"kinda" - Unkarinkielinen käännös

EN

"kinda" unkariksi

volume_up
kinda [esimerkki]

EN kinda
volume_up
[esimerkki]

1. Arkikielinen

kinda
volume_up
olyan, mint [esim.]
Kinda like a medieval fortress, but more forbidding.
Olyan, mint egy középkori erőd, csak sokkal félelmetesebb.
Olyan, mint egy kedves szomszéd!

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "kinda":

kinda

Esimerkkejä "kinda"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishBut if it was just some kinda foolishness, the prior maybe don't have to know.
De ha csak valami bolondság volt, akkor talán nem muszáj tudnia róla a priornak.
EnglishWell, I'm in the food service industry and I like bums, so it's kinda my duty.
Hát, én is érdekelt vagyok a kajaiparban és bírom a csavargókat, szóval itt a helyem.
English'You know, it's kinda hard to get used to the idea of having one in college, Doc.
- Próbálom szoktatni magam a gondolathoz, hogy a nagyobbik ősztől már egyetemista lesz.
EnglishYou know, usually I'm not into the heavy stuff, but this is kinda catchy.
Tudod normális esetben nem rajongok a kemény cuccokért, de ez az egy elragadó.
EnglishDoes seem kinda amusing, though... and kinda cute, he allowed.
És a láthatár sokkal közelebb van, amikor még olyan aprócska az ember.
EnglishYou know, when I came here it was kinda like Cape Cod in the winter.
Tudja, mikor ideköltöztünk, valahogy olyan volt errefelé, mint a Cape Cod télen.
EnglishMelted, kinda, like he'd been in a fire seemed to be the best he could do.
Olyan olvadtforma volt, mint aki megégett nagyjából így tudta legjobban megközelíteni.
EnglishKinda like that scarrage on your face-- I ain't in the mood, Tease, all right?
Olyan rosszak,mint az a sebhely az arcodon-- Ehhez most nincs hangulatom, Tease,értve vagyok?
EnglishSorta-kinda, Ding replied, shaking the hand of an old friend and comrade.
- Olyasmi - felelte Ding, és megrázta régi barátja és harcostársa kezét.
EnglishThey're kinda confused 'cause we do one thing, we go 160 degrees to the other side.
Össze vannak zavarodva mert csinálunk egy dolgot, aztán 160 fokkal a másik irányba fordulunk.
EnglishYou wanna hear about my mom and my childhood, is that the kinda shit you're looking for?
Maga az anyámról és a gyermekkoromról akar hallani, ez az a szarság amiben vájkálni akar?
EnglishKinda risky using it, but I couldn't see another way of getting my balloon back.
Kockázatos egy kissé használni, de más módját nemigen láttam, hogyan szerezhetném vissza a ballont.
English01:44:47.16,01:44:52.90 Anyway, I disbanded the club and struck out on my own, kinda like Nomad.
Ezután feloszlattam a klubbot és kitöröltem az emlékeimből, pontminta Nomad.
EnglishI used to drive a Volkswagen Rabbit, but I kinda like the Jaguar now.
Otthon Volkswagen Rabbitem volt, de újabban a Jaguarral szimpatizálok.
EnglishRussians didn't have hi-tech equipment, so they kinda had to make do with what was around.
Az oroszoknak nem volt csúcstechnikájuk, azzal kellett beérniük, ami a kezük ügyébe került.
EnglishWell, I'm Zak... and I thought-- I know it can be kinda lonely when you first move to a new town.
Nos, Zak vagyok... és gondoltam-- Tudom, hogy magányos érzés egy új városba költözni.
EnglishThese guys are kinda cute when they're not, you know... formed into a fiery column of death.
Ezek a srácok annyira aranyosak. mikor nem, tudod... mikor nem gyújtják fel az egész tábort.
EnglishIt just lay there on its back, on the floor, kicking kinda feebly for a few seconds, then it was still.
Csak feküdt a hátán a padlón, pár percig még rugdalódzott, aztán elnyugodott.
EnglishUh-- Just you're kinda young to be the biggest fur coat distributor of the Midwest, you know?
Öö-- Csak túl fiatal vagy ahhoz, hogy te légy a Közép-Nyugat legnagyobb szőrmebunda gyártója.
EnglishWhen you gotta go to the mattresses, it's kinda traditional to know who's the mugs you're at war with.
Ha az ember a harcba megy, a legkevesebb, hogy tudja, kivel kell harcolnia.