"huddled in" - Unkarinkielinen käännös

EN

"huddled in" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "huddled in".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "huddled in" unkariksi

to huddle verbi
in prepositio

Esimerkkejä "huddled in"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishShimrod threw himself to the side and huddled into black shade under a jut of rock.
Shimrod oldalt vetette magát, és meghúzódott egy kiugró szikladarab árnyékában.
EnglishThe beast lay huddled on the pale beach and the stains spread, inch by inch.
Az állat összehúzódzkodva hevert a homokban, körülötte lassan nőttek a vérfoltok.
EnglishHe excused himself and huddled with his computer while munching on a chicken club.
Elnézést kért, és csirkés szendvicsét majszolva számítógépe mellé kuporodott.
EnglishThe huddled figures shivered and pushed their thick furs up around their shoulders.
A tűz mellett összebújó alakok megborzongtak, és feljebb húzták magukon a prémeket.
EnglishThey suffered untold terrors in the dark and huddled together for comfort.
Sötétben megnevezhetetlen ijedelmek gyötörték őket, és szorosan egymáshoz bújtak.
EnglishMolly huddled over her, as near as she dared, begging her not to hurt herself.
Molly hozzáfutott, amilyen közel csak mert, és könyörgött, hogy ne tegyen kárt magában.
EnglishWe wait in the courtroom for an hour, Drummond and his gang huddled on one side.
Megkérem, hogy próbálja meg a lehető legkevésbé megszégyeníteni a fiút.
EnglishHuddled in front of the TV, Louis and Janine watched a rerun of Family Feud.
Louis és Janine a TV előtt gubbasztottak, a Feud család ismétlését nézték.
EnglishA fire had been lit behind the barn, and they were huddled near it as if they were cold.
Tüzet gyújtottak az istálló mögött, és szoros gyűrűben körbeülték, mintha fáznának.
EnglishHis debate group had come out and they were huddled together by the door, staring at George.
A vitacsapat kijött, összebújva álltak az ajtó közelében, és George-ot bámulták.
EnglishHe huddled by the occasional table, shivering all over, staring at them with rolling eyes.
Ott kuporgott vacogva a kerekes asztalka lábánál, és szemét forgatva meredt rájuk.
EnglishCasmir huddled in a dungeon from which Aillas was in no hurry to extricate him.
Casmir a tömlöcben kuporgott, ahonnan Aillas nem sietett kiengedni.
EnglishRook and his gang were huddled, no doubt planning their next lawsuit.
Rook összehajolva pusmogott bandájával, nyilván a következő beadványukat tervezték.
EnglishOur heads are still huddled low and our noses are just inches apart.
Még mindig az asztal fölött összehajolva beszélgetünk, orrunk majdnem összeér.
EnglishWe huddled into that tent, 45 below that day, I'll never forget it.
Abban a sátorban bújtunk össze, mínusz 45 fok volt aznap, sosem fogom elfelejteni.
EnglishA small, tense group of editors huddled in the short hallway outside Feldman's office.
Ideges szerkesztők kis csoportja gyülekezett a főszerkesztő irodája előtti szűk folyosón.
EnglishWe huddled into the cramped lobby and watched the rain fall in sheets along Main Street.
Kitódultunk az előcsarnokba, és onnan néztük a Fő utcára zúduló zivatart.
EnglishHe glanced down at her, saw her huddled, quivering, against his side.
Muftak maga mellé pillantott, és látta, hogy Kabe remegve lapul az oldalán.
EnglishHe did not look once at Audrey, but sat huddled up looking like an unhappy little boy.
Egyszer sem nézett Audreyra, de úgy kuporgott ott, mint valami kisfiú.
EnglishNadon huddled against a wall, and checked the side streets in three directions.
Egy falnak támaszkodott, és megnézte a másik három keresztutcát.

Muita sanoja

English
  • huddled in

Etsi lisää sanoja Suomi-englanti sanakirjasta.