"hostage" - Unkarinkielinen käännös

EN

"hostage" unkariksi

HU

EN hostage
volume_up
{substantiivi}

hostage
volume_up
túsz {subst.}
When's the last time you congratulated me... on a hostage negotiation situation?
Mikor volt utoljára, hogy gratulált nekem... egy sikeres túsz-alku helyzetben?
If anybody even thinks that the hostage might be in danger, the bad guys go down.
Ha bárki úgy gondolná, hogy a túsz veszélyben van, a rosszfiúknak annyi.
Túsz biztonságban, túsz biztonságban.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "hostage":

hostage
English

Esimerkkejä "hostage"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishDid you have a file on him during your time with the FBI Hostage Rescue Team?
- Volt róla dossziéjuk, amikor ön az FBI túszszabadító csoportjánál dolgozott?
EnglishThese people have insulted his honour by taking the embassy staff hostage.
Ezek az emberek megsértették a büszkeségében azzal, hogy ilyen helyzetbe hozták.
EnglishBut neither words nor hostage slowed the advance of the wind and its dusty freight.
De sem szavai, sem a túszejtő akció nem lassíthatta le a szél, és porterhe haladását.
EnglishThen, with his hostage taken, he opened the door to the sex arena and backed through it.
Miután megfogta túszát, kilökte a szexarénába vezető ajtót, és behátrált rajta.
EnglishThe people of Bulgaria and Romania should not become hostage to populist rhetoric.
Bulgária és Románia lakosságát nem szabad túszul ejteni a populista szólamok közepette.
EnglishWe had to move in fast because the principal subject, Model, was about to kill a hostage.
Gyorsan kellett lépnünk, mert a fő célpontunk, Model, meg akart ölni egy túszt.
EnglishHer mother had been taken hostage in a bank holdup when Julie was twelve.
Julie tizenkét éves volt, amikor anyját egy bankrablás során túszul ejtették.
EnglishThe world should not be hostage to speculative capital and raw material monopolies.
Nem szabad, hogy a világ spekulatív tőke- és nyersanyag-monopóliumoknak essék áldozatul.
English. . okay, he's talking to the cops, saying he's getting ready to pick a hostage to whack.
Azt mondja, mindjárt kiválaszt egy túszt és kinyírja, de előbb közli a nevét.
EnglishWe cannot tolerate humanitarian aid being taken hostage in this conflict.
Nem tolerálhatjuk, hogy a humanitárius segélyeket túszul ejtsék ebben a konfliktusban.
EnglishYou have three hours until we send you a hostage, tot, she emphasized.
- Még három órájuk van, aztán elküldjük maguknak az egyik túszt, todt - hangsúlyozta.
EnglishHowever, what I meant to say is that no one has the right to take users hostage.
Amit azonban mondani szeretnék az az, hogy senkinek sincs joga a fogyasztókat túszként tartani.
EnglishWell, maybe he could take their women hostage and try to cut a deal.
Akkor mondjuk túszul ejthetné az asszonyaikat, és megpróbálhatna alkut kötni velük.
EnglishNo shit, the former chief of the Hostage Rescue Team observed quietly.
- Nem rossz - jegyezte meg a túszmentő egység volt parancsnoka nyugodtan.
English. . and perhaps able to kill the hostage before his men could prevent it.
Sosem megy terv szerint jegyezte meg csendesen a kettes számú lövész.
EnglishSince the beginning of July 10 vessels have been captured and 250 seamen have been taken hostage.
Július eleje óta 10 vízi járművet foglaltak el, és 250 tengerészt ejtettek túszul.
EnglishThen when this hostage crisis came up, I knew I had to be at my peak.
Ekkor jött a túszválság, s tudtam, hogy a legjobb formában kell lennem.
EnglishOn the television behind me, the announcer reported that the hostage situation had ended badly.
Mögöttem a televízióban a műsorvezető bejelentette, hogy rosszul ért véget a túszügy.
English45 years ago I negotiated a hostage situation on Mordan, Captain.
45 évvel ezelőtt már közvetítettem egy hasonló válsághelyzetben a Mordanon, kapitány.
EnglishAgainst that we have the ability to force the issue by killing a hostage.
Ki akarnak fárasztani minket, gyengíteni akarják eltökéltségünket.