"lad" - Unkarinkielinen käännös

EN

"lad" unkariksi

volume_up
lad {subst.}

EN lad
volume_up
{substantiivi}

lad (myös: boy, chap, son, kid)
volume_up
fiú {subst.}
Fiú, fiú, - kezdte a fickó nagyvonalúan - ülj csak le.
Uthgrael was my lord, lad, and the greatest swordsman I've ever seen.
Uthgrael volt az uram, fiú, és a legnagyobb kardforgató, akit valaha is láttam.
Sparhawk was slightly taken aback by the lad's matter-of-fact manner.
Sparhawkot meglepte a fiú nyugodt, határozott viselkedése.
lad (myös: youngster, stripling)
volume_up
ifjú {subst.}
The Edur lad was done, nothing left in his stomach.
Az edur ifjú végre befejezte nem maradt semmi sem a gyomrában.
Üdvözlégy, halandó ifjú felelte hűvösen Nuada.
Well, Darrigo said in delight, if the lad ain't the very shinin' image of his old uncle, indeed!
- Hát, - mondta Darrigo boldogan - az ifjú nem éppen a nagyapja kiköpött mása!
lad (myös: mate, stripling)
volume_up
legény {subst.}
A lad from a sheltered background would be hard put to survive that sort of thing.
Egy üvegbura alatt nevelkedett legény aligha éli túl.
Perhaps nothing; the lad seemed determined that he must go.
Talán semmit; a legény láthatólag nagyon eltökélte magát a menésre.
A megtermett legény Berit mutatta be a novíciust Kurik.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "lad":

lad

Esimerkkejä "lad"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishCassander, at this mo ment give the lad a gold piece as an earnest of my favor!
Cassander, most azonnal adj ennek a fiatalembernek egy aranyat hálám jeléül!
EnglishA lad of fourteen, with a bright, keen face, had obeyed the summons of the manager.
Ezenkívül nagyon örülnék, ha föl tudná váltani ezüstre ezt az ötfontos bankjegyet.
English'Good lad,' Sparhawk congratulated him, dropping a gold crown into the begging bowl.
Okos kölyök vagy dicsérte meg Sparhawk, és egy aranykoronát dobott a koldustálba.
EnglishThe byrum is Lad's problem now; he's a border collie with a very dim future.
A byrum most Fickó problémája; egy skót juhászé, akinek nagyon sötét a jövője.
EnglishThere are forces, lad, unseen forces, that pull upon us every moment of our existence.
Vannak erők, fiam, láthatatlan erők, melyek létünk minden percében hatnak ránk.
EnglishMr Gray wanted to introduce them to Lad the border collie, and to Lad's new friend.
Mr. Szürke be akarta mutatni őket Fickónak, a skót juhásznak, és Fickó új barátjának.
EnglishLad raised his head, let fly another long and fragrant fart, then whined.
Fickó fölemelte a fejét, megeresztett egy hosszú, bűzös fingot, és vinnyogott.
EnglishI wonder if it was as enormous as it seemed to me when I was a little lad.
Kíváncsi vagyok, ma is olyan hatalmasnak látszik-e még, mint kölyökkoromban.
EnglishThe shepherd-lad sighed and shrugged his worn, patched leather jerkin closer about him.
A juhászfiú sóhajtott és összébb húzta magán viseletes, csupafolt bőrzekéjét.
English'Maybe you'd better let me down, Frank lad,' Jamie said, nudging me hard.
Talán jobb lenne, ha most letennél, Frankie pajtás mondta Jamie, keményen bökdösve.
EnglishWho knows what deadly spell could be worked upon you, through this lad?
Ki tudja, miféle halálvarázst használhatnak ellened ezen az emberen keresztül.
EnglishThe imitator had disarmed the young guard and held a blade at the lad's throat.
Időközben lefegyverezte az újoncot, és egy kést szegezett a torkának.
EnglishThere would be a lad up there with a Tommygun too, perhaps even a light Browning.
Biztosan van odafönt egy géppisztolyos vagy esetleg könnyű Browninggal fölfegyverzett fickó.
EnglishYou seem a prosperous lad; here's your chance to enrich yourself even further at our expense!
- Jómódú fickónak látszol; itt a lehetőség, hogy a mi számlánkra tovább gazdagodj!
EnglishI did not want to hurt you, lad, but you must learn to guard yourself better than that.
- Nem akartalak bántani, fiam, de meg kell tanulnod jobban védeni magad.
EnglishMaybe he's fond of the lad,' said Father Victor, half arresting the clergyman's motion.
Meglehet, hogy szereti a fiút - szólt Victor atya, félig megakadályozva a pap mozdulatát.
English'When you been at sea as long as I have, me lad, you come to be a bit of a gossip.
Ha már olyan hosszú időt eltöltött a tengeren, mint én, maga is egy kicsit pletykás lesz, fiam.
EnglishWell, he could hardly complain that the lad was trying to look presentable, could he?
Ami azt illeti, aligha emelhet kifogást amiatt, hogy a srác megpróbál tisztességesen kinézni.
English'My name is Otha,' the lad replied haltingly, trying to remember his Styric.
A nevem Otha felelte a meglepett kölyök, és megpróbálta felidézni szegényes styr nyelvtudását.
EnglishSame British polish that Lark lad admired so much over the phone.
Ugyanaz a brit pallérozottság, amely annyira tetszett Larknek a telefonban.