"hydraulic" - Unkarinkielinen käännös

EN

"hydraulic" unkariksi

EN

hydraulic {adjektiivi}

volume_up
hydraulic
I simply want your opinion about a hydraulic stamping machine which has got out of gear.
Egyszerűen egy elromlott hidraulikus présről kellene szakvéleményt mondania.
Must be hydraulic fuel leaking into the engine or a serious fuel leak, Cobb said.
Biztosan hidraulikus folyadék ömlik a motorba, vagy nagy üzemanyag-szivárgás van valahol mondta Cobb.
The transmission may be mechanical, hydraulic, pneumatic, electrical, or mixed.
Az erőátviteli berendezés lehet mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, elektromos rendszerű vagy ezek kombinációja.
hydraulic
The general policy is very clear - to fund climate friendly energy projects based on wind, hydraulic or solar energy.
Az általános politika nagyon világos: szél-, víz- és napenergián alapuló, éghajlatbarát energetikai projektek finanszírozása.
Usually we create basins using hydraulic landscaping but the water on this planet is subsurface and extremely high in salt content.
Általában folyómedreket alakítunk ki, amiben a víz összegyűlhet, de ezen a bolygón csak a felszín alól jutunk vízhez, aminek ráadásul igen nagy az ásványisó-tartalma is.
hydraulic (myös: aquatic, watery)
hydraulic (myös: hydrotechnical)

Esimerkkejä "hydraulic"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMcLanahan scanned die quarter-sized hydraulic gauges on the left control panel.
McLanahan a bal oldali műszerfalon lévő hidraulikai műszerekre nézett.
EnglishThey were heading into the depths of the ancient hydraulic system for Trantor's earliest cities.
A Trantor első nagyvárosai alatt kiépített csatornarendszer mélységében mozogtak.
EnglishRomanovich threw the switch that beetled his hydraulic brow over his eyes.
Tud az ön képességéről? - kérdezte Romanovich John testvérre utalva.
EnglishLeft outboard hydraulic system low and will probably fail soon.
Bal külső hidraulikarendszer nyomása alacsony, hamarosan bedöglik.
EnglishPull back on the drop-lever and shove the one that extended the armature with a high hydraulic whine.
Tövig előrelökni az ejtőfogantyút, hogy a markolólapát a földre érjen.
EnglishUsing a hydraulic lift on the cradle, Bates raised the cradle a few inches, then suddenly stopped it.
Bates egy csöppet megemelte az állványt, aztán hirtelen megállította.
EnglishI switched to the auxiliary hydraulic system, he told McLanahan.
Átkapcsoltam a kisegítő hidraulikára mondta McLanahannak.
EnglishThis way, my Colonel, the boy said, when the elevator halted with slight hydraulic inaccuracy at the top floor.
Erre, ezredes úr mondta a boy, mikor a lift kissé pontatlanul megállt a felső emeleten.
EnglishShouldn't you be in the hydraulic chamber, Arthur?
Nem lenne most valami dolga a vízháztartás-vezérlőben, Arthur?
EnglishThe efficiency of your hydraulic landscaping is quite elegant.
A felszínformálási módszere nagyon elegáns.
EnglishThe quartermaster rotated the red-and-white control wheel, and the oiled cylinder hissed up on hydraulic power.
A fedélzetmesíer nekiveselkedett a piros-fehér keréknek; az olaj sziszegve dolgozni kezdett a hidraulikában.
EnglishThis setting is appropriate for brakes of hydraulic type.
A beállítás folyadékfékekre vonatkozik.
EnglishThe search periscope hissed up on hydraulic power.
Felszisszent a keresőperiszkóp hidraulikája.
EnglishThey're all connected by one master hydraulic gear.
Mind egy főhidraulika-rendszerre van kötve.
EnglishThere were Sherlock Holmes, the hydraulic engineer, Inspector Bradstreet, of Scotland Yard, a plain-clothes man, and myself.
Sherlock Holmes, a mérnök, Bradstreet felügyelő a Scotland Yardtól, egy civil ruhás nyomozó és jómagam.
EnglishWe'd deplete the hydraulic system for nothing.
EnglishHungary's water resources are excellent and Hungarian hydraulic engineers have been doing a wonderful job for nearly 200 years.
Magyarország vízügyi adottságai kiválóak, a magyar vízépítő mérnökök közel kétszáz éve nagyszerű munkát végeznek.
EnglishUm, some... kind of hydraulic failure.
EnglishThe heavy durasteel door heaved up on hydraulic pistons and slammed into place, sealing gaskets around the edges.
Az ajtó nehéz acéllemeze a helyére siklott, és a keretén élénk fények futottak végig, mintha világító páncélzatú bogarak mászkáltak volna rajta.
EnglishRight now, I'm disturbed by erratic power surges in several of the servomechanisms that control the hydraulic probes.
Jelenleg a legnagyobb gondot a kiszámíthatatlan bolygókérgi feszültséglökések okozzák, amelyek bizonytalanná teszik a szivattyútelepek működését.