EN lasting
volume_up
{adjektiivi}

lasting (myös: chronic, durable, enduring, fast)
13% of workers have unstable contracts and no lasting social protection.
A munkavállalók 13%-ának nincs tartós munkaszerződése, és tartós társadalombiztosítása.
For this reason, no lasting results will be achieved using separate instruments.
Ezért tartós eredményeket nem lehet egymástól elkülönült eszközökkel elérni.
A lasting peace in Darfur cannot be achieved without justice and reconciliation.
Tartós béke Dárfúrban elképzelhetetlen igazságszolgáltatás és megbékélés nélkül.

Esimerkkejä "lasting"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTheir first kiss was light, barely a meeting of lips, but lasting and sure.
Első csókjuk szinte csak ajkuk összeérintése volt, de hosszantartó és biztos mozdulat.
EnglishThis agreement brought to a close a complicated dispute, lasting almost two decades.
Ez a megállapodás egy igen bonyolult, közel két évtizede zajló vita végére tett pontot.
EnglishYou can't have a lasting civilization without plenty of pleasant vices.
Nem lehet tartósan, semmiféle civilizációt fenntartani sok-sok kellemes bűn nélkül.
EnglishI hope that we can deliver something lasting and positive to them for the future.
Remélem, hogy adhatunk nekik valami tartósat és pozitívet a jövőre.
EnglishAbove all, however, what we need is to encourage the production of long-lasting appliances.
Mindenekelőtt azonban a hosszú élettartamú berendezések termelését kell ösztönöznünk.
EnglishThe Lasting Damage, the original ship Mind, had not been destroyed.
A Nyolc Napon Túl Gyógyuló, vagyis az eredeti Elme ugyanis nem semmisült meg.
EnglishBy giving our assent, the European Parliament today put an end to the long-lasting 'banana war'.
Az Európai Parlament mai jóváhagyásával véget vet a régóta tartó "banánháborúnak”.
EnglishHowever, development, although essential and long lasting, is not enough on its own.
Ugyanakkor a fejlesztés, amely alapvetően fontos és hosszú távra szól, önmagában nem elégséges.
EnglishSadly, the consequences of these crimes are devastating and long-lasting.
Sajnos e bűntények pusztító és hosszú távú következményekkel járnak.
EnglishHer blood was infusing them over and over again with life but it wasn't lasting.
Maharet vére sem hatott rá tartósan, hiába mosta át élettel.
EnglishVehicles with a Polish registration plate are being subjected to checks lasting several hours.
A lengyel rendszámú járműveket több órán át tartó ellenőrzésnek vetik alá.
EnglishI wonder he does not marry, to secure a lasting convenience of that kind.
Csodálom, miért nem nősül meg, hiszen akkor állandóan biztosíthatná magának ezt a lehetőséget.
EnglishOf course, for a long-lasting impact, humanitarian aid is not the right instrument.
Természetesen a hosszú távú hatás elérésére nem a humanitárius segítségnyújtás a megfelelő eszköz.
EnglishIt is the usual procedure, namely, questions lasting one minute, and answers also lasting one minute.
Az eljárás a szokásos, azaz a kérdések egy percesek lehetnek, a válaszok szintén.
EnglishThe report proposes a period of maternity leave lasting 20 weeks on full pay.
A jelentés 20 hetes, teljes összegű fizetés mellett biztosított szülési szabadságra tesz javaslatot.
EnglishThat suspension could well be long, lasting until the spring of 2010.
A tárgyalások felfüggesztése sokáig, akár 2010 tavaszáig eltarthat.
EnglishIn the end, there was no lasting shelter from the storm of biology.
Ez is a folyamatosan támadó, megújuló betegségeknek volt köszönhető.
EnglishI nevertheless voted in favour of maternity leave lasting 20 weeks.
Mindazonáltal a 20 hétig tartó szülési szabadság mellett szavaztam.
EnglishThe long-lasting damage of nuclear radiation caused an entire city and its population to turn into powder.
A atomsugárzás hosszú-távú kárja egy egész várost és népességét porrá változtatott.
EnglishLadies and gentlemen, trade can be the basis for lasting and fair development.
írásban. - (PL) Hölgyeim és uraim! A hosszan tartó, tisztességes fejlődésnek a kereskedelem lehet az alapja.