"hum" - Unkarinkielinen käännös

EN

"hum" unkariksi

volume_up
hum {subst.}
EN

hum {substantiivi}

volume_up
Not shouting at him, but raising my voice to get it over the strengthening hum.
- Nem kiáltottam, csak fölemeltem a hangom, hogy hallani lehessen az erősödő zümmögés közepette.
Flere-Imsaho made a chuckling noise over its constant hum.
Flere-Imsaho nevető hangot hallatott a folyamatos zümmögés mellett.
The hum in the room seemed to have risen as he entered.
A zümmögés a szobában, úgy tűnt, felerősödött, amint belépett.
hum (myös: boom, buzz, humming, rut)
This time there were sounds outside, a muted hum- ming, the snap of distant voices.
Kívülről hangok érkeztek felé, tompa zúgás, távoli zajok.
Zúgás hallatszott a levegőben.
A zúgás egyre hangosodik.
hum (myös: humming)
A dúdolás most közelebbről hallatszott.
Valami dúdolás hallatszik.
♫ Talán a sima dúdolás

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "hum":

hum

Esimerkkejä "hum"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThey both loved music, and occasionally one would hum while the other sang softly.
Mindketten szerették a zenét, és gyakran énekelgettek vagy dúdolgattak munka közben.
EnglishThe soft strains of the Merry Widow Waltz rose strongly over the hum of conversation.
Aztán a Víg özvegy keringőjének dallama erőteljesen a monoton zaj fölé emelkedett.
EnglishThe dirty asphalt pavement vibrated under the steady hum of an acre of diesel engines.
A piszkos aszfaltjárda remegett a lábuk alatt a dízelmotorok állandó zümmögésétől.
EnglishIn the pauses of their talk they could hear the low droning 'Om mane pudme hum!
A beszélgetés szünetei közben hallgatták csöndes, orrhangú mormolását; Om mani padme hum!
EnglishThe apartment was silent save for the soft background hum of an active computer system.
A lakásra a működő számítógéprendszer halk zúgásától eltekintve teljes csönd borult.
EnglishThe only sound in that empty steel-lined corridor was the steady hum of the dynamos.
A dinamók folyamatos zümmögése volt az egyetlen hang a hosszú, acéllal borított folyosón.
EnglishThe hum of the traffic was a distant web of sound, like the buzzing of bees.
A forgalom zaja nem volt több, mint egy méhkas zümmögése a távolból.
EnglishThere was a hum of motors and the ladder slowly lowered to the sea.
A motorok halk zümmögése hallatszott, és a lépcsőő lassan leereszkedett a tengerig.
EnglishThen she heard the hum of the broken connection and put it back down.
Azután, amikor meghallotta a megszakított vonal búgását, visszatette a kagylót a helyére.
EnglishI dared in whisper-soft tones with sealed lips to hum the song, and she hummed with me.
Halkan, csukott szájjal zümmögtem a dallamot, és ő velem zümmögött.
EnglishBesides, window-mounted units were noisy: the chug and hum of the compressor, the rattle of the fan.
A klíma jellegzetes zümmögését sem lehetett hallani, a házban teljes csend volt.
EnglishI listened now to that never ending urban music, a low throbbing hum.
Most éppen a város soha el nem némuló muzsikáját, a fojtott, lüktető zümmögést hallgattam.
EnglishThe hum grew louder, and Abanks parked an eight-foot rubber raft under the pier.
A zümmögő hang ismét felerősödött és Abanks leállította a nyolc láb hosszú gumicsónakot a móló alatt.
EnglishThis is going to sound crazy, but after a minute or so, that hum almost sounded like talking.'
Ez hülyén fog hangzani, de egy-két perc után már-már olyannak tűnt, mint valami beszéd.
EnglishHummingbirds didn't really hum, but they zip around and were a lot of fun to watch.
A kolibrik ide-oda villantak, és nagy élvezet volt nézni őket.
EnglishThe hum of the electric motor deepened by fractions of a tone as he turned the nuts.
Amint elfordította a csavarokat, a villanymotor zümmögésének hangja egy árnyalattal mélyebb lett.
EnglishShe began to hum it, then sing it softly, too low for these people to hear.
Dúdolgatni, majd lágyan énekelni kezdte a dallamot, de túl halkan ahhoz, hogy mások is hallhassák.
English'I said, he's calledsir , in Eächic,' Flere-Imsaho hissed over the hum.
Azt mondtam, hogy eäi nyelven uram-nak hívják búgta Flere-Imsaho.
EnglishThe quiet hum of the copier could not be heard outside Room 188.
A fénymásoló halk zümmögését nem lehetett hallani a 188-as szobán kívül.
EnglishThe hum he heard in the receiver was deafening, but someone was still trying to use it.
Süketítő zúgást hallott, de valaki más máris használni akarta a