EN hook
volume_up
{substantiivi}

hook (myös: grapple, clench, crotchet)
volume_up
horog {subst.}
And something grazed his cheekapparently the hook at the end of the rope.
Nyilván a horog, ami a kötél végére volt kötve.
- if it is a hook made to a national or international standard, identify reference;
- amennyiben a horog nemzeti vagy nemzetközi szabványnak megfelelően készült, meg kell adni a referenciát;
Excuse me, miss... can you check and see if I have a hook in my lip?
"megnézné, hogy van-e horog a számban?"
hook (myös: clamp, clasp, crook, clench)
volume_up
kampó {subst.}
Alacrity nodded; Floyt eased back down, taking his hands from the hoist hook.
Alacrity bólintott: Floyt pedig fölegyenesedett és elengedte a kampó húzószerkezetét.
It drew your eyes, fascinated you... a big black hook...
Vonzotta az ember tekintetét, valósággal megigézte egy nagy, fekete kampó
Amikor észrevették őt, Alacrity felkiáltott: A kampó szétcsúszott!
hook (myös: holder, tab)
volume_up
akasztó {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "hook":

hook

Esimerkkejä "hook"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI had to slip my foot into the hook and crawl forward to pull the stone behind me.
A lábamat kellett beleakasztanom, úgy vergődtem előre, magam után húzva a követ.
EnglishNo, Captain Rob's seven feet tall, wears an eye-patch, - got a hook for a hand.
Nem, Rob kapitány hét láb magas, és egy monoklit visel, egy kampót a keze helyén.
EnglishYou think you could hook me up with your black girlfriend, white girlfriends...
Azt hiszed, hogy le tudnál sarlózni a fekete barátnőddel, fehér barátnőiddel..
EnglishThe screen was gone and the place where the hook had pulled out showed on the sill.
A függöny nem volt a helyén, s látszott a párkányon, ahol megszaladt a feszítővas.
EnglishHe walked back to his worktable, took his gauntlet off, and hung it on the hook.
- Visszament munkaasztalához, levette kesztyűjét, és a horogra akasztotta.
EnglishThey can pick locks and draw back bolts but a brass hook and eye defeats them.
A lakatokat, reteszeket könnyen elintézik, de egy sárgaréz pecekkel nem boldogulnak.
EnglishThey bait the hook and cast the line in order to learn which fish will strike.
- Bedobják a horgot a vízbe, hogy lássák, melyik hal szándékozik ráharapni.
EnglishWell, you know, you move sheep from point A to point B with it, by hook or by crook.
Hát tereljük a bárányokat, tereljük A pontból B pontba, ha törik, ha szakad.
EnglishI had one of my young ladies who's knowledgeable on the theatrical line do a hook up.
Egyik fiatal munkatársnőm, aki ismeri a dörgést a színházi világban, horogra vette.
EnglishWith the open blade of a penknife I lifted the hook and eased it out of the eye.
A zsebkésem nyitott pengéjével kiakasztottam a hurkot, és kiemeltem a kampót a karikából.
EnglishDrew replaced the phone on its hook and leaned against the glass wall of the booth.
Drew visszaakasztotta a kagylót, és nekidőlt a telefonfülke üvegajtajának.
EnglishThey want you on the scene, five centuries from now, to let them off the hook!
Tehát azt várják magától, hogy a jövőben, ötszáz év múlva segítsen ezeknek a robotoknak!
English. - (DE) We are trying today to support economic interests by hook or by crook.
írásban. - (DE) Ma minden eszközzel megpróbáljuk támogatni a gazdasági érdekeket.
EnglishDoes this mean beer companies are subliminally trying to hook the next generation?
Azt jelenti-e ez, hogy a sörgyárak alattomban a következő nemzedékre vetnék ki hálójukat?
EnglishNot unless you wanted to spend the rest of your life wiping your ass with a hook.
Hacsak nem akarja fakézzel törölni a seggét élete hátralevő napjaiban.
EnglishStill letting him off the hook and blaming yourself, after all these years, Even now.
Még ennyi év után, még most is futni hagyod, és magadat vádolod mindenért?
EnglishHarry Wennerstrom was halfway from Rotterdam to the Hook when an idea occurred to him.
Harry Wennerström félúton volt Rotterdam és a fok között, mikor eszébe jutott valami.
EnglishThey were just about to cast loose when their guide paused, boat-hook in hand.
Már éppen indulni akartak, amikor vezetőjük a csáklyával a kezében mozdulatlanná dermedt.
EnglishHe don't hook tough, but, man, he didn't want to 'come along, I can tell you that.
Nem látszik erősnek, de akár hiszi, akár nem, sehogy se akart velem jönni, szavamra mondom.
EnglishThe hook improvised from the shears had bitten firmly into the bags.
Az olló a horoggá hajlított két hegyével szilárdan megkapaszkodott a zsákokban.