"however i believe" - Unkarinkielinen käännös

EN

"however i believe" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "however i believe".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "however i believe" unkariksi

however konjunktio
I pronomini
Hungarian
to believe verbi

Esimerkkejä "however i believe"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHowever, I believe that the amendments tabled by the rapporteur are important.
Ugyanakkor azonban az előadó által benyújtott módosításokat is fontosnak tartom.
EnglishHowever, I believe that more political pressure must be applied in this area.
Azonban véleményem szerint ezen a területen nagyobb politikai nyomásra van szükség.
EnglishIn this case, however, I believe we can make a difference acting together.
Ebben az esetben azonban úgy gondolom, hogy a közös fellépéssel sokat elérhetünk.
EnglishHowever, I believe that there are a number of problems with this particular fund.
Mindazonáltal úgy vélem, hogy ezzel az Alappal több probléma is van.
EnglishHowever, I believe that imposing a moratorium for an indefinable period is inappropriate.
Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a meghatározatlan idejű moratórium nem megfelelő lépés.
EnglishHowever, I believe that the project must have clear business plans.
Úgy hiszem azonban, hogy a beruházásnak világos üzleti tervvel kell rendelkeznie.
EnglishHowever, I believe the definition given for 'lawful and ordinary residence' is incorrect.
Úgy vélem azonban, hogy a "törvényes és szokásos lakóhely" definíciója nem megfelelő.
EnglishBasically, however, I believe this report above all represents a missed opportunity.
Véleményem szerint azonban ez a jelentés mindenekelőtt egy elvesztegetett lehetőségről szól.
EnglishHowever, I believe that unfortunately, the Commission's proposal is incomplete.
Sajnos azonban úgy vélem, hogy a Bizottság javaslata nem teljes.
EnglishHowever, I believe we need a clear separation of civil and military powers.
Ugyanakkor úgy vélem, hogy egyértelműen szét kell választanunk a polgári és a katonai erőket.
EnglishHowever, I believe that further aspects should also come under scrutiny.
Úgy gondolom azonban, hogy további szempontokat is meg kell vizsgálni.
EnglishHowever, I believe that, if the motion is before me, I must hold a vote on it.
Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ha előttem van az indítvány, akkor muszáj szavazást tartanom róla.
EnglishHowever, I believe that passenger safety and consumer protection must come above everything else.
De az utasok biztonságát és a fogyasztók védelmét mindennél előrébb kell helyezni.
EnglishHowever, I believe that that choice should also be given to my people, the British people.
Úgy vélem azonban, hogy e döntés lehetőségét népemnek, a brit népnek is meg kellene adni.
EnglishHowever, I believe that a great deal of progress has been made in this area.
Úgy vélem azonban, hogy jelentős fejlődés történt ezen a téren.
EnglishHowever, I believe we have to keep the issue in proportion.
Mindamellett úgy vélem, hogy nem szabad túllépni a helyes arányokat a kérdésben.
EnglishHowever, I believe it will benefit all researchers in the EU.
Úgy gondolom azonban, hogy valamennyi európai uniós kutatónak előnyére válik majd.
EnglishHowever, I believe that, although the 2011 budget is not bad, it could have been better.
Ugyanakkor, noha meggyőződésem, hogy a 2011. évi költségvetés nem rossz, jobb is lehetett volna.
EnglishHowever, I believe this to be the first step in the right direction.
Úgy gondolom, hogy ez jelenti a megfelelő irányban tett első lépést.
EnglishOn the subject of economic partnership agreements, however, I believe we have a real problem.
A gazdasági partnerségi megállapodásokat érintően azonban úgy vélem, tényleg nagy a probléma.

Muita sanoja

English
  • however i believe

Enemmän käännöksiä Suomi-englanti sanakirjassa.