EN inhuman
volume_up
{adjektiivi}

inhuman (myös: inhumane)
This proves that immigration is a human drama which creates inhuman situations.
Ez bizonyítja, hogy a bevándorlás emberi dráma, amely embertelen helyzeteket szül.
The inhuman face of Communism was Leonid Brezhnev and his predecessors and successors.
A kommunizmus embertelen arca Leonyid Brezsnyev volt, valamint elődei és utódai.
It was as though he had said with inhuman detachment, They are under Obedience.
Olyan volt, mintha Edward embertelen közönnyel azt mondta volna: Kötelesek engedelmeskedni.
inhuman (myös: barbarous, brutish, cruel, ferocious)
Firstly, the use of cluster bombs has an especially inhuman aspect.
Először, a repeszbombák használatának van egy különösen kegyetlen vonása.
The death penalty is a cruel and inhuman punishment.
A halálbüntetés kegyetlen és embertelen büntetés.
Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 6.
Egyezmény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód ellen 6.
inhuman
There was a howl of inhuman frustration, but the idol made no move.
Elkeseredett, nem emberi üvöltés hallatszott, de a bálvány nem mozdult.
Heat rolled over him from the left, carrying with it a cacophony of inhuman shrieks.
Balról hőhullám rohanta meg, melynek hátán nem emberi sikolyok utaztak
The Djinn's disappointment showed, in spite of his inhuman features.
A Dzsinn arcára világosan kiült a csalódottság, nem emberi vonásai dacára.
inhuman (myös: barbarian, barbaric, barbarous, savage)
It is hydra-headed, inhuman, barbarous and unrelenting.
Hidra-fejű, embertelen, barbár és könyörtelen.
We have no right to remain impartial when confronted with barbaric inhuman behaviour.
Nincs jogunk arra, hogy pártatlanok maradjunk akkor, amikor barbár, embertelen magatartással találkozunk.
inhuman (myös: brutal, brutish, feral, zoological)
inhuman (myös: bestial, brutish, feral, animalistic)
It is hydra-headed, inhuman, barbarous and unrelenting.
Hidra-fejű, embertelen, barbár és könyörtelen.
inhuman (myös: brutal, atrocious, killer, ruffianly)
inhuman (myös: barbaric, broad, brusque, brutal)
volume_up
durva {adj.}
inhuman (myös: feral)
inhuman (myös: insensate)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "inhuman":

inhuman
human

Esimerkkejä "inhuman"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English(PL) Mr President, condemning a ten-year-old child to death is simply inhuman.
(PL) Elnök úr, egy tízéves gyereket halálra ítélni egyszerűen embertelenség.
EnglishAll those men, human and inhuman alike, burned to ash in the blink of an eye.
Azok a lények, emberiek és nem emberiek, szempillantás alatt égtek hamuvá.
EnglishThose who did not do well with her called her feelingless and inhuman.
Akiknek kevésbé sikerült az üzlet, szívtelennek és embertelennek titulálják.
English. - The death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment.
írásban. - A halálbüntetés a legkegyetlenebb, legembertelenebb és legmegalázóbb büntetés.
EnglishAt first he had found Pierce unfathomable, unreadable, almost inhuman.
Először kifürkészhetetlennek, unalmasnak, majdnem embertelennek találta.
EnglishThis installation was no easy objective, even for the inhuman barbarians of the Mudjaheddin.
Ez a létesítmény nem éppen könnyen megközelíthető, még a mudzsaheddin barbárok számára sem.
EnglishThe death penalty is the most inhuman and savage punishment.
írásban. - (PL) A halálbüntetés a legembertelenebb és legbarbárabb büntetés.
EnglishHarker, being inhuman, being some freak brewed up in a lab by Victor Frankenstein, was faster.
Harker azonban hiába Victor Frankenstein laborjából került ki, gyorsabbnak bizonyult náluk.
EnglishProminent sockets of bone, and the menacing, inhuman crimson eyes staring out with intense hatred.
Ugyanaz az arc meredt rá, mint aki rémes álmaiban is megjelent.
EnglishIt is the one talent which seems genuinely inhuman.
Ez az egyetlen adottságunk, amely valóban embertelennek nevezhető.
EnglishIf in fact the mound did hold Morgaine's bones, it was fitting burial for one of her old, inhuman blood.
A domb mélyén nyugszanak Morgaine csontjai, akit illőn eltemettek, bár ereiben nem embervér csörgedezett.
EnglishIt was high and thin and singularly inhuman.
A hang magas volt, fülhasogató és szinte embertelenül monoton.
EnglishThe death penalty, which is practised in many parts of the world, is one of the most inhuman forms of law enforcement.
A halálbüntetés, amely a világ számos táján gyakorlat, a bűnüldözés egyik legembertelenebb formája.
EnglishWhat inhuman wretches they must be! said Father Goriot.
- Micsoda szörnyetegek! - szólt Goriot apó.
EnglishThe battered figure responded with inhuman courage, but fell back a moment later, blinded and exhausted.
Az összezúzott zsivány emberfölötti bátorsággal feltápászkodott, de egy pillanattal később vakon és kimerülten visszaesett.
EnglishSomething inhuman and unimaginably strong.
Mintha valami hatalmas erő félresöpörte volna.
EnglishHe went limp in Azriim's inhuman grasp.
Elernyedt Azriim nem e világi ölelésében.
EnglishThere is nothing more inhuman than exploiting the lives of other living beings for profit, infringing every fundamental right.
Semmi sem embertelenebb, mint amikor személyiségi jogaiktól megfosztott embereket profitszerzés céljából kihasználnak.
EnglishWithout warning, inhuman, penetrating...
EnglishAmadeo, have you found me inhuman?