"huge number" - Unkarinkielinen käännös

EN

"huge number" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "huge number".

Esimerkkejä "huge number"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThey employ a huge number of people.
Hisz gondoljunk a hentesekre, pékekre, zöldségesekre vagy netán a patikusra.
EnglishUsed to be called Main Street, and is still home to a huge number of lawyers.
Valamikor Main Streetnek hívták, és még mindig rengeteg ügyvéd dolgozik itt.
EnglishThe length of the report is evidence of the huge number of issues there were to deal with.
A jelentés hosszúsága bizonyítja, hogy milyen sok kérdéssel kellett foglalkozni.
EnglishThis is not hype, but a true energy revolution, set to create a huge number of jobs.
Ez nem hamis, hanem valódi energiaforradalom, amely munkahelyek sokaságát fogja megteremteni.
EnglishThere was no carpeting on the floor, and a number of huge wolf-hounds dozed here and there.
A padlóról hiányzott a szőnyeg, csak itt-ott hevert egy-egy farkasbőr.
EnglishThere are currently a huge number of platforms in Member States' territorial waters extracting oil.
Jelenleg nagyon sok olajfúrótorony végez olajkitermelést a tagállamok felségvizein.
EnglishThere is a huge number of victims, even among those who should intervene in the event of an accident.
Balesetek esetén nagyszámú áldozat lehet még azok között is, akiknek be kellene avatkozniuk.
EnglishAnd in spite of them having quite a high income, they have a huge number of HIV infected.
A magas jövedelem ellenére rengeteg a HIV fertőzött.
EnglishIt's built up of a huge number of these little tiny filaments of vibrating energy, vibrating in different frequencies.
Nagyszámú parányi táncoló energiaszálból áll, melyek különböző frekvenciákon rezegnek.
EnglishThis was rejected by a huge number of our G20 partners.
De ezt G20-as partnereink közül nagyon sokan elutasították.
EnglishIn the area of buildings, there are a huge number of players.
Az épületek esetében óriási számú az érdekelt.
EnglishIndia, although ambitious, is a developing country with a huge number of poor and starving people within its borders.
Bár India ambiciózus ország, de mégis egy fejlődő ország, ahol rengeteg a szegény és éhező ember.
English(RO) Unfortunately, a huge number of us are unaware that a new spectre is looming over Europe, namely, that of populism.
(RO) Sajnálatos módon sokan nem tudják, hogy egy új kísértet lebeg Európa felett, a populizmus kísértete.
EnglishAs already stated, it creates a huge number of jobs for both highly qualified workers and unskilled ones.
Ahogy már említésre került, mind a szakképzett, mind a szakképzetlen munkaerő számára igen nagy számú munkahelyet hoz létre.
EnglishIt is used for a huge number of purposes.
EnglishIt used to be just racing and sports, but now we have got a huge number of other areas, for example political predictions.
Korábban csak a versenyzés és a sport területén létezett, de ma már számos egyéb területen is, például a politikai előrejelzéseknél.
EnglishThe Western Balkans have only recently gone through an extremely traumatic period of war, causing great suffering to a huge number of people.
A Nyugat-Balkán nemrégen ment keresztül egy nagyon traumatikus időszakon, nagyon sok emberi fájdalmat okozó háborún.
EnglishBoth in Finland and elsewhere in Europe the daily lives of a huge number of people are being made difficult by discrimination in one form or another.
Finnországban és Európa más országaiban is sok ember életét megnehezíti a megkülönböztetés valamilyen formája.
EnglishThere are a huge number of irrational things in this system, for example crops are not planted after the harvest and energy is lost.
Rengeteg dolog van, amely nem racionális ebben a rendszerben, például aratás után nem ültetik be a növényt, energiaveszteség történik.
EnglishThis must change, otherwise we will be dependent on food imports because of the huge number of farmers leaving the land.
Ez nem maradhat így, mert máskülönben a mezőgazdasági termeléssel felhagyó mezőgazdasági termelők miatt az élelmiszer-behozataltól fogunk függeni.

Muita sanoja

English
  • huge number

Vieläkin enemmän käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.