EN jig
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

jig (myös: caper, escapade, gag, mischief)
volume_up
csíny {subst.}
jig (myös: chuck, clamp, vice, vise)
volume_up
satu {subst.}
jig
jig
jig (myös: sieve, strainer)
volume_up
szita {subst.}
jig (myös: purifier, screen, sifter)
volume_up
rosta {subst.}
jig
jig (myös: lure)
volume_up
csali {subst.}
jig
jig

2. Musiikki

jig
volume_up
dzsigg {subst.} (angol népi tánc)
There would be dancing of jigs, hits and rounds to music; bull-baiting, an archery contest and jousting with buffed lances.
Emellett terveztek dzsigg, lilt és körtáncot; bikaviadalt, íjászversenyt és lovagi tornát kipárnázott lándzsákkal.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "jig":

jig
English

Esimerkkejä "jig"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe can't make a bridge with squares because the train would come, it would start doing a jig.
Nem építhetünk hidat négyszögekből, mert ha jönne a vonat, elkezdene táncolni.
EnglishI had, you see, a collection of jig saw puzzle pieces, isolated happenings - plain facts.
Már egy egész kirakós rejtvény darabjainak a gyűjteménye volt a birtokomban tényekből, elszigetelt eseményekből.
EnglishNora was eating a piece of cold duck with one hand and working on a jig-saw puzzle with the other when I got home.
Nora fél kézzel egy darab hideg kacsasültet evett, a másikkal meg keresztrejtvényt fejtett, amikor hazaértem.
EnglishHe was carrying two cocktails and was clearly on his way to where Mrs Gardener was ensconced with her jig saw.
Két koktélt vitt, és nyilvánvalóan arra tartott, ahol Mrs. Gardener elmerült menedéket nyújtó kirakós rejtvényébe.
EnglishThe operator summoned the robot, who recited once again in her jig-jagging, vaguely female voice.
A központos ismét segítségül hívta a robotot, aki ismételni kezdte a számot hullámzó, gépies, némiképp nőre emlékeztető hangján.
EnglishShe may jig, jerk, kick high in the air and jump in a circle, so long as I may do other wise.
Felőlem ugrálhat, dzsiggelhet, nagyokat rúghat a levegőbe és körbe-körbe szökellhet mindaddig, amíg én azt tehetem, amihez kedvem van.
English- The jig is up, and she knows it.
- Vége a komédiának, a lányom is tudja.
EnglishWhen he starts up a jig, the folk can never leave off dancing; they must hop and skip till their shoes wear out.
Ha rákezd a dzsiggre, az emberek nem bírják abbahagyni a táncot; addig ugrálnak és szökdécselnek, amíg el nem kopik a cipőjük talpa.
EnglishDoing a jig On the burial mound?
EnglishA horrible cramp jig-jagged up her left side as her body stretched in ways it hadn't been meant to even under the best of conditions.
Olyasvalamire akarta kényszeríteni testét, amire az még a legkedvezőbb feltételek között sem lett volna alkalmas, és megbűnhődött érte.
EnglishEach time he sought to fill me full of strong mead, apparently hoping that I should become foolish and dance a jig, or babble my secrets.
Minden alkalommal megpróbált leitatni erős mézsörrel, azt remélve, hogy lerészegedem és dzsigget táncolok vagy kifecsegem a titkaimat.
EnglishBut he waved his arms, he shouted with the best of them; and when the others began to jig and stamp and shuffle, he also jigged and shuffled.
De ő is integetett, üvöltött, mint a többiek, s amikor azok szökdelni és dobogni és csoszogni kezdtek, ő is szökdécselt és csoszogott.
EnglishBut she was a white-skinned delicate creature - Ah, yes, but suntan can be applied out of bottles - bottles - a bottle - I had one of my jig saw pieces.
Igen ám, de napolajat bármilyen üvegből kenhetünk magunkra, üvegből bizony, üvegből, és ezzel a kirakós játék egy darabja már a helyén volt.
EnglishFather Umphred, still wearing his benign smile, uttered a gurgling squeak; then, chattering like an angry squirrel, he hunched low, stamping and kicking as if performing a Celtic jig.
Umphred atya, arcán továbbra is jóságos mosolyával, gurgulázó sikolyt hallatott; a következő pillanatban lehajolt, ugrálni és rugdalózni kezdett, mintha valamiféle kelta dzsigget járna.