"hub" - Unkarinkielinen käännös

EN

"hub" unkariksi

volume_up
hub {subst.}

EN hub
volume_up
{substantiivi}

hub
volume_up
kerékagy {subst.}
He rolled forward and then the hubs of the wheels stuck solid against the sides of the bedroom door.
Előregurult, ám ekkor a kerékagy mindkét oldalon keményen nekiütközött az ajtókeretnek.
The hubs of the wheelchair had not actually scored through the paint, as he had feared, but only scuffed it.
Attól tartott, hogy a kerékagy megkarcolta a festéket; de kitűnt, hogy épp csak horzsolta.
He selected the longest butcher-knife and went back to his room, pausing to rub away the hub-marks on the sides of the doorway.
Kiválasztotta a leghosszabb húsvágó kést, és visszatért a szobájába; közben leállt, hogy az ajtókeretről ledörgölje a kerékagy nyomait.
hub (myös: focus, midst, nucleus)

Esimerkkejä "hub"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishShe pulled a control grip from the cockpit's fascia and said, 'Manual please, Hub.'
Gyakorlott mozdulattal húzta el a kormányrudat a pilótafülke irányítópultja alól.
EnglishThey were troubled that one of Hub's avatars had conducted the rehearsal.
Láthatólag nem volt ínyükre, hogy a Központ egyik avatárja vezényelte le a próbát.
EnglishIt has become the hub of diplomatic institutions such as the East Asian Community.
A diplomáciai intézetek központja lett, például a Kelet-Ázsiai Közösségé.
EnglishThe energies involved will be very similar to what will happen to Masaq' Hub.
Ugyanaz az energia lép mködésbe, ami a Masaq' Központot pusztítja majd el.
EnglishHe recognised some of the nomenclature Chiark Hub had been so impressed with, long ago.
A férfi felfedezte a nómenklatúrát, ami annyira lenyűgözte a Chiark Központot.
English'Masaq' Hub has never been either depressed or disturbed to my knowledge,' Kabe said.
Tudomásom szerint a Masaq' Központ sosem volt depressziós vagy zavart felelte Kabe.
EnglishWhat if there is an SC drone around here somewhere, or the Hub is watching?'
Mi van akkor, ha van errefelé valahol egy RK-s drón, vagy mondjuk, ha a Központ figyel.
EnglishThe Doha Tribeca Film Festival was held at our new cultural hub, Katara.
A Doha Tribeca Filmfesztivált az új kulturális központunkban, Katara-ban rendezték.
EnglishPerhaps I was wrong to become so involved with our Hub Mind's memento mori.'
Hiba volt belekevernem magam a Központi Elme furmányos memento morijába.
EnglishPlus I'm still not sure about all the extraneous stuff Hub wants to add around the music.'
Ráadásul nem tudom, mit szóljak a vizuális körítéshez, amit a Központ tervez.
EnglishHari took his position at the hub of the highest level, at the exact center of the room.
Elfoglalta a helyét a legmagasabb szinten, a terem mértani középpontjában.
EnglishThose souls stored in the Hub's own substrates will be lost, too.
Azok a lelkek, amelyeket a Központ a saját oldatában tárol, szintén elvesznek.
EnglishThere was a distant thump somewhere above the house as the Hub's drone team arrived.
Egy tompa puffanás hallatszott valahol a ház felett, ahogy a Központ dróncsapata megérkezett.
English'Hub here, Cr Ziller,' said a voice from their seats' headrests.
Itt a Központi Elme, Ziller mester duruzsolta egy hang az ülés fejtámlájából.
EnglishWell, the stars in the galactic hub aren't like the stars in the arms.
Nos, a galaktika középpontjában nem olyanok a csillagok, mint a karokon.
EnglishQuilan didn't know how close a watch on all its citizens a Culture Orbital Hub kept.
Quilannak fogalma sem volt, mennyire behatóan figyeli a lakosait egy kultúrabeli Központi Elme.
English'You must gain access to the Hub and make the Displacement before the second nova.
Be kell jutnod a Központba, és a második nóva fellobbanása eltt célba kell juttatnod a végpontot.
EnglishWe would have spent perhaps eighty years reaching the galactic hub.
Talán nyolcvan évbe került volna, hogy elérjük a galaktikus középpontot.
English'Gurgeh, this is Hub Entire speaking here; not a subsection; all of me.
Gurgeh, itt a Teljes Központ beszél hozzád, nem csak egy alrészleg.
EnglishI'm not but it's been a while, aside from Hub's dream-houris.'
A magam részérl nem vagyok buzi, de túl régóta tengdöm a Központ virtuális hurijain.