"huge economic" - Unkarinkielinen käännös

EN

"huge economic" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "huge economic".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "huge economic" unkariksi

huge adjektiivi
economic adjektiivi

Esimerkkejä "huge economic"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe report highlights the huge importance of Exclusive Economic Zones to Europe.
A jelentés rámutat az európai kizárólagos gazdasági övezetek roppant fontos voltára.
EnglishIt would give Japan and China a huge competitive advantage in economic terms.
Ez gazdasági értelemben véve óriási kompetitív előnyt biztosítana Japán és Kína számára.
EnglishIn the context of the economic crisis, huge amounts of State aid have been granted.
A gazdasági válság nyomán hatalmas összegeket biztosítottak állami támogatás formájában.
EnglishThis has caused huge economic migration and has increased unemployment.
Ez hatalmas gazdasági migrációt idézett elő és növelte a munkanélküliséget.
EnglishEurope is facing a huge economic crisis and must look for effective ways out of it.
Európa rendkívüli gazdasági válsággal szembesül, amelyből hatékony kivezető utat kell keresnie.
EnglishMr President, in recent years, China has seen huge economic growth.
szerző. - (DE) Elnök úr, Kínában az elmúlt években hatalmas gazdasági növekedés ment végbe.
EnglishIt would also, of course, have huge economic, financial and social consequences for those regions.
Természetesen jelentős gazdasági, pénzügyi és társadalmi következményekkel is járnának a régiók számára.
EnglishAbout 300 000 hectares of forest were burnt down; we are facing a huge ecological and economic disaster.
Körülbelül 300 ezer hektár erdőség égett le; hatalmas ökológiai és gazdasági katasztrófa előtt állunk.
EnglishJust look at the effects of global warming and the financial crisis of huge economic imbalances.
Vegyük csak a globális felmelegedés hatásait és a mérhetetlen gazdasági egyenlőtlenségekből adódó pénzügyi válságot.
EnglishWe created a huge economic failure in this forest.
Ez az erdő maga volt a gazdasági katasztrófa.
EnglishAirlines have suffered huge economic damage.
A légitársaságok óriási veszteségeket szenvedtek.
EnglishIt began with Slovakia's entry to the Eurogroup, and ended with huge economic and financial problems in Greece.
Azzal kezdődött, hogy Szlovákia belépett az eurócsoportba, majd a Görögországot érintő óriási gazdasági és pénzügyi problémákkal zárult.
EnglishIt obliges the Member States, new ones included, to make a huge economic effort regardless of the circumstances.
A tagállamokat - az újakat is beleértve - arra kötelezi, hogy a körülményektől függetlenül hatalmas gazdasági erőfeszítéseket tegyenek.
EnglishThis slows down the process of continuing to search for the source, and causes serious moral injury and huge economic damage.
Ez egyrészt lelassítja a forrás felkutatására folytatott eljárást, másrészt komoly morális károkat és óriási gazdasági veszteségeket okozhat.
EnglishParticular attention must be paid to small and medium-sized enterprises which have a huge economic impact on the European economy.
Kiemelt figyelmet kell szentelni a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek óriási jelentőséggel bírnak az európai gazdaság egésze szempontjából.
EnglishThe crisis has caused a major decline in economic activity, huge job losses and a considerable deterioration in public finances.
A válság nyomán a gazdasági tevékenység nagy mértékben visszaesett, számos munkahely szűnt meg és jelentősen romlott az országok államháztartása.
EnglishBut we must not forget the huge economic opportunity represented by Europe's transition to a low-emissions economy.
Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról a hatalmas gazdasági lehetőségről, amit Európa alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasággá történő átalakulása jelent.
EnglishIt is very important when we think about tourism that we recognise what a huge economic factor tourism already is within the European Union.
Az idegenforgalomról beszélve nagyon fontos, hogy elismerjük azt az óriási gazdasági tényezőt, amelyet az idegenforgalom képvisel az Európai Unióban.
EnglishI hope that they really are all seeking democratic change, particularly now when, like Ukraine, they have huge economic problems.
Remélem, hogy ők valóban mindannyian a demokratikus változásokra törekszenek, különösen most, amikor Ukrajnához hasonlóan óriási gazdasági problémákkal szembesülnek.
EnglishThe EU is facing huge challenges nowadays: the economic and financial crisis, the alarming rise in unemployment and climate change.
írásban. - (RO) Az EU óriási kihívásokkal néz szembe napjainkban: a gazdasági és pénzügyi válsággal, az ijesztő méreteket öltő munkanélküliséggel és az éghajlatváltozással.

Muita sanoja

English
  • huge economic

Enemmän käännöksiä Suomi-englanti sanakirjassa.