"human affairs" - Unkarinkielinen käännös

EN

"human affairs" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "human affairs".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "human affairs" unkariksi

human substantiivi
Hungarian
human adjektiivi
Hungarian
affair substantiivi

Esimerkkejä "human affairs"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI think that this is a really profound change in the way human affairs are arranged.
Azt hiszem, hogy ez egy mélyreható változás az emberi kapcsolatok alakulásában.
EnglishThere is no progression of affairs in human experience.
A dolgok nem haladnak előre az emberi tapasztalat szerint.
EnglishPerhaps even more credible than your grasp of human affairs through psychohistory, Hari.
A színjáték talán hihetőbb lesz, mint az, ahogy te a pszichohistórián keresztül megfogtad az emberekkel kapcsolatos ügyeket, Hari.
EnglishIn human affairs, spirited action relieved dry tedium.
EnglishYour theory of history denies God's powers to intervene in human affairs!
- Az ön történelemelmélete tagadja, hogy Istennek hatalmában áll beleavatkozni az emberek ügyeibe!- kiáltott egy vékony férfi.
EnglishI thought that we were both so far outside the mainstream of human affairs that all we could do was comfort each other with animal sounds.
Azt gondoltam, mind a ketten annyira kiszorultunk az emberi ügyek fősodrából, hogy mást nem tehetünk: állati hangokkal vigasztaljuk egymást.
EnglishHuman affairs bring us nothing but sorrow and trouble, but we have language and we make war and we use tools; maybe we should take sides.
Az ember ránk csakis bánatot és bajt hoz, mégis nyelvet bírunk, háborúzunk és eszközöket használunk; az állásfoglalás elől talán nem helyes kitérnünk.
Englishthe Annual Report by Mr Cappato, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, on Human Rights in the World 2007 and the European Union's policy on the matter;
Cappato úr éves jelentése a Külügyi Bizottság részéről az emberi jogok 2007-as helyzetéről a világon és az Európai Unió emberi jogi politikájáról;
EnglishThe Authority considers that conscious beings of every kind have become dangerously independent, so Metatron is going to intervene much more actively in human affairs.
A Fennhatóság úgy vélekedik, hogy a tudatos lények valamennyi válfaja vészes önfejűségre ragadtatta magát, ezért Metatron tevékenyebben óhajt beavatkozni az emberek dolgaiba.

Muita sanoja

English
  • human affairs

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.