"inadvertent" - Unkarinkielinen käännös

EN

"inadvertent" unkariksi

EN inadvertent
volume_up
{adjektiivi}

inadvertent (myös: blithe, careless, incautious, mindless)
inadvertent (myös: careless, forgetful, heedless, inattentive)
Had Philby made an inadvertent slip, letting Burgess know Maclean was in trouble?
Nem lehet, hogy maga Philby hozta egy figyelmetlen elszólással Burgess tudomására, hogy Maclean bajban van?
inadvertent (myös: unintended)
Yes, there should be zero tolerance for fraud, and indeed criminal prosecution, but in many cases, the error is inadvertent.
Igen, csalás esetén zéró toleranciára, sőt büntetőeljárásra van szükség, de számos esetben a hiba nem szándékos.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "inadvertent":

inadvertent
English

Esimerkkejä "inadvertent"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishRegarding the question on inadvertent roaming: yes, we are aware of this.
Ami a véletlen barangolásra vonatkozó kérdést illeti: igen, ismerjük a problémát.
EnglishThe Commissioner will tell us whether this is an inadvertent error.
A biztos úr majd elmondja nekünk, vajon véletlen hiba folytán történt-e így, vagy sem.
EnglishHe said it quite deliberately, hoping to sting her into some inadvertent revelation.
Szándékosan kimérten beszélt, abban reménykedve, hogy ezzel sikerül hibára, meggondolatlan elszólásra kényszerítenie a nőt.
English- (FR) Madam President, let me begin by offering my sincere apologies to Mr Posselt for my inadvertent error.
- (FR) Elnök asszony, hadd kérjek elnézést Posselt úrtól a figyelmetlenségből származó tévedésemért.
EnglishWhat neither man knew was that the killers had carried out their instructions but made two inadvertent mis-takes.
Se Lopatyin, se ő nem tudta, hogy a gyilkosok pontos utasításokat kaptak, de két hibát is elkövettek.
EnglishThe King of Pelosia, however, was busy praying and appeared not to have heard the Domi's inadvertent revelation.
Pelosia uralkodója azonban buzgó imába mélyedt, és látszólag meg sem hallotta a domi véletlen elszólását.
EnglishAnd what if it had been an inadvertent leak?
Na és mi a helyzet, ha nem szándékosan szivárogtatták ki.
EnglishNo crowing midnight phone calls to me, no gleeful postcards, nothing with an inadvertent clue that might have led the police to him.
Nincsenek becéző éjszakai telefonhívások, nincsenek vidám képeslapok, egyetlen óvatlan nyom sincs, amely hozzávezethetné a rendőrséget.
EnglishJudging from Khomm's lack of defenses, Cronus assumed that the two downed TIE ships had been destroyed through accident, malfunction, or inadvertent friendly fire.
Mivel a bolygó nem rendelkezett védelmi erőkkel, Cronus úgy vélte, hogy a két vadászgép pusztulását baleset vagy üzemzavar okozhatta.
EnglishI think that is a positive way to see it, and I think that the operators also should be very conscious of the fact of inadvertent roaming.
Azt hiszem, ez egy pozitív módja a probléma megközelítésének és azt hiszem, hogy a szolgáltatóknak nagyon is tudatában kell lenniük a véletlen barangolás tényének.
EnglishThere have already been some positive developments concerning this inadvertent roaming, for instance in Ireland, with good work done on both sides of the border.
De volt már néhány pozitív fejlemény ezzel a véletlen barangolással kapcsolatban, például Írországban, ahol a határ mindkét oldalán jó munkát végeztek.
EnglishMy particular question referred to inadvertent roaming charges, when people are travelling close to a border - and indeed I have plenty of experience of that myself.
Az én konkrét kérdésem a véletlen barangolási díjakra vonatkozott, amikor az emberek közel a határhoz utaznak - ilyen tapasztalatom nekem is van bőségesen.