"kin" - Unkarinkielinen käännös


Tarkoititko kín
EN

"kin" unkariksi

volume_up
kin {subst.}

EN kin
volume_up
{substantiivi}

kin (myös: cousin, kindred, relation)
volume_up
rokon {subst.}
Your kin or not, hes shown himself for what he truly is - a treacherous murderer.
Rokon vagy sem, már megmutatta, hogy mi valójában egy áruló gyilkos.
Elinor volt a legközelebbi rokon.
- Mégiscsak én vagyok a legközelebbi rokon.
He was a stupid, narrow-minded fool, yet even so he was bound by the sacred ties of foster-kin to Viviane, who was her nearest and dearest kinswoman.
Balin ostoba, szűk látókörű bolond volt, mégis a neveltségi rokonság kötötte Viviane-hez, Morgaine legközelebbi, legjobban szeretett rokonához.

Esimerkkejä "kin"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd that I was the answer to the Seventh Closure, because I had the blood of kin.
És hogy én vagyok a válasz a Hetedik Lezárásra, mert rokoni vér folyik ereimben.
EnglishI had some kin in that battle, and we could never find out what happened to them.
Néhány ősöm részt vett az ütközetben, de sosem tudtam meg, mi lett a sorsuk.
EnglishDorman squeezed and strangled, until the man broke like balsa kin dling in his grasp.
Dorman addig szorongatta, addig fojtogatta, amíg a férfi gerince meg nem roppant.
EnglishWould it - would it all have gone to Timothy - as the next of kin, I mean?
Minden Timothyra szállna... mint a soron következő legközelebbi hozzátartozóra?
EnglishI b'leeve I kin settle yer dispute, good masters,' he said in a squeaky voice.
Asszem én választ tudok adni a kérdésükre, jó uraim mondta magas orrhangon.
EnglishLiz had said, 'I'm not sure that being blood kin would cut much ice, either.
Én meg nem hiszem, hogy ilyen esetben sokat számítana nála a vérrokonság felelte Liz.
EnglishThink ye that possession of it gives ye rightful command over the kin of Alastrarra?
Azt hiszed, hogy a kő birtoklása jogot ad neked az Alastrarra család feletti uralomra?
EnglishBrother and son, the kin who had died and now sat bedecked in gold coins.
Fivér és fiú, egy vérrokon, aki meghalt, és most aranyérmékbe burkolva ült trónusán.
EnglishBut this is scandalous, that Morgaine should not let her kin know whither she has gone!
- De hát ez botrány, hogy Morgaine még a véreivel sem tudatja, hová tűnt!
EnglishIn fact, many had lost sight of their dead kin entirely in other realms of Sheol.
Voltak, akik rég elvesztették halott atyafiaikat a Seol bugyraiban.
EnglishTo the realm of my kin, and others of the People, the sorceress said calmly.
- A vérem birodalmához és a Néphez. válaszolt a varázslónő nyugodtan.
EnglishMy draconic kin took care of that task, since no other entity possessed the necessary power.
Sárkány vérű társaim elvégezték a feladatot, hiszen más lény nem bírt kellő erővel.
EnglishShe is sailing to the Undying Lands, with all that is left of her kin.
Elhajózik a halhatatlan földrészre, mindenkivel, ki csak fajtájából maradt.
EnglishA fallen warrior faces his first dusk among kin Propitiations must be made.
Egy elesett harcos az első alkonyatát tölti halottként társai között.
EnglishAlso, warn your kin and your clans-folk of Torqual and his tricks.
Ugyanakkor figyelmeztessék rokonaikat és klánjuk tagjait Torqual cseleire!...
EnglishI admit to fretting on his behalf, for I would not wish sorrow upon you and your kin.
Aggódom, mert nem akarom, hogy miatta bánat érjen téged, rokonaidat.
EnglishPossibly because, as next of kin, she might inherit an enormous fortune.
Talán azért, mert mint legközelebbi rokona, hatalmas vagyont örökölne.
EnglishBlinking, he saw that the Tiste Edur emperor was now leading his kin across the bridge.
Pislogva látta, hogy a Tiste Edur császár átvezeti csapatát a hídon.
EnglishThose who had stood in welcome were gone, as were their warrior kin.
Azok, akik üdvözlésükre felsorakoztak, már elmentek haza a harcosaikkal.
EnglishYou are all too close kin to me, Morgaine, or I should accept your offer.
- Túlságosan is közeli rokonom vagy, Morgaine - nevetett Balan -, másként bizony megkérnélek.