EN hot
volume_up
{adjektiivi}

volume_up
forró {adj.}
They were hot, too hot to keep my hands on them, though they were in shade.
Forró volt minden, annyira forró, hogy el kellett kapnom a kezemet, pedig árnyékban volt.
She poured the hot milk and the hot coffee from two small silver pitchers.
Kitöltötte két pici ezüst kancsóból a forró kávét és a forró tejet.
Not that the absence of hot chocolate means anything metaphysically, of course.
Nem mintha a forró csokoládé hiánya bármit is jelentene metafizikailag.
hot (myös: gay, rich, warm, to be warm)
volume_up
meleg {adj.}
But it would be hot here, damned hot, like being inside a huge concrete wok.
De meleg lesz itt, átkozottul meleg, mintha hatalmas betonsütőben lenne az ember.
And the sun is too hot, you said, and King Jupiter is too hot.
És a Nap túl meleg, azt mondtad, és a Jupiter is túl meleg.
They unfolded and began to tumble away in the light, hot breeze that had sprung up.
Ki is bomlottak a hirtelen támadt meleg szélben, és szerteröppentek.
hot (myös: cool, foxy)
This morning at the coffee shop... they were sponsoring hot women wearing no bras day.
Ma reggel a kávézóban... dögös nők melltartó nélkül nap volt.
Yeah, well, you know, he's kind of partial to hot, leggy chicks for some reason.
Tudod, hogy az öreg egy kicsit elfogult a dögös, hosszúlábú lányokkal szemben.
Lehet, hogy csak az alkohol beszél belőlem, de dögös vagy.
hot (myös: cool, crisp, crispy, fresh)
volume_up
friss {adj.}
Oh, you pay cash, cold, hot, cash, crispy new hundred dollar bills.
Készpénzben, finom, friss, ropogós százdolláros bankjegyekkel.
We could find out how to make a small hot fire and then put green branches on to make smoke.
Meg kell találnunk a módját, hogy apró tüzet rakjunk, és friss, zöld ágakkal fejlesszünk füstöt.
Then I suggest that we turn our dinner into a supper and follow up this clew while it is still hot.
Akkor azt javaslom, hogy az estebédet halasszuk ezúttal éjszakára, és kövessük a nyomot, amíg még friss.
hot (myös: caustic, crispy, eager, keen)
But whatever you bring extra hot, bring out mild too.
De bármi is legyen az az extra csípős, azért legyen nem-csípős is belőle.
De már jött is a második ütés, ugyanolyan csípős mint az első.
There's a hot sauce otaku, but there's no mustard otaku.
Van csípős szósz otaku, de nincs mustár otaku.
hot (myös: athletic, brawny, drastic, fast)
volume_up
erős {adj.}
Then her arm was restrained again with a harsh, hot pressure around her wrist.
A karját szinte azonnal ismét foglyul ejtette az erős, meleg nyomás a csuklója körül.
Apró volt, erős és kissé forró.
Forró, erős, felfrissítő teára.
hot (myös: hip, posh, trendy, going)
volume_up
menő {adj.}
Azt hitted, menő vagy, mi?
Menőbb vagy, mint Menő Manó!
Hot Lab stuff, and we have to treat it very carefully, as you might imagine.
Veszélyes laboratóriumi anyagok, és gondolhatja, hogy igen óvatosnak kell lennünk velük.
A Cleveland hot shot that got himself gunned in front of your apartment house last February.
Egy híres és veszélyes clevelandi gengszter, kedvesem, aki lelövette magát a kegyed lakása előtt, a múlt év februárjában.
Dors said, I hope immersion isn't, well, so hot and sticky.
- Remélem- szólalt meg Dors -, tényleg nem veszélyes a merülés.
hot (myös: nicked)
volume_up
lopott {adj.}
Gondolom, a lopott kocsik listájának végén.
Ez nem lopott szajré, ugye?
I think he's a pornographer, a blackmailer, a hot car broker, a killer by remote control, and a suborner of crooked cops.
Az én véleményem szerint pornográfiával üzletel, zsaroló, lopott kocsikat közvetít, távvezérléssel gyilkol, és korrupt zsarukat veszteget.
There was a note in that hot denial which baffled Simon with its bitter hurt.
A heves tagadásban érződő keserű sértettség meglepte Simont.
For some unknown reason, Shiva has brought you... into my life like a hot flash.
Sokan nem tudják, de Shiva jól jövedelmez... az életben szeretem a heves pillanatokat.
After ten minutes of virtual silence, she says something that draws a hot response.
Miután tíz percen keresztül szinte meg sem szólaltak, Kelly mond valamit, amire heves választ kap.
hot (myös: furious, indignant, irate, livid)
The suggestion that Pittman was a coward made his face become hot with anger.
A gyávaságára tett célzástól Pittman annyira dühös lett, hogy belevörösödött az arca.
At the top and tenth floor he was hot, angry, and puffing.
A tizedik, legfelső emeleten Craignek melege volt, levegője alig, és nagyon dühös volt.
Jealousy was foreign to her; the hot, angry thoughts that flooded her now were disturbing.
A féltékenység ismeretlen volt a számára; az agyát megtöltő sistergő, dühös gondolatok viszont zavarták.
Hal Yeager's known to be very hands-on, very hot-tempered... quick to replace people.
Hal Yeager arról híres, hogy nagyon forrófejű, indulatos,...könnyen kirúgja az embert.
A Cleveland hot shot that got himself gunned in front of your apartment house last February.
Egy híres és veszélyes clevelandi gengszter, kedvesem, aki lelövette magát a kegyed lakása előtt, a múlt év februárjában.
He ranged among the hot-stuff modern love-stories.
Dúskált szenvedélyes, modern szerelmi történetekben.
His skin was burning hot in those early hours, his face full of passionate curiosity, his embraces feverish and quick.
Bőre forrón izzott a korai órákban, arcáról áradt a szenvedélyes kíváncsiság, lázasan és gyorsan ölelt.
Alliphant, is to get into a long, hot-air debate with you about tne First Amendment.
- Én pedig azt mondom magának erre, hogy eszem ágában sincs hosszú, szenvedélyes vitát folytatni magával az első számú módosításról.
hot (myös: active, alive, animated, breezy)
The waiter had set down the hot drinks, and the steam did feel glorious.
A pincér elénk tette az italokat, amelyekből pompás, forró pára gőzölgött.
Make it hot for them, and if they've got a lot to lose and they know where Bobby is, they'll give him to us on a silver platter.
Ha sikerül rájuk ijeszteni, ki furakodott közéjük, lehet, hogy ezüst tálcán hozzák elénk Bobbyt.
hot (myös: to be in request)
It's a hot spot where tourists drink and the locals play dominoes.
Felkapott hely, ahol a turisták iszogatnak és a helybéliek dominóznak.
hot (myös: to be in request)
volume_up
kapós {adj.}
hot (myös: randy)
hot
Hal Yeager's known to be very hands-on, very hot-tempered... quick to replace people.
Hal Yeager arról híres, hogy nagyon forrófejű, indulatos,...könnyen kirúgja az embert.
hot (myös: last, late)
The budget review is an invitation to, and the opening of, the hot budgetary season in the European Union.
A költségvetés felülvizsgálata meghívás az Európai Unió legújabb költségvetési évadára, és egyben nyitánya is annak.
hot
hot (myös: sexy)
volume_up
szexi {adj.}
hot (myös: sexy, kinky)
volume_up
szexis {adj.}
Nézd milyen aranyos és szexis.
A szexuálisan vonzó emberektől felforr a vérünk.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "hot":

hot

Esimerkkejä "hot"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMorgaine told me you would come, and there is hot wine as well, said Gwenhwyfar.
- Morgaine mondta, hogy jöttök, és forralt bor is vár rátok - felelte Gwenhwyfar.
EnglishHot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
A forróság már nem csak Lengyelországban, de Svédországban is napirendre került.
EnglishThe sun beat down bright and hot on the rock pile that crowned the high pasture.
A nap szikrázó forrósággal sütött le a magaslati legelőt megkoronázó kőhalomra.
EnglishDoctor told her cure could be effected by a red-hot rod being drawn down the arm.
Az orvos azt mondta neki, ha a karján végighúznak egy tüzes pálcikát, meggyógyul.
EnglishWhen they finally arrived on Main Street, both of them were hot and out of sorts.
Mikor végre megérkeztek a Fő utcára, mindketten felhevültek voltak és levertek.
EnglishIn those hot dog days even his moustaches droopedneglected for once by their owner.
Azokban a kánikulai napokban még a bajusza is lekonyult, még azzal sem törődött!
EnglishThe shade of the trees would have prevented the trunk from becoming lethally hot.
A fák árnyéka elejét vette volna, hogy a csomagtartó halálosan felforrósodjon.
EnglishThis Annex does not apply to hot-water meters fitted with electronic devices.
Ez a melléklet nem vonatkozik az elektronikus egységgel ellátott melegvízmérőkre.
EnglishIt was hot and dry, and the sun beat down on them from out of a cloudless blue sky.
Tikkasztó, száraz nap volt, a nap lángostort suhogtatott a felhőtlen kék égből.
EnglishHer mother would say, Dear, do you still have that hot- water bottle I gave you?
Anyja olykor kérdezte: "Megvan még a palackod, bogaram, amit tőlem kaptál?""
EnglishIt is as hot in here as the breath of Hell, she said irritably and flung it open.
- Olyan hőség van itt, akár a pokol lehelete - tárta ki ingerülten az ajtót.
EnglishLouder with every whoop, they were coming to the Sweet grass, hot for the guilty.
Noha a kocsik még messze jártak, kétség sem férhetett hozzá, hová tartanak.
EnglishBetty, ecstatically clasping a snail in two hot hands, gurgled appreciatively.
Betty lelkesen szorongatott a markában egy csigát, és elégedetten kotyogott.
EnglishThe pavement was hot to her face, and that was the last she remembered for a moment.
A betonból kiáramló hő égette az arcát; ez volt az utolsó dolog, amire emlékezett.
EnglishThe midday sun was burning hot, and suddenly he feared for her because of it.
A déli nap kegyetlen erővel tűzött be ide, és hirtelen félteni kezdte emiatt.
EnglishYou want to remember that, although I may not look so hot, my ears are great.
Erre nagyon ügyelj, mert a fülem, noha most nem látszik túl csinosnak, piszokul jó.
EnglishWell, Wayne, you boys were hot for a while, but then you chased a wild rabbit.
Hát, egy darabig egészen közel voltatok, Wayne, de aztán rossz nyomon indultatok el.
EnglishThe day is an almost exact replica of the day before: hot, foggy, and threatening.
Annál a résznél tartottam, ahol maga kihalássza Mavis bátyját a Tahoe-tóból.
EnglishThey're old enough to know... that their mother's machine is still running hot.
Felnőttek már, miért is ne tudhatnák... hogy az anyjuk műszere még ketyeg.
EnglishI wonder... if he would think she was so hot... if he knew that she is broke.
Kíváncsi vagyok... hogy tényleg annyira tetszene neki... ha tudná, hogy le van égve.