"huge impact" - Unkarinkielinen käännös

EN

"huge impact" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "huge impact".

Esimerkkejä "huge impact"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English01:28:54.35,01:28:57.01 it'll have some huge impact when he does open his fuckin' mouth.
Azt hiszi, ha nem mond semmit... az baromi hatásos ha kinyitja a kibaszott arcát.
EnglishThat will have a huge impact and will help ensure women's future role in agriculture.
Ez nagyban befolyásolná és jelentősen elősegítené a nők jövőbeli mezőgazdasági szerepének biztosítását.
EnglishThis had a huge impact on our election success in 2006.
Ez nagyban befolyásolta a 2006-os választásokon való szereplésünket.
EnglishClimate change has a huge impact on forests in every region of Europe, but with varying intensity.
Az éghajlatváltozás Európa minden régiójában óriási hatással van az erdőkre, de ennek intenzitása változó.
EnglishHowever, it should be made clear that rural development policy has a huge impact on territorial cohesion.
Világossá kell tenni azonban, hogy a vidékfejlesztési politika nagy hatással van a területi kohézióra.
EnglishFalsified medicinal products are dangerous because of their huge public health impact, not to mention their economic impact.
A hamisított gyógyszerek nagyon veszélyesek a közegészségre és a gazdaságra nézve is.
EnglishBut in fact, women moving into the job market is having a huge impact on sex and romance and family life.
De tény, hogy a nők visszatérése a munkaerő piacra hatalmas hatással van a szexre, a szerelemre és a családi életre.
EnglishAs President I would also like to congratulate Mrs Lynne on a report that has had a huge impact among civil society.
Elnökként szeretnék gratulálni Lynne képviselőnőnek is a jelentéséhez, ami nagy hatással volt a civil társadalomra.
EnglishThis will have a huge impact on British agriculture and structural fund programmes in this current cycle.
Ez jelentős hatást fog gyakorolni a brit mezőgazdaságra és a strukturális alapokkal kapcsolatos programokra a jelenlegi ciklusban.
EnglishAt the moment, India is a colossal building site, and I think that Indian development will have a huge impact on Europe.
India jelenleg hatalmas kiterjedésű építési terület, és úgy gondolom, az indiai fejlődés jelentős hatást gyakorol majd Európára.
EnglishIt had a huge impact on life.
EnglishParticular attention must be paid to small and medium-sized enterprises which have a huge economic impact on the European economy.
Kiemelt figyelmet kell szentelni a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek óriási jelentőséggel bírnak az európai gazdaság egésze szempontjából.
EnglishSo what has happened is really extraordinary and I believe it should have a huge impact on the energy policies that we are trying to create.
Tehát valóban rendkívüli, ami történt, és úgy vélem, hogy óriási hatással lesz azokra az energiapolitikákra, amiket most megpróbálunk létrehozni.
EnglishThey saw it strike with shattering impact the huge, unspeakable bulk that had attacked them as it was sinking sluggishly beneath the slime-covered waters.
Azt is látták, ahogy földet rengető erővel csapódik bele támadójukba, és a szavakkal leírhatatlan, roppant tömeg lottyadtan visszasüllyed a békanyál alá.
EnglishThe private sector has a crucial role to play in this regard and can have a huge impact on people's lives through generating wealth and employment.
Ebben a tekintetben kulcsszerepet kell játszania a magánszférának, amely a jómód és a foglalkoztatás növelésével hatalmas befolyást gyakorolhat az emberek életére.
EnglishIf we take a look at Europe, it becomes clear that the crisis has had a huge impact on the labour markets in the Member States and that action really is needed.
Ha végignézünk Európán, világosan láthatjuk, hogy a válság óriási hatással volt a tagállamok munkaerőpiacára, és tényleg nagy szükség van a cselekvésre.

Muita sanoja

English
  • huge impact

Lisää Suomi-englanti sanakirjassa.