"illegal" - Unkarinkielinen käännös

EN

"illegal" unkariksi

EN illegal
volume_up
{adjektiivi}

illegal
Action against illegal immigration and illegal residence should serve as a deterrent.
Az illegális bevándorlás és illegális tartózkodás elleni fellépésnek elrettentésül kell szolgálnia.
Another aspect is combating illegal immigration and trafficking networks.
Másik szempont az illegális bevándorlás és a csempészhálózatok elleni küzdelem.
Illegal is illegal - we cannot do much more than that.
Ami illegális, az illegális - mi nem tudunk ennél többet tenni.
Forest biodiversity is threatened by illegal deforestation carried out globally.
Az erdei biodiverzitást a globális szinten művelt törvénytelen erdőirtás veszélyezteti.
When will the illegal military occupation of Cyprus be brought to an end?
Mikor vet véget Ciprus törvénytelen katonai megszállásának?
Illegal detention is illegal, whether it's in a desert or a bog.
- Á, szóval a törvénytelen fogvatartás...
illegal
And on the other hand, your hundred thousand are intended for no illegal purpose.
- Másfelől viszont az ön százezer embere semmiféle törvényellenes célt nem szolgál.
It's totally illegal to hunt citizens and assassinate them!
Mi a törvényellenes, ha nem a polgárok őrizetbe vétele és kínvallatása?
Look, what I'm offering you is something that's illegal as hell.
Értse már meg, az ajánlatom törvényellenes.

Esimerkkejä "illegal"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMadagascar has an illegal government in power which the people have not elected.
Madagaszkáron illegitim, nem a lakosság által megválasztott kormány van hatalmon.
EnglishIt's a strange universemagic illegal on the one planet where it's known to exist.
Furcsa egy világ: egy olyan bolygón, ami erről nevezetes, tiltott dolog a mágia.
EnglishIf the databases exist, would you take the view that this is legal or illegal?
Amennyiben ezek az adatbázisok léteznek, ön szerint legálisak vagy illegálisak?
EnglishSecond, the damage that has been done by illegal landfills also needs to be tackled.
Másodszor, a jogellenes lerakóhelyek által okozott károkkal is foglalkozni kell.
EnglishAll these factors have obviously facilitated the spread of illegal trafficking.
Mindezen tényezők nyilvánvalóan megkönnyítették a csempészet elterjedését.
EnglishI would like to say something about illegal, unreported and unregulated fishing.
Szeretnék mondani valamit a jogellenes, nem bejelentett vagy szabályozatlan halászatról.
EnglishHaven't been able to trace any record of an illegal operation or anything of that kind.
Semmi nyomát sem találtuk, hogy tiltott műtétet vagy valami ilyesmit végzett volna.
EnglishWith the ban on these highly toxic substances, they will become illegal in Europe.
A nagyon mérgező anyagok betiltásával ezek illegálissá válnak Európában.
EnglishFinally, on 15-16 June, the P.O.U.M. was suppressed and declared an illegal organization.
Végül június 15-én, 16-án a POUM-ot betiltották, és törvényen kívül helyezték.
EnglishCar racing on the public highway is, of course, illegal in every European country.
A közúti autóverseny természetesen minden európai országban jogellenes.
EnglishThe illegal exploitation of natural resources is a further major problem.
További súlyos problémát jelent a természeti erőforrások tiltott kiaknázása.
EnglishIt is illegal for the beast to be within the city walls, the officer replied.
- Nem engedélyezett, hogy vadállat jöjjön be a város falai közé - jelentette ki a tiszt.
EnglishWorse still, they risk being declared illegal on the grounds of bankruptcy.
Ami még rosszabb, a törvényen kívül helyezést kockáztatják a fizetésképtelenség miatt.
EnglishI call upon the United States to immediately deactivate their illegal Ice Fortress.
Felszólítom az Amerikai Egyesült Államokat, haladéktalanul szereljék le az Ice Fortresst.
EnglishThe illegal trafficking in human beings really should be viewed as present day slavery.
Az emberkereskedelem minden tekintetben jelenkori rabszolgatartásaként foghatjuk fel.
EnglishThis is not an illegal act, but puts the European biofuel industry at risk.
Ez nem jogellenes, de kockázatnak teszi ki az európai bioüzemanyag-ipart.
EnglishThey should pay the huge costs that illegal immigration is creating at the moment.
Nekik kellene állniuk azokat az óriási kiadásokat, amelyet a bevándorlás jelenleg ránk ró.
EnglishHomosexuality is illegal in Uganda as it is in many African countries.
Ugandában tiltott a homoszexualitás, mint ahogy sok más afrikai országban is.
EnglishIt made an illegal U-turn and swung over to the curb to pick them up.
A taxi szabályellenesen megfordult, és a járdához kanyarodott, hogy felvegye őket.
EnglishA harmonised wage and pensions policy is not just a dream; it is illegal.
A harmonizált bér- és nyugdíjpolitika nem csak egy álom; ez jogszerűtlen.