EN killing
volume_up
{substantiivi}

killing (myös: homicide, murder, hit)
The wish to kill and the action of killing are two different things.
- Az ölés szándéka és a tényleges gyilkosság két különféle dolog.
A gyilkosság szemét dolog volt, a legjobb esetben is visszataszító.
No, this double killing had every hallmark of professionalism.
Nem, ez a kettős gyilkosság magán viselte a profi elkövetés minden jegyét.
killing
If I find out there was an illegal killing, there will be a court martial.
De ha kiderül, hogy önkényes gyilkolás volt, hadbíróság elé állnak.
Especially in the art of killing, Gordon reminded himself.
- Különösen a gyilkolás művészetében - emlékeztette magát Gordon.
All that mattered to the winged hunter was the killing that lay ahead.
A szárnyas vadászt csak a gyilkolás érdekelte.
killing
volume_up
ölés {subst.}
The wish to kill and the action of killing are two different things.
- Az ölés szándéka és a tényleges gyilkosság két különféle dolog.
I wanted her blood again, the blood without fragrance and without killing.
Újból megkívántam a vérét, az illattalan vért, ölés nélkül.
Maybe killing them is the most natural, admirable thing I could do.
Ilyen helyzetben az ölés a legtermészetesebb dolog.

Esimerkkejä "killing"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHe had stuck his nose into the world of big-league killing, and look at him now.
A nagystílű gyilkosok világában kíváncsiskodott, és tessék, most meg lehet nézni.
EnglishDid you want to stop him the way you wanted to stop him from killing Freniere?
Nem akarta megakadályozni, mint annak idején, amikor Freniere-t készült megölni?
EnglishBut surely he wouldn't have done anything so crude as killing Father Gorman himself!
De szerintem nem olyan kegyetlen, hogy saját kezűleg megölte volna Gorman atyát.
EnglishHe had committed follies for which tomorrow he would feel like killing himself.
Annyi ostobaságot követett el, hogy holnap öngyilkos vágyat érez majd az emlékükre.
EnglishBy sunset, the shooting and the killing had stopped, pending final disposition.
Mire bealkonyodott, a lövöldözésnek és az öldöklésnek vége volt, a háború véget ért.
EnglishWhat's to stop you now from killing me, as you've done with Aaron and Yuri Stefano?
Mi tartana vissza, hogy megölj engem is, ahogyan megölted Aaront és Yuri Stefanót?
EnglishIt was too late to run away, and maybe God would punish him for killing fifty people.
Túl késő volt elfutni, talán Isten így bünteti őt ötven ember meggyilkolásáért.
EnglishA guy came up with an idea of killing the whole Superbowl crowd from a blimp.'
Egy fickó egy tévéközvetítős léghajóval akarta megsemmisíteni a Super Bowlt.
EnglishTonight he would try as best he could to confine his killing to wild animals.
Ma éjjel, amennyire tudta, igyekezett a gyilkolást a vadállatokra korlátozni.
EnglishHe has two gold stars for killing Germans, and he's killed hundreds of wolves.
Két aranycsillagot is kapott a lelőtt németekért, és több száz farkast vadászott le.
EnglishThe question was could his plan for carrying out the killing beat the security screen.
A kérdés a következő: alkalmas-e a terve a biztonsági intézkedések kijátszására.
EnglishAfter killing Grisha, they flew back north before noon on an Aeroflot flight.
Miután Grisával végeztek, még délelőtt visszarepültek északra egy Aeroflot-járattal.
EnglishSo, somehow, for nearly two million years, we are killing animals without any weapons.
Szóval valahogy majdnem kétmillió évig, állatokat ölünk bármilyen fegyver nélkül.
EnglishThe Killing Time slowed to keep pace with the slackly somer­saulting craft.
Az Ítélet Napja tovább lassult, hogy felvegye a bágyadtan bukfencez hajó tempóját.
EnglishIt's killing her, she was embarrassed as a guy caught naked in Times Square.
Szegény annyira zavarban volt, mintha meztelenül sétált volna ki a Times Square-re.
English'Probable drug-related killing' was the initial read from the Denver homicide guys.
Kábítószerügy valószínűsíthető", írták le első benyomásként a gyilkosságiak.
EnglishThese were the slaves of the Kolder, and only by killing could he win through.
A kolderek rabszolgái voltak, és Simon tudta, hogy ölnie kell, ha meg akar menekülni.
EnglishAnd saw his brother standing alone above a body, on the far side of the killing field.
Megpillantotta a fivérét, egyedül, egy holttest mellett, a csatamező túlfelén.
EnglishI don't think the Skups were ever known to do much in the way of bounty killing.
Nem hinném, hogy a skupoknak valaha is köze lett volna a fejvadászathoz.
EnglishYesterday, the army intervened, killing several people including an Italian journalist.
Tegnap a hadsereg beavatkozott, több embert megöltek, köztük egy olasz újságírót.