EN kindling
volume_up
{substantiivi}

kindling (myös: firelighter, spunk, touchwood, tinder)
volume_up
gyújtós {subst.}
In a second, the kindling was popping and snapping.
Egy másodperc múlva már pattogott, ropogott is a gyújtós.
The kindling was dry, but the logs were wet with sap.
A gyújtós száraz volt, de a fahasábok terjesen átnedvesedtek.
A clean sound with the past on one side of it and all the future on the other, a sound like a breaking pencil lead or a small piece of kindling when you brought it down over your knee.
Egy hang, amely elválasztott: a múlt az egyik oldalára került, és az egész jövő a másikra; pici roppanás, mint amikor eltörik a ceruzabél, vagy a gyújtós a térden.
kindling (myös: brushwood, faggot, sticks, dry sticks)
volume_up
rőzse {subst.}
kindling (myös: ignition)
kindling
kindling (myös: sticks)
volume_up
aprófa {subst.}
On a higher shelf was a pile of Slim Jims, as neatly stacked as the kindling in Annie's shed.
Egy magasabb polcon sósrudak álltak, olyan takaros halomban, mint az aprófa Annie pajtájában.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "kindling":

kindling

Esimerkkejä "kindling"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSargeth merely grunted and held his hands to the growing warmth of the kindling fire.
Sargeth válaszul csak felmordult és kezeit az életre kelő tűz fölé tartotta.
EnglishBehind him the bear was kindling a fire, and Lyra watched, curious despite her sorrow.
A háta mögött a medve tüzet rakott, és Lyra, ha gyászba esett is, kíváncsian figyelte.
EnglishFor kindling a fire, they refreshed us all, because of the present rain and of the cold.
Tüzet raktak, s a szakadó eső és a hideg elől mindnyájunkat odahívtak.
EnglishIt was flaming kindling in an instant and drifting ashes the next.
Búcsúzóul még meggyújtottak egy háromlábú sámlit, majd végleg kihunytak.
EnglishStriking a match, he lit the kindling beneath the logs in the hearth.
Gyufát gyújtott, és lángra lobbantotta a hasábok közé rakott aprófát.
EnglishNot until he had taken an axe to those oh-so-precious bureaus and reduced them to kindling.
Addig nem, míg fejszét nem fogott azokra az oly drága szekrényekre, és forgáccsá nem vágta őket!
EnglishGabrielle pitched the kindling at the wall, and she jumped away as they reached to catch hold of her.
Gabrielle odadobta a fal tövébe a gyújtóst, de már ugrott is el a nyúlkáló kezek elől.
EnglishHe hadn't the energy to make a cup of coffee, or to get the kindling and the wood.
Annyi energiája se volt, hogy készítsen magának egy csésze kávét, vagy összekészítse a gyűjtést és a fát.
EnglishThe giants were fallen into a smoldering heap upon which men poured more pitch, more kindling.
Az óriások üszkös kupaccá omlottak, amelyekre ismét gallyakat vetettek és szurkot öntöttek az emberek.
EnglishI was immobilized by the chills that went through me, humiliating me and kindling the passion inside me.
Mozdulni se tudtam a borzongástól, amely szította bennem a gerjedelmet, ugyanakkor megalázott.
EnglishThe kindling was under dry firewoodwhich was under the bull.
Az alágyújtós száraz tűzifa alatt volt az meg a bika alatt.
EnglishThe hope was that they would create a lot of kindling and drive firemen underground.
Abban a reményben dobták le őket, hogy sok éghető törmelék keletkezik, és a tűzoltóknak el kell bújniuk az óvóhelyekre.
EnglishThe next blow brought a sickening, splintering crack, the sound of dry kindling under a hatchet.
A következő ütést a szétforgácsolódó fa émelyítő ropogása követte; a száraz gyújtósnak van ilyen hangja a fejsze alatt.
EnglishI found myself staring coldly at Nicolas, coldly at the bundles of kindling, the crude chopped wood.
Egyszer csak azon kaptam magam, hogy hidegen bámulom Nicolas-t, hideg szemmel nézem a gyújtóst, a felvágott tűzifát.
EnglishLearn how magic is a part of all things and a living force in itself, and pray to me by kindling flame.
Tanuld meg, hogy a mágia része mindennek és önmagában is egy élő erő és imádkozz hozzám a táncoló lángokon keresztül.
EnglishThe kindling was consumed quickly and brightly.
Dobott még rá egy marék száraz hínárszerűséget.
EnglishAnd then hundreds of thousands of tiny incendiaries were scattered over the kindling, like seeds on freshly turned loam.
Aztán apró gyújtóbombák százezreit szórták az éghető törmelékre, mint magot a frissen szántott termőföldre.
EnglishAnd all around the feet of these figures were stacked the bundles of kindling and pitch-soaked wood that would soon ignite them.
Lábuk körül boglyában állt a forgács és a szurkos hasábfa, amellyel hamarosan lángra lobbantják őket.
EnglishThe bloody, dying thing settled in atop the kindling, and crooned soft music unlike anything ever heard before.
A véres, halódó madár a rőzsekupac tetejére telepedett, s a torkából olyan édes dallam tört elő, amilyet még nem hallott a világ.
EnglishWell, now, Elminster muttered again, several times, as he peered into larders, drew forth tureens, and gathered kindling for the hearthfire.
- Na - ismételte meg még vagy tízszer, miközben törött bútordarabokat keresett, hogy tüzet rakhasson.