította, mintha lépés közben állt volna meg hirtelen.
EnglishShe placed the copy in the stack on the coffee table, and patted him on the leg.
Reggie a dohányzóasztalra tette a papírlapot, és megpaskolta Mark combját.
EnglishWhen she had finished Elliott's leg looked less than half its normal diameter.
Amikor befejezte, Elliott lába a normális méret átmérőjének felére csappant.
EnglishHis left leg looked grotesquely twisted, and he limped along with the aid of a crutch.
Groteszk módon kicsavarodott bal lába miatt csak mankó segítségével tudott járni.
EnglishShe brought her leg round and stood up, straighten- ing the girlish cotton dress.
Leemelte a lábát a karfáról, fölállt, megigazgatta kislányos pamutruháját.
EnglishHe shifted his weight to the right leg, and folded his arms across his narrow chest.
Súlyát áthelyezte a jobb lábára, és karját összefonta keskeny mellkasa előtt.
EnglishShe came over and sat next to me on the davenport and pointed the gun at my leg artery.
Mellém lépett, felült a díványra, s a lábam ütőerére szegezte a revolver csövét.
EnglishShe began to hurry faster, wincing every time her weight came down on her hurt leg.
Megpróbált sietni; ahányszor a sebesült lábára nehezedett a testsúlya, összerándult.