"late in the day" - Unkarinkielinen käännös

EN

"late in the day" unkariksi

EN late in the day
volume_up
{adverbi}

late in the day
It is certainly true that this request from the Commission did come very late in the day and that it is less than what is possible.
Minden bizonnyal igaz, hogy e kérelem elég későn érkezett a Bizottság felől és a lehetőségekhez képest kevés.
late in the day

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "late in the day" unkariksi

late adjektiivi
late adverbi
in prepositio
day substantiivi
Hungarian
day adjektiivi
Hungarian

Esimerkkejä "late in the day"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI told him I was going up to Puma Lake, although it was a little late in the day to start.
Elmondtam neki, hogy a Puma-tóhoz készülök, noha kicsit késő van az induláshoz.
EnglishThe break came in the late afternoon of day five, and it was the man they wanted it to be.
Kong Tö-sinek hívták, és alacsonyabb rangú diplomata volt a kínai követségen.
EnglishHe ambled in late in the day, walking slowly and complaining about the heat.
Lassan jött, mintha járni is alig bírna, és a hőségre panaszkodott.
EnglishA final issue has arisen rather late in the day: the protection of intellectual property rights.
Kissé megkésve felmerült még egy utolsó téma: a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelme.
EnglishLate in the day the lake-shore began to curve towards the north-east.
Délutánra a tópart lassan kezdett északkelet felé kanyarodni.
EnglishIt is late in the day for it to be getting involved, it is true, but this programme is ambitious.
Igaz, hogy a Tanács kissé megkésett ezzel, de a program ambiciózus.
EnglishIt's too late in the day for possessiveness or pride.
Túl késő van már ahhoz, hogy a tulajdonjog vagy a büszkeség vezéreljen.
EnglishWe really appreciate you seeing us this late in the day, Your Eminence.
Hálásak vagyunk, hogy ilyen későn fogad, Eminenciád!
EnglishThey made good time and reached Demos late the following day.
Jó ütemben haladtak, és másnap késő délutánra elérték Demost.
EnglishLate in the day Krayhayft found the tracks of something large.
Késő délután Krayhayft egy nagy állat nyomaira bukkant.
EnglishThe morning of the big event, he had awakened late, needing a day off, and it was a good time for it.
A nagy esemény reggelén későn ébredt, mert szüksége volt egy szabadnapra, és most épp megfelelt az idő.
EnglishI am very grateful to you for coming here so late in the day and for staying to take part in the debate.
Nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen későn is eljöttek, és itt maradtak, hogy részt vegyenek a vitán.
EnglishAs Kring had advised Sparhawk they would, they reached an extensive grove of blighted trees late in the day.
Ahogy Kring előre jelezte, Sparhawkék néhány óra múlva elértek egy üszkösödő fák alkotta területhez.
EnglishAnd it's a little late in the day, don't you think?
Meg aztán nem gondolja, hogy egy kicsit elkésett?
EnglishThey bypassed Vileta late the following day.
Másnap délután haladtak el Vileta városa mellett.
EnglishThese discussions are, of course, taking place relatively late in the day, five years after permission to build was granted.
Ezek a viták ma, az építési engedély kiadása után öt évvel természetesen már viszonylagosan idejétmúltak.
EnglishThat is true, Fang agreed with a submissive nod, not wanting a confrontation this late in the day, not when he had a headache.
Ez igaz bólintott megadóan Fang, mert fájt a feje, és mert nem akart vitába bonyolódni ilyen késő délután.
EnglishI am firmly persuaded of this and I regret that we have scheduled the debate on this important project so late in the day.
Ez szilárd meggyőződésem és sajnálom, hogy ezzel a fontos projekttel kapcsolatos vitát ilyen későre ütemeztük.
EnglishWe in the EU as well, in the European Parliament, are changing our perspective willy-nilly, but rather late in the day.
Mi magunk, itt az Európai Parlamentben - kénytelen-kelletlen - naponta, de meglehetősen késve, igazítunk a kilátásokon.
EnglishThe letter sent by Secretary Clinton to President Buzek, raising concerns regarding SWIFT, was woefully late in the day.
Clinton miniszter asszony Buzek elnök úrnak küldött, a SWIFT-tel kapcsolatos aggályokat felvető levele sajnos túl későn érkezett.